Home

Deklarācijas aizpildīšana elektroniski

Deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienest

deklarācijas par trim aktuālajiem gadiem, kā arī tās aizpildīt un iesniegt, pievienot attaisnoto izdevumu dokumentus vai aatīt jau iesniegtās gada ienākumu deklarācijas. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2015., 2016. un 2017.gad Pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) elektroniski sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī ņemot vērā, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, no 2014.gada deklarāciju iesniegšana elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS), būs obligāta, VID izstrādā jaunu Gada ienākumu deklarācijas formu EDS Gan brīvprātīgās, gan obligātās ienākumu deklarācijas iesniegšanas gadījumā, par katru gadu jāiesniedz atsevišķa gada ienākumu deklarācija. Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt: elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS) Veidlapas aizpildīšana elektroniski..... 66 11.2. Pirmie soļi, lai iesniegtu nodokļa dokumentus, izmantojot EDS..... 67 12. Saistošie normatīvie akti deklarācijas par taksācijas periodu (turpmāk - nodokļa deklarācija) un šādie

Pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) elektroniski sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī ņemot vērā, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, no 2014.gada deklarāciju iesniegšana elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS), būs obligāta, VID izstrādā jaunu Gada ienākumu deklarācijas formu EDS. Jaunā. Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu no 1. marta paredz likums. Saimnieciskās darbības veicējiem, kam deklarācijas iesniegšana ir obligāta, tas jāizdara trijos mēnešos. Brīvprātīgi deklarāciju pārmaksātā nodokļa atgūšanai var iesniegt triju gadu laikā. 1. martā desmitiem tūkstošu nodokļu maksātāju steidza iesniegt deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID. Ievērojami vienkāršāka Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana elektroniski tagad būs arī tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem

Veidlapas aizpildīšana elektroniski..... 67. 11.2. Pirmie soļi, lai iesniegtu nodokļa dokumentus, izmantojot EDS.. 67 11.3. Nodokļa dokumentu aizpildīšanas kārtība deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība, ņemot vērā Pievienotā Tas ir ļoti vienkārši : Atbilstoši 2014.gada 30.janvāra likuma Grozījumi likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 2.punkta noteiktajam publiski nepieejamā deklarācijas daļa ir deklarācijā norādītais valsts amatpersonas personas kods un dzīvesvieta, informācija par amatpersonas nepilngadīgajiem radiniekiem (arī adoptētajiem), informācija par deklarācijā.

Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija Valsts ieņēmumu

 1. Sākot ar 2013.gada 1.martu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejama vienkāršota gada ienākumu deklarācijas (GID) aizpildīšana ar vedņa palīdzību,..
 2. Kā vienkāršotā veidā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju. Noskatieties arī citus ar gada ienākumu deklarāciju saistītos video — https..
 3. Ja Latvijas iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad viņam ir tiesības no valsts saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem. Vienkāršākais veids, kā to paveikt, nav rēķināšana ar kalkulatoru un pēc tam ar roku aizpildītu veidlapu iesniegšana - ērtāk ir deklarāciju aizpildīt elektroniski
 4. Šodien, 2013.gada 1.martā, sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) gan tām personām, kurām tas līdz 2013.gada 3.jūnijam jāizdara obligāti, gan arī tām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī.
 5. ētais nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts iekšzemē elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā, sagatavo un aizpilda nodokļa deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski.
 6. Kā deklarēt dzīvesvietu Dzīvesvietu var deklarēt divējādi: klātienē vai elektroniski. Klātienē to var veikt pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē - Rīgas pilsētas izpilddirekciju Iedzīvotāju reģistrācijas nodaļās; elektroniski - portālā www.latvija.lv (E-pakalpojums). Deklarācijas anulēšana Par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu jāvēršas.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāl

 1. Sākot ar 2013.gada 1.martu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejama vienkāršota gada ienākumu deklarācijas (GID) aizpildīšana ar vedņa palīdzību, nodrošinot lietotājam pielāgotu datu ievades formu, kā arī automātisku VID rīcībā esošās informācijas (ienākumu, attaisnoto izdevumu atlikumu) norādīšanu aizpildāmajā formā
 2. Lai ikgadējo gada ienākumu deklarāciju iesniegšana noritētu iespējami ērti un raiti, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iesniegt deklarāciju elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas, aģentūru LETA informēja VID
 3. Ievērojami vienkāršāka būs arī Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana elektroniski tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem
 4. Ņemot vērā pieaugošo tendenci iepirkties interneta veikalos un rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām, VID piedāvā klientiem iespēju - pašiem elektroniski aizpildīt vienkāršoto importa muitas deklarāciju. Šī deklarācija ir jāaizpilda tikai gadījumos, ja preces tiek saņemtas no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka no 1. marta sācies trīs mēnešu periods, kurā 2019. gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi - attaisnoto izdevumu atgūšanai rindu un D3 1 pielikuma 16. rindu aizpilda šādi: no taksācijas gada bruto ienākumiem (deklarācijas D 3. rinda) un ienākumam pielīdzināto aizdevumu kopsummas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 15. panta otrajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, aprēķināto nodokli dala ar deklarācijas D 3. rindā norādīto. No piektdienas, 1. marta, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāk pieņemt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2018. gadu, informēja VID. Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz 2022. gada 16. jūnijam, sākot no šodienas

No marta ērtāka un vienkāršāka Gada ienākumu deklarācijas

 1. istrijas (FM) sagatavotie grozījumi likumā par nodokļiem. Paredzēts visus Valsts ieņēmumu dienestam (VID) adresētos iesniegumus, kā arī nodokļu un informatīvās deklarācijas iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)
 2. ārs Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana
 3. No 1. marta ir Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir iespējams iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas, kas var ļaut atgūt pārmaksātos nodokļus. Apkopojam informāciju, kā iesniegt ienākumu deklarāciju
 4. Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu bez maksas elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, vai iegūstiet informāciju par saviem Zemesgrāmatā ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kurām tajā ir aktuāla deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta, izmantojot.
 5. Arī izstrādājot likumprojektu Grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, tajā tika iekļauts precizējums, kas paredz, ka deklarācijas un pārskata aizpildīšanas kārtību apstiprina MK. Likumprojekts tika iesniegts Saeimā 2006.gada valsts budžeta likumprojektu paketē un paredzams, ka stāsies spēkā 2006.gada 1.janvārī
 6. Valsts ieņēmumu dienests ( VID) atgādina, ka no 2014.gada 3.marta būs iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. VID aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana - Mana Latvija

 1. Līdz otrdienas, 3. marta, plkst. 8.00 no rīta elektroniski bija iesniegtas 273 434 gada ienākumu deklarācijas jeb par 40,1% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID)
 2. No šodienas iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, biznesa portālu Nozare.lv informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID)
 3. No 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām, kuru galvenais mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas arī stājas spēkā 1.janvārī
 4. Izvēlnē Gada ienākumu deklarācija, var aplūkot iepriekš elektroniski iesniegtās vai neiesniegtās deklarācijas par trim aktuālajiem gadiem. Ja deklarāciju neaizpilda vienā reizē, tā nav pilnībā pabeigta un turpināsiet to darīt vēlāk, dokumentu var saglabāt nospiežot Saglabāt bez pārbaudes
 5. Lai ikgadējo gada ienākumu deklarāciju iesniegšana noritētu iespējami ērti un raiti, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iesniegt deklarāciju elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas, informēja VID

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana man nešķiet vienkārša. Atzīšos, bez VID darbinieku palīdzības nevienu reizi to neesmu pildījusi, tāpēc brīdis, kad tas būs jādara elektroniski, rada bažas, neslēpj rīdziniece Guna Kārkliņa. Sieviete šopavasar uzsākusi astrologa privātpraksi 4. Aizpildot deklarācijas nepublicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs: 4.1. norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pilnu valsts amatpersonas darbavietas vai valsts amatpersonu saraksta iesniedzējas institūcijas nosaukumu un amata nosaukumu, kā arī darbavietas tālruņa numuru

Tās var iesniegt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejama jauna Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma, kuras aizpildīšana ir vienkāršāka, ātrāka un ērtāka. Lai deklarāciju varētu aizpildīt elektroniski, ar VID jānoslēdz līgums par EDS lietošanu Piektdien, 1.martā, sākusies Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā(VID) gan tām personām, kurām tas līdz 2013.gada 3.jūnijam jāizdara obligāti, gan arī tām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju. Deklarācijas jautājumi. 1. Vai nodokļu maksātājam uz 31.12.2017. ir nesadalītā peļņa, iepriekšējo gadu nodokļa zaudējumi, kuri līdz taksācijas periodam nav pārnesti, vai uzkrājumi? Ja nodokļa maksātājs izvēlas atbildi Jā, tad tas aizpilda 1.1., 1.2. un / vai 1.3.rindas tabulu

