Home

Norske humler

Oversikt over alle humler i Norge - Artsdatabanke

 1. Norsk rødliste for arter Arter som har risiko for å dø ut i Norge; Norsk rødliste for naturtyper Oversikt over alle humler i Norge. Publisert 06.04.2017 07:21 Sist endret 30.08.2017 12:47. Lys jordhumle Bombus lucorum (Linnaeus, 1761
 2. g av de enkelte artene. Noen humler er enkle å artsbestemme, mens andre er svært vanskelige. Dette heftet gir en kort oppsummering av de viktigste kjennetegnene og utbredelsen til alle de norske artene, og for første gang presenteres gode foto av alle arter inkludert sen
 3. Humlene ble for første gang rødlistevurdert i Norsk Rødliste for arter 2010, der arbeidet med humler i stor grad var basert på statusoversikten i Ødegaard et al. (2009). Et nytt og mye større kunnskapsgrunnlag ble lagt til grunn for de reviderte rødlistevurderingene av humler for Norsk Rødliste for arter 2015 (se referanseliste for nyere kartleggingsrapporter)
 4. Norges humler med Humleskolen omslag. Hvis du ønsker fullt utbytte av å bruke disse nettsidene, er det en stor fordel å gå til anskaffelse av håndboken «Norges humler med Humleskolen». Boken er på 300 sider og inneholder beskrivelser og fotografier av alle de norske humleartene

Humler er særlig viktige her i nord, og i Norge er det blitt observert 35 ulike arter. Det er humla vi kan takke for at vi har blåbær i skogen, at høyfjellsplantene våre blir pollinert, og at vi har norsk eple-, agurk- og tomatproduksjon. I tillegg har vi registrert 172 arter av solitære bier Norsk institutt for naturforskning Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet har igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten om våre norske humler! Mange har et kjært forhold til humlene Humler har en robust, tykk, tett håret kropp, som oftest med hvite, gule eller røde bånd på bryst og bakkropp. I Norge finnes det 26 ulike arter av ekte humler. Vanlige arter er bl.a. hagehumle, steinhumle, jordhumle og åkerhumle. I tillegg finnes syv såkalte snyltehumler eller gjøkhumler, slekten Psithyrus, som legger egg i ekte humlers. Hva truer humler og andre bier? Kulturlandskap som slåtteeng, slåttemyr og kystlynghei er levested for mange av våre bier, men står i fare for å bli borte fra norsk natur. Gjengroing og intensivering av landbruket som fører til at det ikke lenger slås eller beites er hovedårsaken til det. Det er med andre ord landbrukspolitikken som har vært drevet de siste årene, og som drives nå. Norges humler er den første håndboken om humler i Norge. I boken er det fyldig omtale av alle våre norske humlearter. I tillegg er boka spekket med foto av humler i sitt naturlige miljø. Her beskrives humlenes naturhistorie, atferd og økologi

Humler og bier er en familie av insekter i overfamilien bier. Mange er viktige blomsterbestøvere. Familien deles inn i tre underfamilier: Humler (Bombinae) er tett behåret og sosiale, men lever i små samfunn der kun dronningen overlever vinteren. Arbeiderene har «kurver» til transport av pollen på bakbeina. Avvikende fra dette mønster er snyltehumler som legger egg i andre humlers. «Norges humler» er den første og største boken om humlene i Norge. På denne siden finnes informasjon om hvordan du enkelt anskaffer boken. Bokens omslag. Bokens fulle tittel er «Norges humler med Humleskolen». Nettstedet Humleskolen.no er en gratis oppfølging av boken på nett. Du finner Humleskolen her Humleskolen er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur Siste artikler: Blomsterfluene (Syrphidae) i Norge i 2019. Hvordan gikk det med sommerfuglene i 2019? Dramatisk for våre sjeldneste humler. Har sommeren 2019 vært bra for insektene? Trondheim vil ha tilbake kløverhumla

