Home

2. verdenskrig årsaker og virkninger

Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod Aksemaktene: Tyskland, Italia (1940-1943), Slovakia (1939-1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941-1944), samt Japan (1941-1945) og Thailand (1942-1945). Finland var i årene 1941-1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til. Årsaker til 2. verdenskrig. Skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa regnes det gjerne viktig å få med seg følgende: Oppgjøret etter 1. verdenskrig, Versailles-traktaten Tyskland kapitulerte uten å ha blitt militært nedkjempet på slagmarken Årsaker og opptakt til krigen. Årsakene til utbruddet av andre verdenskrig er komplekse og ikke så enkle som man kunne tro. Stormaktspolitikk handler om maktbalanse og maktkamp. I mellomkrigstiden var det nasjoner som kjempet for å komme opp og vinne makt,.

andre verdenskrig - Store norske leksiko

Gjennomgang av ulike årsaker til 2. verdenskrig. Den grusomme krigen mellom 1939 og 1945 ødela livet til millioner av mennesker Målet han hadde om og utrydde alle jøder, de ble bygget konsentrasjonsleirer der de ble utført eksperiment på mennesker og sist men ikke minst tap av uskyldige menneskeliv. Rett mann på rett sted til rett tid, eller rettere sagt feil mann på feil sted til feil tid. Vi er tilbak Umiddelbare politiske virkninger (Kilde 1, 2, 3) Etter krigen var Tyskland selvfølgelig slått helt ut og naziregimet var lagt i ruiner slik som alle de tyske byene var det. Landets suverenitet ble overtatt av de allierte og det ble bestemt at Tyskland skulle deles seierherrene imellom, men kort tid etter inndelingen av Tyskland brøt. Årsaker til 2. verdenskrig I denne oppgaven ses det nærmere på de vanligste årsakene til at krig oppstår, og følgende ses disse i sammenheng med 2. verdenskrig. Etniske konflikter, religion og ideologiske konflikter er noen av elementene som denne oppgaven kommer inn på Start studying Virkninger og årsaker 2.verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Årsak og virkning handler om å forklare hvordan hendelser drives fremover. Virkningen av andre verdenskrig var at Europa ble splittet politisk, at flere land ble nedbrutte av krigsskader og at Tyskland måtte betale krigsgjeld. Håper dette gir deg inspirasjon til oppgaven din! Svar #2 27. oktober 2014 av Mariah Årsaker og virkninger av koloniseringen. - Europeiske stormaktene ble utrustet etter 2.verdenskrig - Etter å ha opplevd nazismen og deres brutalitet føltes det ikke riktig for europeerne og herse over andre. De innså også at de ikke var overlegne etter krigen Norge Sovjetunionen Tyskland Hitler, nazistenes leder. Polen Den store verdenskrisen gjorde at mange ville ha en sterk mann til å lede Tyskland. Storbritannia Hitler skyldte på forrædere som Jøder, kommunister og sosialister for nederlaget under første verdenskrig. Hitler va Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner

Enig der Dotten. Og personlig så kunne de godt sluttet å gjøre grafikken bedre for en stund nå, og heller forbedre historie og spesielt AI. Et spill med middels grafikk men en knall historie og AI er mye bedre enn et spill med sykt bra grafikk men middels / dårlig historie og AI Den russiske revolusjon i 1917 avskaffet det russiske keiserriket og brakte bolsjevikpartiet (det senere kommunistpartiet) til makten i Russland. Revolusjonen var en av de viktigste historiske begivenhetene på 1900-tallet. Fram til 1991 ble Russland og mesteparten av det tidligere russiske keiserriket (fra 1922 kjent som Sovjetunionen) styrt av et parti som kalte seg kommunistisk Årsaker til andre verdenskrig del 2 Christiane Skahjem. Loading Finner hemmelig bunker fra andre verdenskrig ## Tematur#2 - Duration: 11:42. Bragch og Sammi 1,171 views. 11:42. Episode 1:.