Deklarācijas aizpildīšana, ārvalstu kravas autotransporta līdzekļus (bez kravas) pārvietojot pāri LR muitas robežai. 5.1 Deklarētājs vai tā pilnvarots pārstāvis aizpilda šādas deklarācijas ailes: 1, 2, 7, 8, 14, 21, 25, 29, 38, 44, 50 un 54. 5.2 Aizpildīšanas. Lai deklarācijas aizpildīšana būtu daudz ērtāka, ātrāka un vienkāršāka, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu un kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) lietotāju. Gada ienākumu deklarācija EDS - ātri, ērti un vienkārši Valsts ieņēmumu dienests 2020. gada 3. februārī ir publicējis metodisko materiālu Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos, kurā rodamas atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana EDS

Prezentācijā tiks aatīta katra UIN deklarācijas ailīte un pastāstīts, ko tajā rakstīt un kā aprēķināt jeb noteikt konkrēto objektu. Papildus pielikumā būs daudz aprēķināšanas piemēru. Vispārīgā informācija. 1. Deklarācijas jautājumi. 2. Deklarācijas rindu aizpildīšana: nesadalītā peļņa; iepriekšējo gadu. Obligāti deklarācijas ir jāiesniedz arī tad, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2019.gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; ir gūti. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana (Nodaļa MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā) 55. 1 Aizpildot dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk - dabasgāzes deklarācija) ( 5. pielikums ), norāda 1. Noteikumi nosaka informāciju, kas iekļaujama uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā (turpmāk - deklarācija) Dienas Bizness - Uzticamākais Latvijas biznesa ziņu portāls. Viss par biznesa aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem un negaidītākajiem pavērsieniem

PVN deklarācijas aizpildīšana, praktiski piemēri 12. februārī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:30. Lektori: Līga Alberliņa - maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA BRUTO 7 īpašniec Deklarācijas veidlapa. Būtisku izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav. Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar MK noteikumiem Nr. 568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr. 568), kuros ir arī doti norādījumi deklarācijas aizpildīšanai Tuvojas laiks, kad jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) gada deklarācija par 2015.gadu. Kuriem PVN maksātājiem deklarācijas sagatavošana un iesniegšana ir obligāta un kas jāņem vērā, sagatavojot PVN gada deklarāciju ja ir konstatēts, ka nodokļu deklarācijā norādītā atmaksājamā nodokļu summa ir pareiza, valsts nodokļu revīzijas lēmuma pieņemšanas dienā veic ieskaitu pret šajā lēmumā noteiktajiem nodokļu parādiem par iepriekšējiem periodiem līdz deklarācijas iesniegšanas dienai, kā arī pret šo parādu procentiem, nevis nodokļu deklarācijas dienā, bet likumā noteiktajā.

Šodien sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana; VID

Pamazām tuvojas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas par iepriekšējo taksācijas gadu sagatavošanas darbi. Nodokļa maksātājiem būtu lietderīgi apsvērt iespēju UIN deklarācijas sagatavošanā un/ vai pārbaudē piesaistīt nodokļu speciālistu. Leinonen Latvia nodokļu speciālistiem ir plaša pieredze, konsultējot dažādus uzņēmumus par dažādām nodokļa normām. PVN deklarācijas aizpildīšanas aktualitātes 2020. gadā, praktiski piemēri. PVN aktualitātes Covid-19 sakarā. 14. maijā vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 14:00 Lektori: Līga Alberliņa - maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA BRUTO 7. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:- nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma.

