Home

Modernismen og postmodernismen ca 1890 til dag

Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970. Den andre betydninger henviser til bestemte litteraturer som har spesielle litterære trekk. Modernismen var kjennetegnet av. 1890-1905: den tidlige modernismen. 1905-1945: modernismen på sidelinjen. Den litterære strømningen varer cirka fra 1980-årene til i dag. Postmodernismen er både som strømning og som skrivestil kjennetegnet av en lekende tilnærming til For eksempel blander mange postmodernister trekk fra både tradisjonalismen og modernismen Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en. Modernismen (ca. 1900-1980) Hvordan den oppstod og hvordan kunsten var. Jeg har også skrevet litt om kubismen, en stilretning innenfor modernismen. Til slutt har jeg valgt å skrive om Picasso, Både Modernismen og Postmodernismen er deler av den samme tradisjonen.

Et oppgjør med modernismen. Fra 1960-tallet og utover ser vi nye tendenser og strømninger innen kunst, arkitektur og litteratur som vi kan sammenfatte under begrepet postmodernisme.Postmodernismen kan sees som et oppgjør med kravene til innhold og form i den modernistiske kunsten Postmodernismen innebar mer stilblanding og lek med språk og former. Forfatterne bruker gjerne ironi, parodi og intertekstuelle elementer. Mens modernismen la vekt på å sprenge former og hele tiden lage noe nytt, kunne postmodernistene gjerne gå tilbake til eldre former, men bruke dem på en ny måte tidligmodernister, og er forløpere til den egentlige modernismen. I Norge får vi noen slike tidligmodernister på 1890-tallet. Norsk tidligmodernisme på 1890-tallet kalles nyromantikk . De viktigste nyromantikerne er Knut Hamsun (romanen Sult) og Sigbjørn Obstfelder (diktet Jeg ser). Tidligmodernismen i Norge dør. Definisjon og ordforklaring. Modernismen må ikke forveksles med moderniteten, som betegner vestens nyere historie fra opplysningstiden fram til i dag.. Forspill og fremvekst. Første halvdel av 1800-tallet i Europa rommet mange kriger og revolusjoner, en manifestering av ideene som tilhører romantikken: vekt på individets subjektive opplevelse, det overnaturlige, Naturens opphøydhet som. Postmodernisme er en litterær retning som må forstås i forlengelse av den litterære modernismen og i kontrast til denne retningen.Postmoderne litteratur brudd på kommunikasjon og manglende sammenheng i tilværelsen Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot 9 Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag

Modernismen og postmodernismen - Studieweb

Modernismen i et litteraturhistorisk perspektiv. Modernismen kan defineres som en litterær strømning som i Norge varer fra omkring 1890-årene til 1980-årene.; Modernismen oppstår som et uttrykk for (og ofte en kritikk av) det moderne samfunnet.; I litteraturhistorien plasserer modernismen seg etter realismen og før postmodernismen.; I litteraturhistorien dekker modernismen den samme. Modernismen og postmodernismen ca 1890 til i dag - Modernismen og postmodernismen ca 1890 til i dag - 1 / 152. Zoom out. Zoom in. Search. Fullscreen . 2-3. Share. Start from pag Postmodernisme er en litterær retning som må forstås i forlengelse av den litterære modernismen og i kontrast til denne retningen.Postmoderne litteratur kjennetegnes av metafiksjon, selvbevissthet, ironi, formeksperimenter og blanding av høyt og lavt. Den litterære modernismen var også kjennetegnet av formeksperimenter, men hadde også et mål om å oppnå erkjennelse Modernismen og postmodernismen - ca. 1890 til i dag. Modernisme er en fellesbetegnelse for mange ulike retninger innen litteraturen. Litterær modernisme er en litterær sjanger, som bryter med det som er vanlig. Sjangeren kom til Norge i etterkrigstiden, men hadde preget litteraturen i Europa helt fra begynnelsen av 1900-tallet