Årsaker til andre verdenskrig / Spørsmål og svar / Nord

Årsaker til andre verdenskrig Virkninger av første verdenskrig. Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi Andre verdenskrig. Fordyp deg i de store dramaene fra andre verdenskrig. Få alle beretningene om krigens største slag og de dristigste operasjonene, og kom krigens hovedpersoner nærmere innpå livet. Det er her du får oversikten over begivenhetenes gang under andre verdenskrig

Historie Vg2 og Vg3 - Årsaker og opptakt til krigen - NDL

Bakgrunnen for verdenskrigene og virkninger, etc. - Læreplanmål i Historie VG3 Påbygging stormaktene = undertegnet avtaler hvor de godtok grensene etter første verdenskrig, og USA = store lån til Tyskland for å betale krigsskadeerstatninger + få orden på økonomien Amerikansk propagandaplakat fra andre verdenskrig. Foto: The Bridgeman Art Library, London / Private Collection Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: •gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfun

Årsaker til 2. verdenskrig - Daria.n

 1. Årsaker til 2. verdenskrig. Gjennomgang av ulike årsaker til 2. verdenskrig. Historiske årsaker. Tyskland tapte 1. verdenskrig og følte seg ydmyket. De var en stor stolt kulturnasjon men nå følte de seg tråkket på. Det ble veldig tung å godta at de var, bokstavelig talt, tapere Årsaker og opptakt til krigen. Årsakene til utbruddet av.
 2. virkninger og begynne mer skjematisk, som vist under. Du kan gjerne gi klassen flere kilder enn læreboka (nettsteder, eldre lærebøker, oversatte lærebøker fra andre land, osv.). La elevene finne så mange årsaker som mulig, og la dem gjerne sette årsakene inn i dette skjemaet. Årsaker til første verdenskrig
 3. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre. Læringsmål: Jeg kan. Delta i en fagsamtale om årsaker og virkninger av 2.verdenskrig; Bruke og fortelle om ulike faguttrykk i samtale med.
 4. Ettervirkningene av første verdenskrig førte til drastiske politiske, kulturelle og sosiale endringer på tvers av Europa, Asia, Afrika, og til og med i områder utenfor de direkte involverte.Fire imperier kollapset grunnet krigen, gamle stater ble avskaffet og nye opprettet, grenser ble trukket på ny, internasjonale organisasjoner ble etablert, og mange nye og gamle ideologier fikk fast.

Historie vg 2 og 3. 1: Fra jegere og 11: Kolonialisme og imperialisme. 12: Første verdenskrig. 13: Mellomkrigstiden. 14: Andre verdenskrig. 15: Vest mot øst - Den kalde krigen. 16: Norge fra gjenreisning til oljerikdom. 17: Brennpunkt Midtøsten. 18: Verden i endring. FOR LÆRER. Imperialismens årsaker og virkninger [Ferdighetsmål C og. Samfunnsfag: 2. verdenskrig. Kompetansemål: Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet. Læringsmål: Jeg kan. Fortelle om de viktigste årsakene til 2.verdenskrig; Fortelle om virkninger av 2.verdenskrig på kort og lang sikt; Nevne de viktigste hendelsene under krige 1 verdenskrig var forløperen til 2 verdenskrig, som igjen resulterte at makten i Europa ble overtatt av de to nye supermaktene, USA og Russland. De politiske og økonomiske ringvirkningene av det var naturligvis enorme. Så du kan godt si at 1 verdenskrig var slutten på det 1000 år gamle Europeiske herredømmet over verden Virkning: Versaillestraktaten, Weimarrepublikken, tysk nedgangstid, nasjonalsosialismen fikk mulighet til å spille på missnøye og følelse av urettferdig behandling (Dette kan igjen sies å være grunnleggende årsaker for andre verdenskrig.) Kontinuitet og brudd. Brudd: jordbruksrevolusjonen, folk ble bofaste, Reformasjonen, angrepet på. Det er flere grunnleggende årsaker til at første verdenskrig startet. Tyrkerne som hadde styrt på Balkan, etterlot seg et makttomrom i området. Serberne som bodde her ønsket seg et Stor-Serbia og da Østerrike-Ungarn tok kontrollen, så de på Stor-Serbia som en trussel