I Norge ble utdøelsesrisikoen for humler for første gang vurdert i Norsk rødliste for arter 2010. Analysene viste at også seks av de 34 norske humleartene risikerer å bli utryddet. I tillegg står så mye som en tredjedel av de om lag 200 biene vi har i Norge på rødlisten Humler, tabeller til norske arter (nøkkel for å bestemme arter). Norsk entomologisk forening. (Norske Insekttabeller; 9). 39 sider. Eksterne lenker (en) steinhumle i Encyclopedia of Life (en) steinhumle i Global Biodiversity Information Facility (no) steinhumle hos Artsdatabanken (sv) steinhumle hos Dyntax Tilgjengelighet: 10+ på lager Humler i Norge er en komplett og oppdatert oversikt over de norske humlene. Boka er skrevet av noen av Norges fremste humlekjennere, og er tilpasset alle nivåer

En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder. Villbier er det vi kaller de 206 artene av humler og bier som lever fritt ute i naturen, altså de som ikke lager honning Slik gir du førstehjelp til humler. Mange humler som kommer summende i hus og hager nå på våren trenger en oppkvikker. Du kan hjelpe dem med litt sukkervann og bananskall Humler og bier er av de viktigste. I Norge har vi mange forskjellige arter av villbier; 35 humler-arter og hele 172 Read More. Tips til hagen. Det Norske Hageselskap, ByBi, FAGUS, Sabima, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, La Humla Suse, Bymiljøetaten,. Ingen andre norske humler har like lang tunge som lushatthumla. (Foto: Atle Mjelde / Wikimedia Commons) Sex, innbruddstyver og dødelig gift. Tyrihjelmen er altså ikke bare en iøynefallende fjellplante, men også en plante med en historie som handler om sex, innbruddstyver og dødelig gift

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Norske og internasjonale forskningsnyheter. Forskningsnyheter for unge. Science news from Norway in English. Science news from Norway in English. Meninger, debatt og blogger skrevet av forskere. Å gi humler mat er ikke nødvendigvis så lurt som du skulle tro Han forteller videre at humlene klarer seg bedre i Norge enn i resten av verden, men at det også er norske humler som er trua. Hovedsakelig på grunn av omlegginger i landbruket Humler kan fly langt på jakt etter blomster. De krysser store åkrer og vann, men det bør ikke være for langt mellom bolet og restarealer i kulturlandskapet. Mørk jordhumle er blant de artene som flyr lengst. Den er registrert 9,8 kilometer fra bolet. Åkerhumla derimot, søker mat nær bolet, lengste registrerte avstand er 800 meter Nye kunnskaper om truede norske humler oppsummert i artikkel. I løpet av de siste 10 årene har vi fått ny kunnskap som viser at tilstanden for de mest truede humlene er betydelig bedre enn fryktet. Selv de mest truede artene, kløverhumle, slåttehumle og lundgjøkhumle har tilsynelatende livskraftige forekomster lokalt i sine kjerneområder

Humler - Artsdatabanke

Med klimaendringer, bruk av plantevernmidler og landbruksområder uten blomstrende vegetasjon, er det er stor fare for at våre pollinerende insekter som humler og bier kan dø ut. Ved å velge stauder og sommerblomster som sikrer kontinuerlig blomstring gjennom hele sesongen, får du ikke bare en flott hage eller terrasse, men du sikrer også jevn tilgang på mat for humler og bier Lag en blomsterfest i kjøkkenhagen. Skap et sted hvor humler og bier trives - da flytter dem sannsynligvis inn et eller annet sted i hagen din. Grønnsakene dine trenger dem! Oregano, broccoli og agurkurt i blomst! Forskere frykter at flere norske humler og bier er i ferd med å utryddes. I tillegg importerer nå stor Humler Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet har igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten om våre norske humler! Utstyrsbeskrivels Bier og humler på vei tilbake. Norske forskere ser positive tegn for pollinerende insekter. De ser flere av dem, og truede arter kan se ut til å være i vekst Humler, bier og andre insekter pollinerer (bestøver) blomster. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi

Oslo, Norsk entomologisk forening, Norsk institutt for naturforskning og Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen. Humler er bier, som igjen hører inn under en veldig stor insektorden som kalles «Hymenoptera». På norsk kalles denne ordenen «veps» eller «årevinger». Det er kjent over 250 arte Alle de norske humlene kan du snart lese om i den rykende ferske boka «Humler i Norge». Sikrer verdens matvareproduksjon Interessen for humler har eksplodert de siste årene ettersom en har innsett hvor viktige de flyvende hjelperne er for verdens matvareproduksjon

I Norge er en tredjedel av de norske bieartene, inkludert humler, på Norsk rødliste for arter i 2015, som er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Av alle pollinerende insektarter som er vurdert i arbeidet med nasjonal rødliste for arter, er 11 prosent vurdert å være truet 2 Fauna 72 (1-4) 2019 2-35 Det er påvist 35 arter av humler i Norge, men sibirhumle Bombus semenoviellus er kun funnet én gang og vi vet ikke om den har en forekomst hos oss. De 34 andre artene har vi fortsatt, men fem er på Norsk rødliste for arter 2015 Bonden Per Oskar Ørmens avling er avhengig av humler. Han tror mange ikke er klar over hvor dramatisk humle- og/eller biedød kan ha å si for norsk og internasjonal matproduksjon Humler er flittige pollinatorer, og de brukes blant annet til å bestøve tomatplanter i gartneriene. Hittil har bransjen brukt norske humler, men i fjor begynte gartnerier å ta i bruk de utenlandske oppdrettshumlene fra Belgia. Slike humler er billigere og mer effektive enn de norske, særlig i vinterhalvåret

Norges veps - maur, humler, bier Veps omfatter hele ordenen Hymenoptera. Det betyr at vi her finner insekter som maur, humler, bier, planteveps og snylteveps. Når det gjelder norske veps er hullene i våre kunnskaper mange og store, og vi har derfor valgt å starte opp med maurene, - en insektgruppe som interesserer og fascinerer mange Nå transformeres det gamle til et nymotens produksjonslokale for norske humler. Norske Pollinering AS, der belgiske Biobest eier 51 prosent og Vekstmiljø AS 34 prosent, er i ferd med å oppgradere det gamle fjøset på forsøksgården i Klepp til et produksjonslokale med plass til 1,8 millioner humleindivider

Norges humler Humleskole

 1. ister Bård Vegar Solhjell (SV) lanserte nylig kampanjen «Summende Hager» der han oppfordrer norske hageeiere om å se på hva de kan gjøre for å sikre at de norske humleartene overlever. Men regjeringen åpnet nylig selv for import av utenlandske humler som kan true de norske artene, skriver Nationen
 2. Døde humler lå i forrige uke strødd under et en parklind ved Holmlia. Kjent problem, sier naturforsker. Likevel plantes det tusenvis av parklind i Norge. Et tre som ikke hører hjemme i norsk natur
 3. Norsk rødliste for arter RE 1. Regionalt utdødd CR 2. Kritisk truet EN 3. Sterkt truet VU 4. Sårbar NT 5. Nær truet DD 6. Datamangel LC 7. Livskraftig NA 13. Ikke egnet NE 14. Ikke vurdert Fremmede arter i Norge SE 8. Svært høy risiko HI 9. Høy risiko PH 10. Potensielt høy risiko LO 11. Lav risiko NK 12. Ingen kjent risiko NR 15. Ikke.
 4. Humler til pollinering Etter Biobest Group NV og VekstMiljø AS kjøp av Pollinering AS, vil nå alle henvendelser angående prognoser og ordrer plasseres hos VekstMiljø AS. All håndtering av ferdige humlebol samt utlevering av disse vil også foregå fra VekstMiljø sitt lager
 5. imal
 6. Siden humler er dyktige pollinerere har humleoppdrett blitt en internasjonal industri. Årlig selges hundretusenvis av kunstige humlebol over landegrensene. Fram til 2012 fikk norske tomatgartnerier dekket sine humlebehov av tre lokale oppdrettere; Pollinering AS på Bryne, Bombus Pollinering AS i Klepp og Norbol i Sandnes
 7. Frykter den norske humla ikke vil suse lenger. Naturvernforbundet har anmeldt et norsk selskap for import av utenlandske humler, som de frykter kan utkonkurrere de norske