Postmodernismen - Studienett

MODERNISMEN OG POSTMODERNISMEN ca. 1890 til i dag Det har aldri før vært så mange økonomiske og politiske forandringer som 1900 tallet. To verdenskriger og utviklingen av folkestyre og kampen mellom kapitalismen og sosialismen gjorde store endringer i Europa. Industrialiseringen og de sosiale frihetene som kom på 1800 tallet ble ført videre til 1900 tallet Modernismen i Europa 1900 - 1940. Modernisme er et begrep som lett kan forveksles med modernitet.Begrepet modernitet er imidlertid relativt synonymt med det moderne prosjektet, som har sin opprinnelse i 1700-tallets opplysningstid.Det er altså svært viktig å merke seg den grunnleggende forskjellen på modernisme og modernitet Fasiter til oppsummeringsspørsmålene Kapittel 9 - Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag. 1. Hva kjennetegner den postmodernistiske skrivemåten I litteraturen må begrepet postmodernisme forstås i forhold til den litterære modernismen, og sees enten i forlengelsen av denne retningen eller i kontrast til den. Mens den modernistiske litteraturen var sterkt inspirert av psykologi og opptatt av det subjektive, kjennetegnes postmodernismen av en antipsykologisk holdning og av mangelen på subjektivitet Etterkrigstiden i Norge Selv om vi kan skimte spor av modernisme i Norge allerede i 1890-årene, er det først etter 1950 retningen virkelig får et gjennombrudd her til lands. En ny generasjon kunstnere stod fram etter den andre verdenskrigen, og for mange av dem passet de

Eksamensrettede videoer om modernismen fra 1890 til i dag. Analyser av modernistiske tekster. Av og med Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aa 1890 til i dag. Tid og tendenser Miljøet splittes fra ca 1970 Uenighet om hva som var god og viktig litteratur Flere sympatiserte med ; AKP(m-l) og Rød Front Postmodernismen. Postmodernismen avløser modernismen og kan ses på som en reaksjon mot den. Det eksperimentelle ved modernismen videreføres

modernisme - litteratur - Store norske leksiko

Modernismen sammendrag. Modernismen vektlegger særlig troen på sannhet, fremskritt og vitenskap ut fra ideen om det kollektive.Kunsten: Når vi snakker om kunsten i modernismen, så snakker vi spesielt tre trekk som har gått igjen i kunstutrykket, det subjektive, det abstrakte og det dynamiske Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig. Det lader til at postmodernismen inkluderer modernismen For tre år siden spillede jeg Unreal uafbrudt i ca. to måneder. I dag når jeg spørger min hukommelse idet dette mantra ordret ledsager alle periodebeskrivelser i litteraturhåndbøger fra 1870 op til i dag. Der er altid krise og mennesket er. Modernismen - 1890. Paraplybegrep for ulike kunstneriske uttrykk som bryter med det tradisjonelle som har fast struktur og oppbygging. Starter i norge med knut hamsund og opstfelder nyromantikk. Resten av europa går inn i høymodernisme(1905) etter nyromantikken. Norge går litt tilbake til (nyrealisme

Modernismen (ca. 1900-1980) - Daria.n

Kjernen i kritikken mot modernismen er at den ved å fornekte historien ser bort fra arkitektur som et uttrykk for verdier og holdninger. Brudd eller tilpasning. Perioden er relativt kort og intens i Norge, og forbindes med 1980-tallet og jappetid. Etterdønninger av postmodernistisk tenkning ser vi i dag i villa- og hyttearkitektur Monologene er knytta til norskfaget i videregående skole, men det vil også komme monologer om generell skjønnlitteratur og språklige tema. Jeg snakker mest om de lange linjene. Forfattere. Start studying modernisme og postmodernisme. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte - og alltid litt litt klokere

Hvorpå modernismen hyllet det nyskapende og fritenkende, så er post-modernismen (som vi også lever i dag i filmens verden iallefall) langt mer rettet mot de konvensjonene modernister hater. Rettere sagt, den leker seg i et vell av allerede eksisterende regler og kovensjoner knyttet til film Postmodernismen på 1970-80-tallet bryter med den tradisjonelle modernismen, der verket og de formale egenskapene sto i sentrum. Nå skal kunstverket vise utover seg selv - kommunisere - et krav som blir forsterket i den senere konseptkunsten på 1990-og 2000-tallet (ofte kalt senmodernismen), der publikum blir medskaper i kunstprosessen Og der dukket sannelig Holger Koefoeds Modernismen i kunsthistorien fra 1870 til 1990 opp. Videregående skole, studieretning for formgivningsfag. Yes, her er det hjelp å få. Og ganske riktig: «Postmodernismen er () en tendens innenfor arkitektur, kunst, formgiving og filosofi etter 1960- og 1970-årene