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana elektroniski Portālā

Jau vēstīts, ka no piektdienas VID sāk pieņemt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu. Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz 2022.gada 16.jūnijam UIN deklarācijas aizpildīšana; u.c. Lai seminārā aatītu pēc iespējas aktuālākus un praktiskākus jautājumus, aicinām līdz 2018. gada 6. jūlijam iesūtīt Jūsu jautājumus par jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanu uz e-pastu: KPMG-Latvia@kpmg.l Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir pilnveidota un spēj apkalpot vairāk lietotāju, taču nevajag mēģināt to testēt un visiem mesties iesniegt gada ienākumu deklarācijas tieši šodien, 1. martā, sarunā ar Latvijas Radio aicināja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvās izmaksas papīra veidā iesniegto dokumentu apstrādei, paredzēts visus VID adresētos iesniegumus, kā arī nodokļu un informatīvās deklarācijas (tai skaitā gada ienākumu deklarācijas) iesniegt tikai elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) Var iesniegt gada ienākumu deklarācijas lai gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana turpmāk būtu daudz ērtāka, ātrāka un vienkāršāka. Galvenā priekšrocība, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, - tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju:.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana elektroniski - ērti, ātri un vienkārši! 02.03.2016. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka 2016. gada 1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to. No 2021. gada ienākumu deklarācijas varēs iesniegt tikai elektroniski, paredz Ministru kabinetā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām

Valsts amatpersonu deklarācijas - VI

No 2021. gada ienākumu deklarācijas varēs iesniegt tikai elektroniski, paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām Mainīta gada ienākumu deklarācijas veidlapas aizpildīšana; 2014. gada 16. septembris 12:44. Mainīta gada ienākumu deklarācijas veidlapas aizpildīšana. FOTO: Edijs Pālens / LETA. Valdība šodien apstiprināja izmaiņas gada ienākumu deklarācijas veidlapā un tās aizpildīšanas kārtībā

PVN deklarācijas aizpildīšana, praktiski piemēri 12. februārī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:30. Lektori: Līga Alberliņa - maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA BRUTO 7 īpašniec Līdz otrdienas, 3.marta, plkst.8 no rīta elektroniski bija iesniegtas 273 434 gada ienākumu deklarācijas jeb par 40,1% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID) Latvian e-Government portal to serve e-services to citizen Otrdien, 12.martā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti Finanšu ministrijas (FM) sagatavoti Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti. Grozījumi paredz Valsts ieņēmumu dienesta.

PVN deklarācijas aizpildīšana, praktiski piemēri 12. februārī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:30 Lektori: Līga Alberliņa - maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA BRUTO 7 īpašniec VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes

IIN deklarācijas aizpildīšana saimnieciskās darbības veicējiem 19.05.2020. Vārds * Uzvārds * Telefona numurs * E-pasta adrese * Saimnieciskās darbības nozare, kurā ir aktuāli sagatavot 2019.gada deklarāciju: * Lūgums aprakstīt kāda, piemēram, mājražošana * Lūgums aprakstīt kādu nozaru * Lūdzu norādiet kādu. Pārvaldības deklarācijas 1. daļā ietvertie elementi 1.1.1. Pārskatos sniegtā informācija ir pareiza, pilnīga un precīza atbilstoši KNR 137. panta 1. punktam VI ir jāizstrādā sistēma, lai elektroniski reģistrētu un glabātu datus par katru darbību, kas cit

E-pakalpojumi - Vienkāršotā Gada ienākumu deklarācijas

 1. Deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana parasti neprasa vairāk par pāris stundām, tādēļ daudzi cilvēki, kas deklarāciju iesniedz katru gadu, atzīst, ka tās ir vienas no ienesīgākajām stundām viņu karjerā, skaidro D. Krampe
 2. Fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, 2011.gadā var iesniegt deklarāciju gan papīra veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski, izmantojot VID EDS. Vienkāršota deklarācijas aizpildīšana
 3. Jump to Navigation. Sākums; Sitemap; Drukāt; E-pasts; A; A; A; Current Size: 100
 4. Šī gada martā sākas trīs mēnešu periods, kurā 2019. gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi - attaisnoto izdevumu atgūšanai. Lai šis process noritētu iespējami ērti un raiti, Valst
 5. Sākas gada ienākumu deklarācijas iesniegšana 29.02.2016. plkst. 15.09. Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 1. III sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kas to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem
 6. No 2010.gada valsts amatpersonas deklarāciju varēs iesniegt tikai elektroniskā formā, aģentūru BNS informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Komunikācijas daļā
 7. istrijas (FM) izstrādātie un otrdien, 24. septembrī, valdībā akceptētie grozījumi likumā par nodokļiem, informēja FM