Men regjeringen åpnet nylig selv for import av utenlandske humler som kan true de norske artene, skriver Nationen. Siden i fjor sommer har store tomatprodusenter på Jæren fått tillatelse til å importere belgiske humlebol med humler og pollen. Humlene pollinerer plantene, noe som gir flere tomater per plante Men regjeringen åpnet nylig selv for import av utenlandske humler som kan true de norske artene, skriver Nationen. Siden i fjor sommer har store tomatprodusenter på Jæren fått tillatelse til å importere belgiske humlebol med humler og pollen Et enkelt insekthotell for norske forhold kan bestå av trestokker og noen gamle murstein som du borer seks til ti centimeter lange hulrom i. Diameteren på hullene bør være forskjellige, vi anbefaler 4, 6 og 8 mm store bor. Innimellom stokkene og mursteinene legger du hule strå, og eventuelt kongler Som i årene 2013-2015 ble overvåking av dagsommerfugler og humler utført i de tre regionene Østfold og Vestfold, Sør- og Nord-Trøndelag, samt Rogaland og Vest-Agder. NINA har mottatt alle dataene fra årets feltsesong fra de frivillige via Sabima vi bør helst dyrke norske plantar, sidan norske humler er vane med norske blomar - blomar som har mykje nektar og pollen for ei svolten humle. Eit anna godt råd er å dyrke plantar som blomstrar på forskjellige tider, slik at humlene kan ete nektar gjennom heile sommaren, fortel Ingvild

På fritiden er han leder i Norsk entomologisk forening. Museets insektsamling er sirlig systematisert i mange titalls meter med skuffer og skap på loftet i Zoologibygningen på Tøyen. Her har zoologer siden begynnelsen av 1800-tallet samlet inn ikke mindre enn hundre tusen bier og humler Hvert år tar parklind livet av millioner av humler. 5 uker for 5 kroner 5 uker for 5 kroner Meny. Skal vi klare å redde naturen er det utrolig verdifullt med stemmer som det norske kongehuset HAGEGLEDE: Å la humla suse er ikke så dumt for humler og bier. La hagen gro litt vilt med kløver og ugress, klipp gresset sjeldnere og la det være et hjørne med kvist og kvas Vi trenger bier for at planter og avlinger skal bli pollinerte. Pollinering gir ikke bare større avlinger - det bidrar også til at frukt, bær og nøtter smaker mer og får høyere kvalitet. Dessverre har biene lenge hatt det vanskelig, blant annet på grunn av sprøytemidler og sykdommer. Det er heldigvis noe du kan gjøre for å hjelpe biene i gang

Humler - Norsk institutt for naturforsknin

Frykter rømte humler. Loven sier blant annet at man skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Ifølge Naturvernforbundet mener fagbiologer ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) at innførsel av fremmede humlearter medfører en høy risiko for norsk natur Pris: 155,-. pocket, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Mitt liv med humler av Dave Goulson (ISBN 9788232801190) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Tollbugata 24,0157 Oslo | 23 35 89 40 ng@norske-grafikere.no org.nr. 971 435 828. Åpningstider: tir, ons, fre: 12-17 | tor 12-18 lør: 12-16 | søn, man: steng

Norsk entomologisk forening. Norsk entomologisk forening (NEF) ble stiftet i 1904. Ny!!: Åkerhumle og Norsk entomologisk forening · Se mer » Norske Insekttabeller. Norske Insekttabeller er en serie små hefter som kan brukes til å bestemme en art, det vil si å finne dets navn. Ny!!: Åkerhumle og Norske Insekttabeller · Se mer » 1763. Blåbær er en viktig nøkkelart i norsk natur, og både vi mennesker og en rekke dyr og fugler vet å sette pris på de næringsrike bærene. Blåbærplantene pollineres effektivt av blant annet humler, men vi vet også at de er delvis selvpollinerte