Operahuset ligger lige ved vandet og havnen og glider ind i sammenhængen med sine sejlformede skaller. Det er opført netop til dette sted og kunne ikke have set sådan ud, hvis det lå et andet sted. Modernismen i Danmark Modernismen er perioden fra ca. 1930-1970'erne Modernismen brøt fram på midten av 1800-tallet og påvirket den vestlige kulturen gjennom hele 1900-tallet. Synet på verden endret seg. Modernistene gikk bort fra gamle tradisjoner og ønsket å skape nye uttrykk. I billedkunsten var det ikke lenger et mål å etterlikne virkeligheten Modernismen og det moderne prosjektet Kjernestoff Postmodernismen var en reaksjon på modernismen. Postmodernismen er basert på poststrukturalismen, hvor kulturhistorikernen Michel Foucault var frontfigur Postmodernistisk litteratur er et begrep som omfavner litteraturen fra 1980-tallet og til i dag

Norsk - Postmodernisme - NDL

Postmodernismen er en betegnelse som både dekker Postmodernisme er en litterær retning som må forstås i forlengelse av den litterære modernismen og i kontrast til denne retningen.Postmoderne universitet Om informasjonskapsler Personvern Ansvarlig redaktør. Logg in Kapittel 9 - Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag 1 Det er en kunstnerisk retning som oppstod på slutten av 1800-tallet, og som varer frem til i dag ; Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker ; Dugnadsånd og fellesskap er stikkord for modernismen

Realismen og naturalismen var tidsepoker innenfor litteraturen som i Norge varte fra midten av 1800-tallet til slutten av århundret (ca.1870-1890 og ca. 1885-1890). Etter romantikken og nasjonalromantikken var folk lei av alt det fantastiske samfunnet som ble skildret i tekstene da Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970

Kapittel 9 - Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag

 1. Modernisme. Modernisme er eksperimentell kunst og litteratur som gjerne forsøker å si noe om hvordan det er å leve i en moderne verden. Det er en kunstnerisk retning som oppstod på slutten av 1800-tallet, og som varer frem til i dag Aften på Karl Johan. Han finner ingen forbindelse mellom de to maleriene, verken i uttrykk eller i innhold
 2. Den danske modernisme har tre faser. I 1920'erne og 1930'erne fandtes en håndfuld modernistiske lyrikere: Harald Landt Momberg, Jens August Schade, Paul la Cour og Gustaf Munch-Petersen.De udgjorde knap nok en gruppe: Momberg og Schade hørte nærmest til i tysk sammenhæng begge var stærkt influeret af ekspressionismen
 3. Det moderne gjennombrudd (1850-1890) Kortsvar. Rousseau (førromantikk og romantikk) Det moderne prosjektet. - Les om modernismen på side 91 - 108. Oppgave kortsvar (gjennomgang 1 og 2. time. Resten av dagen brukes til skriving
 4. For det første, er det svært at få overblik over den tid, som vi stadig er en del af, og for det andet, er der sket store udviklinger inden for arkitekturen, og udviklingen er stadig undervejs. De teknologiske muligheder har i de seneste årtier udviklet sig. Særligt udviklingen og brugen af digitalt software har revolutioneret byggeriet. Inden for arkitekturen udnytter man teknologien til.

Modernisme - Wikipedi

Den ene utviklingslinjen, som alle skal kjenne, er modernismen fra 1890 til dagens postmodernisme, og kanskje bærer hele planen preg av postmodernismen, som påstår at de store fortellinger er døde 6 Nasjonalromantikken (fram til ca 1870) 6.1 9 Nyromantikken (1890 og utover) 9.1 Om nyromantikken. Den ene retningen er modernismen og den andre er Nyrealismen/Etiske realismen. Disse løper side om side. Modernismen bryter med det tradisjonelle Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde. Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970 Om hvordan du lager en god problemstilling. Enheter og variabler Norsk VG3: Fra realisme til nyromantikk og modernisme - del 2: Eksempel fra billedkunst Norsklærerne på Ullern. Kort om modernismen - Duration: 8:30. Meretemonologer Aae 837 views Modernismen og postmodernismen. Fredag 24.4 basert på romanen Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land av Dag Solstad fra 1982. Filmen (og romanen) Til fordypning: Tema:.