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana - YouTub

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 21. februārī, saskaņošanai ministrijās tika nodoti Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoti (VID) un Finanšu ministrijas virzīti grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Ar grozījumiem likumā plānots noteikt pienākumu valsts amatpersonām, kurām ir pieejams internets, amatpersonu deklarācijas. Pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniski sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī ņemot vērā, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, no 2014. gada deklarāciju iesniegšana elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), būs obligāta, VID izstrād Valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti Man tagad sanāk, ka jāatmaksā valstij vairāk kā 1000,-Ls Stāsts tāds: strādāju tik janvāri, februāri - ar labu algu. Pēc tam aizgāju dekrētā, un tad jau bērna kopšanas atvaļinājums. Aizpildīju gada deklarāciju tik ar algu. VID atsūta vēstuli, ka esot jāraksta arī slimības pabalsti. Labi. Sarakstīju arī tos pabalstus

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka 1.martā ir sākusies Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem. Lai padarīt šo procesu iespējami raitāk un ērtāku, lūdzam ņemt vērā, ka Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā šogad var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī nu jau 66. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas; klātienē Patentu Valdē . Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšan Uzglabāšanas deklarācija. 1. Neskarot daudzgadu plānu īpašos noteikumus, ja zvejas produkti ir paredzēti pārdošanai vēlākā posmā, reģistrēti pircēji, reģistrēti izsoļu nami vai citas struktūras vai personas, kuru gada apgrozījums zvejas produktu pirmajā pārdošanā ir mazāks par EUR 200 000 un kuri ir atbildīgi par dalībvalstī izkrautu zvejas produktu pirmo. PVN deklarācijas aizpildīšana 2014. gadā, faktiski ir iepriekšējās versijas kopija. Principā šis nodoklis uzņemas atskaitīt noteiktu procentuālo daļu no preču galīgās (mazumtirdzniecības) vērtības. Bet patiesībā viss nav tik vienkārši un gluds Nodokļu deklarācijas aizpildīšana ir obligāta prasība ne tikai tiem, kas vada savu biznesu, bet arī parastajiem pilsoņiem, kuri 12 mēnešus nesaņēma ienākumus no galvenās darba vietas. Šī nodokļu maksātāju kategorija apņemas iesniegt deklarāciju, lai ieturētu ienākuma nodokļus no saviem ienākumiem

Aizpildīšana. Kad tiek aizpildīts saskaņotais paziņojums, abu ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji detalizētā veidā piefiksē negadījuma apstākļus - aizpildot 15 sadaļas. Noslēgumā sniegtās informācijas patiesums jāapstiprina ar parakstu Līdz otrdienas pulksten 8.55 gada ienākumu deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) elektroniski bija iesnieguši 179 296 iedzīvotāji, informē VID Sabiedrisko attiecību daļā VID aicina gada ienākumu deklarācijas iesniegt elektroniski 2 Lai ikgadējo gada ienākumu deklarāciju iesniegšana noritētu iespējami ērti un raiti, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iesniegt deklarāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas, informēja VID Skolotāju dienesta komisija (TSC) pieprasa, lai katrs skolotājs deklarētu savu bagātību. Pārbaudiet, kā aizpildīt TSC bagātības deklarācijas veidlapu Deklarācijas aizpildīšana. Vispirms jāaizpilda nepieciešamie deklarācijas pielikumi, pēc tam jāapvieno to informācija D formā. Tomēr ne vienmēr nepieciešams aizpildīt pilnu deklarācijas komplektu. Tā kā VID rīcībā ir liela daļa datu,.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāja Ieva Jaunzeme aicina nesniegt elektroniskās deklarācijas Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tieši šodien, jo sistēma var būt pārslogota. Intervijā Latvijas Radio Jaunzeme norādīja, ka, lai gan EDS ir pilnveidota un spēj apkalpot vairāk lietotāju, nevajadzētu visiem mē Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 30.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.662 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību, kas 2018.gada 2.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.217 Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana Ja gada deklarācijā neuzrāda visas ieturētās IIN summas (tajā skaitā no slimības pabalstiem), deklarācijas iesniedzējs apčakarē pats sevi. Iznāk, ka iesniedzējs izrāda pretimnākšanu valstij un noklusē patieso ieturēto IIN apmēru