Årsaker og konsekvenser til 2 verdenskrig by Stine Salt

Blant årsaker og konsekvenser av andre verdenskrig Vi finner brudd på Versailles-traktaten og den etterfølgende invasjonen av Polen av fascistiske Tyskland, så vel som dets etterfølgende styrte og etableringen av De forente nasjoner.. Andre verdenskrig var en krig på global skala som skjedde mellom 1939 og 1945, kjempet mellom de allierte landene og aksjelandene. Nasjonalsosialistene ville fri seg fra verdenskapitalen og fjerne denne maktstrukturen som kunne slå nasjoner konkurs og sulte folk ihjel. Historien er full av eksempler, både før og etter 2 verdenskrig. Det var DETTE 2 verdenskrig handlet om. Det var materiell velstand, ikke konflikt, som var NASJONAL-SOSIALISTENES mål for sitt samfunn

2.12.2 Årsaker til andre verdenskrig Det var flere årsaker til krigen. Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte nordiske germanske ariske rase, som skulle herske over andre folk Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918 Krig 2. Verdenskrig Strategisk betydning Andre Verdenskri... (Trykk på bildet for full størrelse) Andre Verdenskrig - sammendrag. Hører til Strategisk betydning . De første steg mot verdenskrig tas når Tyskland trosser Versailles-traktaten og begynner å ruste opp, dette skjer ved Hitlers maktovertagelse i 1933 2.12.2 Årsaker til andre verdenskrig Det var flere årsaker til krigen. Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte nordiske germanske ariske rase, som skulle herske over andre folk Hei. Skal ha en prøve om andre verdenskrig etter sommerferien, men har begynt å lese litt allerede nå. Spørsmålet mitt er derfor, er det noen flere grunnleggende eller utløsende årsaker til andre verdenskrig enn de undernevnte? Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte ariske rase,.

Årsaker og virkninger ved første verdenskrig - Studienett.no Andre verdenskrig. - ppt laste ned Historie Vg2 og Vg3 - Bakgrunnen for første verdenskrig - NDL Årsaker til avkoloniseringen Årsaker til avkolonisering - Europeiske stormaktene ble utrustet etter 2.verdenskrig - Etter å ha opplevd nazismen og deres brutalitet føltes det ikke riktig for europeerne og herse over andre. De innså også at de ikke var overlegne etter krigen Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år Dette førte til andre verdenskrig hvor Frankrike og Storbritannia erklærte krig! Disse er tre store årsaker som kan bli sett nærmere på, men jeg synes at disse er kanskje de mest typiske årsakene til hvordan 2. verdenskrig brøt ut. Versaillestraktaten, Japan og Fascismen ; Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945

Undervisningsopplegg der elevene arbeider med årsaker til og virkninger av første verdenskrig - og må begrunne sine påstander. Omfang: ca. 45 minutter. «Quiz» Første verdenskrig, Quiz, side 284. Enkelt undervisningsopplegg der elevene både lager spørsmål og utfordrer andre til å svare på dem om temaet «Første verdenskrig» Start studying Årsak-virkning: den kalde krigen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Verdenskrig; 2. Verdenskrig, nazisme og kan komme inn under punktet der elevene skal velge ut og undersøke to eller flere internasjonale konflikter i nyere tid og vurdere årsak og virkning Men årsaker og virkninger på det kollektive plan - på nasjonalt, kontinentalt og globalt plan - er ytterst vanskelig å forstå. over svært lang tid og ikke bare siden siste verdenskrig. Denne interessemotsetningen er mye mer omfattende med mye dypere årsaker enn det både 1. og 2. andre verdenskrig, Den. global konflikt som varte fra 1939 til 1945. Den andre verdenskrig står igjen som den mest omfattende og dødeligste krigen i historien. Estimerte sivile og militære dødsfall varierer mellom 50 millioner til over 80 millioner