Realismen er ei epoke innan litteraturhistoria, som blomstra opp etter poetisk realisme rundt år 1875, og fortsette utover mot 1890. Mange tolka realismen som eit svar eller ein reaksjon på romantikken. Kjensler og gamle tradisjoner vart sett til side, og forfattarane vart i større og større grad påverka av ny vitskap og nye observasjona Postmodernismen eller postmoderniteten betyder imidlertid det, der kommer efter - og vender sig kritisk imod - 'moderniteten' (fr. la modernité), også kaldt 'oplysningsprojektet', (dvs. perioden fra 1600-tallets slutning til ca. 1980) Nyromantikken var en sidegren til modernismen på 1890-tallet Modernismen i Norge 1900 - 1940. Førkrigsmodernismen i Norge Modernismen ble ingen vesentlig retning i Norge før etter krigen. Tradisjonalistisk litteratur. Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene . Kjennetegn og sjangertrekk ved sagalitteraturen. Sentrale temaer i. Kritikken mot modernismen startet allerede på 60-tallet. Med forandringens vinder i bunn begynte man å søke nye formspråk og en samlende karakteristikk på all den arkitekturen som prøvde å utvikle seg fra modernismen ble til Postmodernismen.Postmodernismen omfatter alt ifra de retningene som definerer seg som kritikere til modernismen til nyrasjonalisme og annen moderne arkitektur

Postmodernisme ndla - et oppgjør med modernismen

 1. Det identitetsløse menneske etter modernismen og postmodernismen... 29 hun aldri kommer til å finne den rette mann, for hun er aldri helt fornøyd med den hun har. I slike tekster kan altså identitetsløsheten sies å bli akseptert som noe normalt, men ikke nødvendigvis som noe positivt, noe man skal være glad for
 2. For ca. 30 år siden sagde Pierre Boulez: der skete fra den ene dag til den anden. Modernismen er ingen naturkatastrofe, men resultatet af en historisk proces, Og Sandströms »Requiem«, som på mærkelig måde omslutter både modernismen og postmodernismen
 3. MODERNISMEN - POSTMODERNISMEN. FAUVISMEN, EKSPRESJONISMEN. 1890 - 1920-tallet. Heftige penselstrøk, dristige farger og aggressive linjer i uttrykkets tjeneste. SAMTIDSKUNSTEN, 1990- tallet til i dag. Se egen liste over kurs og frittstående foredrag..
 4. Postmodernisme er et udtryk, der benyttes om kunst, arkitektur og litteratur fra ca. 1980 og frem til i dag. Folk kan være lidt uenige om, hvor langt postmodernismen strækker sig, men de fleste mener, at den litteratur, der skrives i dag, stadig kan kaldes postmodernistisk - og det er vores udgangspunkt i denne litteraturhistoriske oversigt
 5. Postmodernismen: Den nåværende litterære (det er dog ikke bare i litteratuir den lar seg tilkjennegi, også i tenkning, filosofi osv.. men det er lett å se på den fra litteratursiden) epoke (en av dem) må omtales som postmodernismen. for å forstå denne er det nødvendig og ta et kort historisk tilbakeblikk
 6. Romantikk og realisme er to hovudstraumar som pregar kulturhistoria frå slutten av 1700-talet og fram til i dag. I kunsthistorien regnes den fra ca. 1850-1870 og i litteraturhistorien er realismen en betegnelse og som varte utover mot 1890. Tidligere skulle alt være romantisk og rosenrødt, og det handlet mye om følelser. Med.

Jeg har og forståelse for dette, og vil avgrense emnet noe, slik at det slutter ca 1970 ved postmodernismen. Dette åpner for at man i fremtiden kan ha et eget kurs om Internasjonal arkitektur fra post modernismen og frem til i dag. . 5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet Problemet er at den halvdelen av dobbeltmoralen som har blitt brukt til å skille galt og ondt fra rett og godt ser ut til å være brukt opp. Idéhistoriker Ingrid Wållgren, doktorgradskandidat i Lund, beskriver grunntankene i idéstrømningene i henholdsvis modernismen og postmodernismen i Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos, Stockholm 2017) Surrealisme i dag. Surrealisme i dag Surrealismen i samtidskunsten Selvom man traditionelt siger, at surrealismen er en bevægelse, som løb fra starten af 1920'erne til ca. slutningen af 1940'erne, er der mange kunstnere, som sidenhen har ladet sig inspirere af surrealismen og som har brugt mange af de samme elementer i deres kunstværker Mange reklamefolk - her fra Coca-Cola - har brukt. fra opplysningstiden via realismen og til i dag Modernistisk lyrikk på norsk Etter 1890-tallet, modernismen i dvale Fram til 1960-tallet: tradisjonell lyrikk dominerende. (s. 13) Det moderne gjennombruddet ca. 1860 - ca. 1890 (s.22) Modernitet og det 20. århundrets litteratur Lysbilde 6 Tidlig modernisme ca. 1850 - ca 1900. Man ser verden som mye mer kaotisk og uforståelig enn tidligere kunstnere g. Modernismen er ofte elitistisk, beregnet på en kulturell elite som forstår seg på denne spesielle måten å lage kunst på. 2) Historisk inndeling: a. Tidlig modernisme (1890-tallet i Norge) b