Deklarācijas aizpildīšana EDS sistēmā, papīra formātā vai nosūtot klientam elektroniski Profesionāli finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības un nodokļu konsultāciju pakalpojumi PVN deklarācijas aizpildīšana Paskaidrojiet, lūdzu, nezinītim,kuru kontu summas atspoguļo PVN Deklarācijas 40.ailīte (darījumu vērtība latos). Pēc iepriekšējās grāmatvedes darbības ir tāda putra, ka vispār neko nevar saprast. Es domāju, ka 40. ailītes summai jāsaskan ar priekšnodokļa summu, bet man tā nesanāk Iesniedzot deklarācijas, obligāti norādiet TELEFONA Nr., tas ļoti ietaupa laiku un nepatīkamus momentus, ja ir kādas problēmas ar deklarāciju. Tie, kam čeki, tiem jāliek arī ķesis pie 1.izvēlnes un tiem aiziet laiks uz skenēšanu un summu sarēķināšanu pa kategorijām 1) izglītība 2) ārstniecība 3)zobi, plānveida operācijas IIN deklarācijas D4 aizpildīšana - zinātājiem! nu tak. viena rinda visam un dažas meitenes staigā pa zāli un laipni piedāvā visiem palīdzību aizpildīt deklarācijas. Vari paņemt veidlapas līdzi un uz vietas tev paskaidros to, ko nesaproti

Iesniegt ienākumu deklarāciju elektroniski - ātri un

Deklarācijas 1.3. rindu aizpilda nodokļa maksātājs, kuram līdz 2017. gada 31. decembrim ir bijuši izveidoti uzkrājumi (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem). Šajā rindā norāda uzkrājumu samazinājuma summu, ja uzkrājumi izveidoti līdz 2017. gada 31. decembrim un samazināti ar 2018. gada 1. janvāri, bet nenorāda uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Šī gada martā sākas trīs mēnešu periods, kurā 2019. gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi - attaisnoto izdevumu atgūšanai SIA EiroVest organizē kursus PVN piemērošanas un PVN deklarācijas sastādīšanas aktualitātes (18 māc. st., licencēta programmas). Uzņēmumu vadītajiem, juristiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kuri vēlas aktualizēt savas zin.. UIN deklarācijas aizpildīšana Labdien,kolēģi! Uzņēmums 2014.gadunobeidza ar zaudējumiem. Nav nekādu izdevumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību,kas palielinātu apliekamo ienākumu. Uzskaitē ir tikai pamatlīdzekļi, kas ir mantiskais ieguldījums pamatkapitālā Pasažieru muitas deklarācijas veidlapa uz Baltkrievijas un Latvijas robežas. Пассажирская Таможенная Декларация

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā

Tāpat šīs deklarācijas tiek izvērtētas, saka Vaivars. Pirmdien, 2. martā, deklarācijas sāks pieņemt arī VID klientu apkalpošanas centros, kur, kā sagaidāms, būs drūzmēšanās. Lai nebūtu jāstāv rindās, speciālisti piedāvās pierakstīties uz konkrētu laiku, kad atnākt, un tad darbinieki palīdzēs aizpildīt deklarāciju elektroniski Informāciju par darījumu norāda PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu I daļā Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem ar kodu R4. 6.3

 • Cleopatra 38 fisherman.
 • In kryssord.
 • Vestkanten skøyter pris.
 • Ica supermarket.
 • Definer begrepet krig.
 • Wetter apps für samsung.
 • Rag stellenangebote.
 • Lette jakker herre.
 • Sz treffpunkt pirna.
 • Champagneglass riedel.
 • Bilder wurst.
 • Amberg geschäfte innenstadt.
 • Sannsynlighet oppgaver.
 • G sport trondheim torg.
 • Generisk markedsføring.
 • Grotesk helsinki.
 • Wundertrommel bastelbogen.
 • Hva er strukturforklaring.
 • Bromelie giftig für menschen.
 • Eragon hörbuch youtube.
 • Traueranzeigen formulieren.
 • Eraze tatovering erfaring.
 • Triceps med tau.
 • Wie kann ich bilder von pinterest in meiner galerie speichern.
 • Protoner og nøytroner.
 • Reflex bag.
 • Astrowoche wassermann nächste woche.
 • Teie skole ukeplan.
 • Comedy bayrisch frau.
 • 1live aufzeichnung.
 • Computer zubehör saarbrücken.
 • Hvordan få henne til å angre.
 • Batman english wiki.
 • Scottish whiskey districts.
 • Dodge ram srt 10 forsikring.
 • Quizduell keine benachrichtigung.
 • Smittevern isolering.
 • Hip hop dance bremen.
 • Julkort leverans innan jul.
 • Yoshi kostüm baby.
 • Leksehjelp skedsmo.