Noen hevder at det var Molotov-Ribbentrop-pakten som utløste 2. Verdenskrig, mens den var bare et av mange skritt i den prosessen som ledet frem til krigen. Det er ikke alltid lett å skille årsak og virkning for det som en gang er virkning blir årsaken til nye begivenheter Første verdenskrig - årsaker og virkninger (kapittel 11 og 12) Første verdenskrig - en historisk person. Årsaker til 2. verdenskrig i norge Få informasjon om hvor vi kan tilby billig drivstoff til båt på SMS. Send melding med kodeord BÅTDIESEL mellomrom hvor båten ligger til 26026 Drivstoffstasjoner Vi har i dag seks drivstoffstasjoner for bunkring av båter som er åpen 24/7 og som tar bankkort, Visa og Mastercard

Årsaker Økonomiske årsaker Verdensøkonomien var katastrofal på 30-tallet. Etter børskrakket i New York i 1929 og utover på 30-tallet ble millioner av mennesker arbeidsløse verden over. I Tyskland var økonomien ekstra dårlig på grunn av de store summene som ble brukt på 1. verdenskrig. Da Hitler kom til makten i 1933, begynte han å bygg ÅRSAKER TIL 1.VERDENSKRIG Når vi skal forklare sammenhenger i historie, skiller vi mellom grunnleggende og utløsende årsaker. GRUNNLEGGENDE ÅRSAKER: Ligger i forhold som fordelingen av ressurser, teknisk nivå, næringsliv, maktforhold mellom statene. UTLØSENDE ÅRSAKER: Mer tilfeldige enkelthendelser som utløser begivenheter. 1. VERDENSKRIG

Virkninger av andre verdenskrig - Studienett

Andre verdenskrig - årsak og konsekvenser 20 år etter at første verdenskrig hadde rystet en hel verden, brøt andre verdenskrig ut (1939-1945). Andre verdenskrig skulle vise seg å bli en krig som overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske kostnader. Etter 6 år med verdenskrig hadde ca. 70 millioner mennesker Fortsett å lese Andre verdenskrig Udrustning til uniform 1915 og 1923 for menige og underofficerer Udrustningen til de to uniformer Det tyske standardgevær for hæren i Anden Verdenskrig var Mausers 7,92 mm.. Hjælp til at finde oplysninger om HIPO, ET og SS (2. verdenskrig). Jeg er efterkommer af en som var nazist og med i HIPO og ET i Danmark under 2. verdenskrig

Schengen-samarbeidet og Dublin-protokollen. Schengen-samarbeidet (start 1995) bygger på en grunnidé om å sikre fri bevegelighet for alle personer som ønsker å passere grenser mellom Schengen-land (EU-landene minus Storbritannia og Irland samt Kypros, Romania, Bulgaria og Kroatia. De fire siste kan bli med i 2016. I tillegg er Sveits, Norge, Island og Liechtenstein med) Forskjellige konflikter har ofte ulike årsaker, og en konflikt kan ha mange årsaker. Det er altså svært komplisert å forstå hvordan væpnede konflikter oppstår, og det kan være vanskelig å forklare hvorfor. Nedenfor er det noen stikkord og begreper som en bør forholde seg til om en ønsker å forstå hvordan en konflikt blir en krig

2 For dette skrive- og vurderingsopplegget var disse kompetansemålene aktuelle: 1: Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn (i.e. her: 1. verdenskrig). 2: Presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800 Jeg antar at læreboka forteller litt om bakgrunnen og årsakene i begynnelsen av kapittelet om 2. verdenskrig? Det er nok flere årsaker, og ofte er bildet mer sammensatt enn som så. Men her er det jo sentralt å legge vekt på fascismen og Hitlers veg til makten Arbeider resulterer i at elevene henger opp plakatene de har arbeidet med. Omfang: ca. 2 skoletimer. Vikingtid, Årsak og virkning. Et undervisningsopplegg der elevene ved hjelp av vedlagte kort skal begrunne hva de mener er årsaker til, og virkninger av vikingtiden. Omfang: ca. 45 minutter. Filmklipp Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsar Samfunnsspeilet, 2007/2 Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk. Publisert: 18. april 2007. Til tross for en aktiv distriktspolitikk har det i de senere årene foregått en sterk sentralisering i Norge. Livet i byene og på landsbygda arter seg forskjellig, og mange unge mennesker føler seg tiltrukket av en urban livsstil..