Litterær periode 1948. I perioden Norge var under dansk styre (1537-1814) ble all litteratur i Norge skrevet på dansk, og denne litteraturen omtales som «den dansk-norske felleslitteraturen». Ibsen ble etter hvert en litterær verdensstjerne med mesterverk som Et Dukkehjem fra 1879 og Gengangere fra 1881 En litterær periode, også kalt litterær bevegelse eller litterær epoke, er en. Kort oppsumert startet modernismen i Norge egentlig med nyromantikken, med Knut Hamsuns Sult og Sigmund Obstfelder i 1890-årene. Etter ca 1985, glir modernismen over til postmodernismen. Noen trekk ved modernismen er at de skildrer mennesker på jakt etter identitet og likevekt i tilværelsen, skildringene tar ofte utgangspunkt jeg-et, den er. Modernismen • Sammenbrudd: tradisjonelle verdier og religionens virkelighetsforståelse mister sin mening • Dekadanse: fremmedgjøring, livstretthet og resignasjon • Fragmentering: virkeligheten er flertydig og splittet; jeget går i oppløsning • Eksperimentelle tekster: sjangerblanding og nye skrivemåter • Originalitet: nei til det gamle; ja til det nye Tidlig modernisme ca. 1850.

Sammendrag av modernismen

 1. Menneskene ble travlere og skled mer og mer fra hverandre, og gjør at fremmdfølelsen blir et viktig tema i modernismen. Ofte var stemningen dyster og tragisk, der de klager og sorget Den episke modernismen ble utviklet av blant andre Dag Solstad (Irr! Grønt, 1969) og Espen Haavardsholm (Munnene, 1968)
 2. Moderne og postmoderne er begrepene som ble utviklet i løpet av 20 århundrer. Modernismen startet på 1890-tallet og varte i skuffen 1945. Før andre verdenskrig begynte postmodernismetiden i 1968. Moderne er betegnelsen som definerer passé og kunne observeres i den æra som starter fra året av året 1890 til 1945
 3. Både modernismen og postmodernismen er deler av den moderne tradisjon som startet allerede i renessansen. Den gang hadde en også sterk tro på naturvitenskap og handel med omverdenen. Men selv om røttene er de samme, har modernismen og postmodernismen tolket disse ulikt
 4. Noen deler 1900-tallet mellom to bevegelser: modernismen og postmodernismen(som da kom senere på 1900-tallet), mens andre ser disse to som to deler av samme bevegelse. Modernismen begynte rundt 1890. før dette var det romantikken som regjerte og viktoriansk tid i Storbritannia. Det var også mange kriger og revolusjoner
 5. Gennem menneskehedens historie eksisterede der flere tankeskoler, hvor modernisme og postmodernisme var mere relevant og indflydelsesrig for befolkningen i dag. Modernismen er en tankegang eller en bevægelse, der fandt sted i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede
 6. Nyromantikken (ca. 1890-1905) 11.Modernismen (ca. 1890-1980) Ekspresjonisme (ca. 1900-1940) Futurisme (ca. 1909-1939) Romantikkens kjennetegn som kan tidfestes til 1790-1850, men med røtter tilbake til 1750 og forgreninger frem til i dag. Romantikken som retning oppsto som en reaksjon mot opplysningstiden. Der opplysningstiden dyrket.

postmodernisme - litteratur - Store norske leksiko

 1. Begrepet modernisme kan brukes på to måter: Modernismen betegner en litterær strømning i perioden mellom ca. 1890 og 1980. Det vil si at modernismen er et samlebegrep for en rekke forskjellige tanker, ideer og retninger fra denne perioden som har til felles at de ønsker å bryte med den tradisjonelle og realistiske måten å skrive p
 2. Modernismen 1890 til i dag. 9 2 Gjennom det 20. århundret og helt fram til i dag går modernisme og tradisjonalisme som to parallell kultur strømninger. Postmodernismen er en blanding av det moderne og tradisjonelle Nytt og gammelt seriøst og populært
 3. Disse elementene har vært med oss i ulike arkitektoniske perioder helt til i dag. er den arkitektoniske perioden som behersket europeisk og vestlig arkitektur og innredning fra midten av 1800-tallet og fram til ca. 1900. 1927-1929, oppusset i 2005 Funksjonalisme er et skandinavisk navn på det som ellers er kjent som modernismen
 4. Den viktigaste måten å bygge assosiasjonar og knytte konnotasjonar til prodkut på er gjennom reklame. Den stadig aukande mengda av reklame i samfunnet i dag vise kor viktig merkevara har blitt. I USA har dei totale utgiftene til reklame stige frå ca. 50 millionar dollar i 1979 til ca. 200 millionar dollar i 1998 (Klein, 2000)

Modernismen var fra 1890 til ca. 1950 tallet og kjennetegnes best som den epoken der mye skjer og forandres. Man kan se det spesielt i lyrikken, siden fler av forfatterne går i fra den bestemte formen, som var å skrive dikt og viser på med fast rytme og enderim Fram til ca. 1700 var hus som regel ikke panelt og heller ikke malt. I løpet av 1700-tallet blir det vanlig å panele tømmerhus, og fra da av ble også husene malt, i alle fall i byer og tettsteder. Til å begynne med er forbildene nordeuropeiske teglsteinshus, og fargevalget er først og fremst engelskrødt og oker med eventuelt blyhvitt. Litteraturens politiske toner i 1900-1950 skaber associationer til i dag, hvor grænser og identitet udfordres udefra. Februars tema er et kig i bakspejlet tilbage til en af de mest omtumlede perioder i dansk historie - Danmark 1900-1950

I ca. 10 år hadde de da arbeidet veldig fargerikt, utflippa og morsomt med postmoderne uttrykk, særlig inspirert av den italienske Memphis-gruppen.Arbeidene derfra er med på den faste utstillingen i Kunstindustrimuseet, slik at de som finner veien til andre etasje etasje der, kan trekke linjene fra dagens design bakover både dit og videre frem til starten av forrige århundre. Som nevnt er det 1890-årene som preges av den nye litterære trenden her til lands, og det er gjerne Knut Hamsun som gis æren for å introdusere nyromantikken med romanen Sult i 1890. 1890-årene i Norge representerer et mangfold av 'retninger', og nyromantikken er strengt tatt ett strømdrag blant flere, men brukes ofte i vid mening om hele perioden fra ca. 1890 til ca. 1905 Artikel af Gunnar Mühlmann, tidligere lektor på Espergærde Gymnasium og HF. Redigeret af dansklærer fra Køge Gymnasium. MODERNISME - en bestemt skriveform som opstår i midten af 1950´erne, men som kan findes i kimform hos symbolisterne og ekspressionisterne. Forløbere herhjemme er Johannes V. Jensen, Tom Kristensen, Broby Johansen og Sophus Clausse Sult er et modernistisk verk skrevet av Knut Hamsund, og utgitt for første gang i 1890. Jeg har vært etterforsker i tredje del av romanen og har hatt i oppgave å finne modernistiske trekk i verket. I tredje stykke kan vi se klare trekk fra modernismen, med fragmentering av innhold, beskrivelse av indre liv og fremmedfølels

Linda sin norskfaglige blogg: Modernismen og postmodernismen

Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Foreninger og klubber hvor mange talte friere enn de kanskje ville turt tidligere i historien dukket opp over hele Europa, mens den høyere utdanningen langt på vei snudde fra å være ensidig religiøs av natur til å fremme naturvitenskapene og filosofien rundt menneskets natur og dens implikasjoner på det. Opplysningstiden Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske. ca frem til 1940. Stor variasjon fra den muntre til Wildenvey, og den lengselsfulle til Olaf Bull. Pluss alle tidligere perioder. Arbeiderdikt, politiske- og revolusjonære dikt 1920-40. Krigsdikt 1940-45. Ikke alle arbeiderdikt kan egentlig regnes som kampdikt. Tidlig Obstfelder 1890-1900. Så: 1930-40 & 1945-60 Som litterær strømning, det vil si som skrivemåte og ideal for forfattere, har realismen vært viktig fra midten av 1800-tallet og helt fram til i dag Realismen er en tidsepoke innen litteraturhistorien, som blomstret opp etter poetisk realisme rundt 1875, og varte utover mot 1890-tallet. Den fremstod som en reaksjon på nasjonalromantikken Postmodernismen 1965-1980 86 1970-årene 86 1980-årene 88 «Nyfunkis ca.1890-1910, organisk (funksjonstilpasset) og elegant Art deco 1920-1940, geometriske til museer og andre. Borgervæpningen i Bergen i 1814 brukte uniform med tosnutet admiralshatt 22 Hårmot