Video: Årsaker til 2. verdenskrig - Studienett.n

Virkninger og årsaker 2

årsak/virkning - Historie - Skolediskusjon

 1. st en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92
 2. VERDENSKRI Årsaker til 2. verdenskrig. Skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa regnes det gjerne viktig å få med seg følgende: PROBLEMSTILLING DISPOSISJON • Årsaker • Hendelsesforløp • Virkninger • Kilder Drøfte årsak/virkning av Cubakrisen, og se hvordan den påvirket det videre forholdet mellom USA og USSR.
 3. Andre verdenskrig - årsak og konsekvenser 20 år etter at første verdenskrig hadde rystet en hel verden, brøt andre verdenskrig ut (1939-1945). Andre verdenskrig skulle vise seg å bli en krig som overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske kostnader
 4. 1. Verdenskrig i Trøndelag. Den første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. Norge var nøytral gjennom hele krigen, men den internasjonale konflikten preget landet på ulike måter. Også i Trøndelag merket man krigen
 5. De mest kjente konsekvensene av denne prosessen var industrialisering og modernisering med innføringen av maskinen på ulike samfunnsområder ble gitt. referanser. Årsaker og effekter - Den industrielle revolusjonen. Hentet 28. oktober 2017, fra firstindustrialrevolution.weebly.com; Årsaker og virkninger av den industrielle revolusjonen

Baviik: Årsaker og virkninger av koloniseringe

Første verdenskrig, The Great War, ble utløst av skuddene i Sarajevo 28.juni 1914. Den østerriksk-ungarske tronfølgeren ble utsatt for en terroraksjon av den serbiske terroristorganisasjonen Den sorte hånd, og både han og hans kone ble skutt og drept Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om andre verdenskrig med lenker og bilder Årsaker til og drivkreftene bak den kalde krigen finnes det tre hovedsyn på: 1. Tradisjonalistene (de ortodokse) ser på USA som den passive parten som kjempet mot Sovjetunionen og Kina. USA forsvarte demokratiet mot kommunismen. Les også innlegget Trumandoktrinen og oppdemmingspolitikken. 2. Selv om kriger og konflikter har endret seg veldig, er likevel mange av årsakene til konflikt de samme i dag som for 100 år siden. Ofte er det et tett sammenvevd nett av ulike bakenforliggende og utløsende årsaker som gjør at en konflikt bryter ut, og det er nettopp de mange ulike årsakene til uenighet som gjør konflikter så vanskelige å løse

Før «hjerteinfarktepidemien» etter 2. verdenskrig var sykdom i hjerteklaffene vanligste årsak. Senere har tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, høyt blodtrykk og kronisk lungesykdom vært viktige årsaker til hjertesvikt Første verdenskrig brøt ut i 1914 og varte i fire år. Den 28.juni 1914 var er viktigst dato i førsteverdenskrigen som utløste grunnen til årsak. mange var amerikanske og norske, og dette førte til motsatt virkning. USA erklærte Tyskland krig i april 1917