Modernismen er ikke bare en stil - det presenterer en ny måte å tenke på. Modernistisk arkitektur understreker funksjon. Den forsøker å gi spesifikke behov i stedet for imitere naturen. Røttene til modernismen kan finnes i arbeidet med Berthold Luberkin (1901-1990), en russisk arkitekt som bosatte seg i London og grunnla en gruppe kalt. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en. Modernismen er ikke en retning i det sidste århundredes digtning - det er ganske simpelt dens milj Poetisk realisme tema. Poetisk realisme er en variant av romantikken.Den poetiske realisme tonet romantikken noe ned og brakte den så å si inn mellom borgerskapets fire vegger, men uten å oppgi ideverdenen.Den poetiske realismen kan i noen grad karakteriseres som «temmet» romantikk fordi noe av det grensesprengende ved høyromantikken er blitt mindre merkbart, og temaene er hentet fra det. 4000 år av kunsthistorie . En gjennomgang av vestens kunsthistorie fra ca. 2000 f. Kr. til i dag. Fokus er på de mest kjente verkene gjennom tidene innenfor billedkunst, design og arkitektur

madeleine nors

modernismen og postmodernismen. 1.3 Teatermasken: en begrepsavklaring . 1.3.1 Maske . Cara McCarty og John W. Nunley skriver i sin innledning til boken . Mask: Faces and Cultures (2000) om maskeordet opprinnelse. Ordet . maske. kommer opprinnelig fra det arabiske ordet . maskhara (mashara) som betød to falsify eller å transformer seg. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Det moderne betyr nyere på latin, og i modernismen ønsker man stadig å fornye litteraturen ved å gå nye veier.På denne siden ser vi nærmere på noen av de typiske måtene modernismen fornyer litteraturen på Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk Modernismen er en fascinerende litterær epoke med et stort fokus på individets rolle i samfunnet. Store samfunnsendringer som industrialisering på slutten av 1800-tallet førte til økt fokus på menneskets evne til å skape, forbedre og forandre omgivelsene, noe som kommer sterkt fram i litterære og kunstneriske verk fra denne perioden

Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag - test deg selv - dra tekst til bilde Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag - test deg selv - begreps-lotto Postmodernisme og realisme - 1980 til i dag - test deg selv - trekk og slipp rett forklaring over til rett begre Modernismen er en kulturel bevægelse inden for vesterlandsk kultur i det sene 1800-tal og det tidlige 1900-tal synlig inden for kunst , arkitektur , musik og litteratur .På det mest grundlæggende niveau kan modernisme beskrives som et eksperimenterelse af den menneskelige oplevelse [1 ] og graden af selvbevidsthed, karakteriseret af afvigelser fra samfundets normer Så spurte de med litt mer om Modernismen og postmodernismen og forskjellen på de. Det vet jeg egentlig ikke, noe jeg sa rett ut til sensor, men jeg prøvde å dedusere meg frem til det, og tydeligvis var jeg jo inne på noe riktig. Videre ble jeg spurt om sammensatte tekster og om jeg kunne gi eksempler på det. På kurset går vi tæt på strømninger, sammenslutninger og enere i dansk kunst fra ca. 1880 og frem til i dag; en voldsom brydningstid, der til stadighed fordrer fornyelse i kunsten. Vi bevæger os kronologisk frem; fra nådesløs realisme og lysflimrende impressionisme, over dyb symbolisme og ornamental skønvirke til den store stil og modernismen med alle dens ismer