Årsaker, Krigsforløp, Virkninger av andre verdenskrig by

Sammenfall i tid mellom endring i eksponeringsfaktor og kariesforekomst er benyttet for å forklare både bedringen i tannhelse under 2. verdenskrig og fra 1960-årene. Tidsmessig samsvar gir imidlertid ikke grunnlag for sikre slutninger om årsak og virkning I vår oppgave har vi valgt å se på årsaker til- og virkninger av svekkelsen i den norske kronen. Formålet med oppgaven var å finne ut hvorfor kronen svekket seg betydelig fra mai 2014 og frem til i dag, og hvordan dette påvirker den norske økonomien. Vi har sett på denne problemstillingen gjennom et makroøkonomisk perspektiv Den utløsende årsaken til krigen var Tysklands angrep på Polen i 1939. Innhold Europas situasjon Den økonomiske verdenskrisen Tysklands valg Konklusjon . Utdrag Først vil jeg starte med å gjøre rede for Europas, og spesielt Tysklands forhold etter 1. verdenskrig. Fredsoppgjøret i Versailles bestod av USA, Frankrike, Storbritannia og Italia Andre verdenskrig, fra et norsk ståsted også kjent som okkupasjonen 1940-1945 var historiens mest omfattende konflikt. Den startet i likhet med første verdenskrig som en europeisk konflikt, men spredde seg raskt til andre deler av verden. De to hovedgrupperingene i krigen var aksemaktene Tyskland, Italia og Japan og de allierte, som omfattet Storbritannia, Frankrike, Canada, USA. Uten Sovjetunionens krigsinnsats hadde Nazi-Tyskland vunnet den europeiske krigen. 2. verdenskrig i Europa ble først og fremst utkjempet på Østfronten. Utfallet her, og med dette krigens utfall i Europa, var primært bestemt av utviklingen i styrkeforholdet mellom de to maktene Tyskland og Sovjetunionen. Uten Sovjetunionens krigsinnsats hadde Nazi-Tyskland vunnet den europeiske krigen

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Årsaker til 2. verdenskrig I 1940 brøt 2. verdenskrig ut da Tyskland invaderte Polen med Hitler som hjernen bak verket. Storbritannia og Frankrike erklærte krig som følge av Hitlers brudd på løfter om å ikke ekspandere videre, hvor blant annet Østerrike og deler av Tsjekkoslovakia hadde blitt underlagt Tyskland 1 Bakgrunn for krigen · Tysklands ære var tatt fra dem etter nederlaget etter første verdenskrig, de måtte betaleg. · Spansk borgerkrig førte til politiske uroligheter i Spania, noe som laget uroligheter i Europa. · Tyskland inngikk en ikkeangrepsavtale med Russland, som ikke ble overholdt senere. Dette gjorde at Tyskland ikke trengte å frykte tofrontskrig og kunne ta Polen Jeg kjenner til flere årsaker til 2. verdenskrig, og kan grunngi og presentere den du mener er viktigst. Jeg kan fortelle om sammenhengen mellom sammenhengen mellom Versaillestraktaten, tysk økonomi og fremveksten av nazismen. Jeg kan skrive en filmanmeldelse hvor jeg grunngir i hvilken grad jeg likte filmen

Muntlig Eksamen Historie-2

Årsaker og opptakt til krigen. Årsakene til utbruddet av andre verdenskrig er komplekse og ikke så enkle som man kunne tro. Stormaktspolitikk handler om maktbalanse og maktkamp. I mellomkrigstiden var det nasjoner som kjempet for å komme opp og vinne makt, Årsaker og virkninger av koloniseringen 3) På 1800-tallet ble India kolonisert av Storbritannia. De koloniserte India fordi det var viktig for britene både militært og økonomisk. India ble avkolonisert i 1857-58, fordi det brøt et stort opprør, som begynte blant indske soldater i kolonihæren Årsaker og virkninger av koloniseringen Les om koloniseringen av India s.119-121 og 371-372 i Tidslinjer 2. Skriv noen setninger om når og hvorfor India ble kolonisert og når og hvorfor India ble avkolonisert. Les den utdelte artiklen Imperiets lyse sid Årsak og virkning. Av Nina Hjerpset-Østlie 13. desember 2019, kl. 10:06. Av Nina Hjerpset-Østlie 13. desember 2019, kl. 10:06. Statsminister Boris Johnson - universelt avskydd av Europas liberale, innvandringsliberale elite og deres meningsefeller i media - har fått rent flertall i Storbritannia og således et rungende ja til å. Nye bilder fra 2. verdenskrig 16 bilder Bergen april 1944: Eksplosjonen i Bergen. Det nederlandske skipet Voorbode var lastet med 120 tonn sprengstoff da det gikk i luften på Bergen havn på.

Den russiske revolusjon - Store norske leksiko

Historien om andre verdenskrig . Fra 1939-1941 ville den tyske Blitzkrieg eller lynkrig i hele Polen, Nederland, Frankrike og Belgia forutse en krig der svært få noensinne vil anse seg som vinnere på grunn av de umålelige grusomhetene og ødeleggelsene. Tyskerne brakte en ødeleggende mobil styrke over hele Europa i løpet av denne tidsperioden, og for mange ble begrepet nazistisk. Check out my latest presentation built on emaze.com, where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes (1:6) En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert arkivmateriale.1933-1940: Adolf Hitler tar makten i Tyskland og inntar etter hvert Østerrike, Tsjekkoslovakia og Polen 2.12.2 Årsaker til andre verdenskrig 2.12.3 Allianser og taktikk 2.12.4 Tyskerne angrep våren 1940 2.12.5 Slaget om Storbritannia 2.12.6 Pearl Harbor 2.12.7 Østfronten 2.12.8 Krigens siste fase 2.12.9 Holocaust 2.12.10 Krigen og det ekstreme.

Den industrielle revolusjonen - årsaker og virkninger Kapittelet om den industrielle revolusjonen går gjennom ulike årsaker til at denne revolusjonen skjedde nettopp i England. Vi foreslår at elevene i små grupper går grundig gjennom kapittelet og lager en oversikt over de ulike årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i England Årsaker til krig. Avviklingen av kolonisystemet og bortgangen av den kalde krigen ga grobunn til andre typer konflikter. De mellomstatlige konfliktene har nesten opphørt å eksistere, mens interne konflikter blusser opp. Det ensidige fokuset på å forstå de store krigene og maktspillet som lå til grunn for disse, har blitt erstattet av behovet for å forstå de små krigene. Tsar Nicolai. 2 og hele hans familie ble drept av kommunistene. Borgerkrigen ble til den Russiske revolusjonen som endte med at kommunismen tok over Russland og omdøpte det til Sovjetunionen, med Lenin som leder av landet. Hvorfor var 1. verdenskrig og tsarens svake styre en grunn til at den russiske revolusjonen oppsto Bruk kildene og fagteksten over til å svare på oppgavene: 1. Utdrag fra et rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementet 20. november 1940: Den som ikke er med oss er imot, og imot oss selv, vårt folk og vårt fedreland, vår egen eksistens som kulturnasjon og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 . 2 verdenskrig Hitler var født i Østerrike i 1889. Som 19-åring flyttet han til Wien. Der forsøkte han seg som kunstmaler, men kom ikk

 • Beatsteaks rockpalast.
 • Chocolate leipzig after work xing.
 • Parkering fredrikstad grønn sone.
 • Lefdal macbook air.
 • Audiophile magazine.
 • Avstandsmåling kart.
 • Koble iphone til windows 10.
 • Entsorgung aichach.
 • Nara park.
 • Svenske kryssord.
 • Hvorfor er vann polart.
 • Michael williams.
 • Hormoner mensen.
 • Hvor mange dør av sult i året.
 • Iraqi dinar to nok.
 • Teilzeit jobs berlin reinickendorf.
 • Bestes rennrad unter 1500 euro.
 • Bønner lektiner.
 • Nrk pelsdyr.
 • Sit trening aktivitet.
 • Spill undervisning.
 • Kinderturnen wiesloch.
 • Kunstakademiet trondheim bibliotek.
 • Gabby douglas johnathan douglas.
 • Phantasialand wartezeiten live.
 • Hvorfor feirer man purim.
 • Antenne whatsapp kärnten.
 • Champagneglass riedel.
 • Presens spansk.
 • Bærekraftig fiske solaris.
 • Vegan restaurang malmö.
 • Epidural utdrivningsfasen.
 • Forsvarsbygg basen.
 • Exocrine.
 • Aston martin db11 pris.
 • Razer deathadder elite.
 • Sentral anmodende myndighet.
 • Takeshita street.
 • Conchita wurst man.
 • Leukonychie.
 • Den du veit chords piano.