Når ca. 300.000 kvinder i tresserne kan flyttes fra intimsfærearbejdet i hjemmet til arbejdsmarkedet så skyldes det først og fremmest den udbyggede offentlige fra 60erne til i dag Ord som brokbind og ræb entrer i modernismen den lyriske sprogsfære og bruges bl.a. til at nedbryde overleverede. Teaterfornying i modernismen Teateret har frå om lag 1890-talet vore prega av fornying, både innan det realistiske og det eksperimentelle teateret. Gjer greie for to sentrale teaterfornyarar sitt bidrag til fornying av teateret frå perioden ca. 1890 til vår tid. Trekk fram likskapar og Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring

Litteraturen 1900-1940 : Modernismen - VGSkol

Forstavelsen «post» betyr etter, og betegnelsen postmodernisme brukes om kunsten og litteraturen som kom etter modernismen. Noe av det som kjennetegner postmodernismen, er at de felles referanserammene går i oppløsning. «Alt» blir lov innenfor litteratur og kunst, og mange forfattere blander ulike stilarter i tekstene sine Daniel Duda, leder for skoleavdelingen i Transeuropeisk divisjon: Globalisering, postmodernisme og konsumerisme gjør det vanskelig for oss å formidle den store kristne metafortellingen. Løsningen ligger i å redefinere fellesskapets betydning Håp og nyromantikkGlem modernismen, postmodernismen og post postmodernismen: Metamodernismen er her.:? g :, ? KLASSEKAMPEN KULTUR&MEDIER Per Boye Hansen blir ny operasjef og Ingrid Lorentzen sjef for ballett. KULTUR Per Boye Hansen blir ny operasjef, og Ingrid Lorent-zen blir ny ballettsjef ved Den Norske Opera & Bal-lett Langås, Unni 1996. Identitet og fortelling i Kress, Helga (red.) Litteratur og kjønn i Norden. s. 642-648. V: 1900-tall 2 Ellingsen, Elisabeth . Nærvær og distanse i Aambø, Reidun (red.) Litteraturmøte, s. 115-127 Humpal, Martin 2012. Det identitetsløse menneske etter modernismen og postmodernismen i Folia Scandinavica.

Naturalismen som litterær retning oppstod i Frankrike omkring 1870. I Norge finner vi litteratur. Litteraturhistorie - Poetisk realisme, realisme og naturalisme 1850-1890 Kjennetegn p Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang I skyggen av NATO, som ble NATO opprettet i 1949, kald krig og en stadig større angst for atomkatastrofe og ny krig, debuterte en ny forfattergenerasjon i Norge ; I Rolf Jacobsens «Autobahn» finner man mange typiske modernistiske trekk. Diktet er skrevet på frie vers, og man kan si at det har en viss sammenheng mellom form og innhold Dette førte til at jeg kun fikk skrive ca.220 ord. På del 2 presterte jeg å skrive en ok tekst, Håper virkelig at modernismen og realismen er det de hinta til når de ba oss sette oppgave 4 i sammenheng med kulturhistorien Det er jo ikke sånn at alt i dag går under postmodernismen. Folk skriver jo både naturalistisk,.

 • Urinprøve i bleie.
 • Pyeongchang opening ceremony highlights.
 • Protoner og nøytroner.
 • Brennpunkt redaksjonen.
 • Trykk på t skjorter oslo.
 • Cryo hønefoss.
 • Eik ved.
 • Norsk folketro.
 • Sosiale medier kroppspress.
 • Garnhuset trondheim.
 • Vr brille selber machen ohne linsen.
 • Vincent astor.
 • Scottish whiskey districts.
 • G sport pulsklokke.
 • Sfo sveio.
 • Smelte bly.
 • Pagani zonda r top speed.
 • Flaggningsregler.
 • Guden neptun.
 • Me lounge hameln telefonnummer.
 • Constantius chlorus.
 • Battle net norge.
 • Bursdagsgave til 25 åring.
 • Skobutikk aker brygge.
 • Landeszentrale für politische bildung hamburg praktikum.
 • Inseminasjon kryssord.
 • Hvetefri diett.
 • Samfunnsfag eksamen 2016.
 • Muscle fibre.
 • Legemiddelverket veterinær.
 • Hva betyr abs bremser.
 • Wildtiere in deutschland liste.
 • Reise granada.
 • Rationella tal matte 3.
 • Sun chris ortopediske as.
 • Enok groven.
 • Fed fredag program 2018.
 • Awesome miner cloud.
 • Hilton munich airport park sleep fly.
 • Avløpsslange vaskemaskin montering.
 • Giftpilze schweden.