Norske humler og andre bier trues - Stavanger Aftenbla

Alle de norske humlene kan du snart lese om i den rykende ferske boka «Humler i Norge». Sikrer verdens matvareproduksjon. Interessen for humler har eksplodert de siste årene ettersom en har innsett hvor viktige de flyvende hjelperne er for verdens matvareproduksjon Jobben humler og andre ville pollinatorer gjør for oss, er verdt milliarder. Uten pollinatorer, ingen blåbær, bringebær eller moltebær, eller de viktige landbruksproduktene eple, pære, raps og kløver. Rundt 1993 begynte man oppdrett på humler i Norge, basert på ville norske humler av arten mørk jordhumle. En liten norsk industri var i. - Bombus leverer gode humler. De er aktive, mye ute og flyr og tar med seg pollen. Kan stole på leveringstid. Norske produkter. Vi prøver alltid å bruke norske leverandører, hvis det er mulig. Gjennom Bombus har vi en god, lokal leverandør som alltid leverer på tiden. Kåre Wiig, Wiig Gartneri og Miljøgartneriet. 924 41 27 Humler er fredelige insekter, selv om de har brodd og kan stikke deg i selvforsvar. Det finnes 33 arter av humler i Norge, deriblant Jordhumle og Steinhumle. Jordhumlen har normalt bolene sine i huller i bakken, og ofte finnes de gamle musereir. Steinhumler bygger gjerne humlebol i hulrom i forbindelse med steinhauger og lignende

Siden 2017 har vi vært en del av Biobest Group, og er dermed sikret en bred produktportefølje og topp moderne teknologi. For det norske markedet ønsker vi å bygge videre på det solide samarbeidet med VekstMiljø, med tilgang til lokalt produserte humler. Den felles investeringen i et lokalt produksjonsselskap vil gi oss denne muligheten Lag en blomsterfest i kjøkkenhagen. Skap et sted hvor humler og bier trives - da flytter dem sannsynligvis inn et eller annet sted i hagen din. Grønnsakene dine trenger dem! Forskere frykter at flere norske humler og bier er i ferd med å utryddes. I tillegg importerer nå store gartnerier og bønder i Norge levend

Stauder: 30 vakre og herdige humlefavoritter - Moseplasse

Norske tomatprodusenter bruker importerte humler fra Belgia til å bestøve planter. Mange har fryktet at importen kan være en trussel mot norske humler, og Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) har tidligere anmeldt Norgro for importen av de mørke jordhumlene Norske humler og andre bier trues. aftenbladet.no/mening... 5 comments. share. save hide report. 85% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by. best Humler klarer ikke å fly eller opprettholde noe særlig aktivitetsnivå i lave temperaturer, litt som slanger og firfisler. Det /u/Hrmnsn sa om å sette de i fryseren, eller om jeg kan skyte inn et alternativ, for eksempel sette hele kassa innpå et kjølelager hvor du har litt plass til å bevege deg så vil det fungere - For å skape et miljø der humler og bier vil være, må man så og plante de blomster som trekker til seg pollinerende insekter som humler, bier og sommerfugler, forklarer gartner Veronika Nauf Steinsholt. Farger og duft. Blomstene må være utformet slik at det er enkelt å komme til pollen og nektar

Humler Eitermaur Maskeringstege : I tillegg er det svært mange insekter og andre dyr som kan bite når de blir forstyrret, Alfabetisk oversikt over skadedyr sortert etter norske navn Metadata. Fant du det du lette etter? Ja Nei Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Humler Humler. En summende hage - bra for insektene, bra for deg. Hagestoff. Hagelag. Hagelag; Publisering på nettside; Hagerømlinger; Humler; Kjøkkenhage; Vakkert (prydvekster) Billes legat. Det norske hageselskap. Besøksadresse: Sandstuveien 60 A, 1184 OSLO Postadresse: Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo Tlf: 94 00 93 01 Åpningstid. Norsk side ; Arter på nett Toggle navigation. Navigasjon. Navigasjon; Søk. Metadata; Rediger (Krever innlogging) Oversikt over alle humler i Norge Oversikt over alle humler i Norge. Publisert 06.04.2017 07:21 Sist endret 30.08.2017 12:47. Lys jordhumle Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) Mørk jordhumle Bombus terrestris (Linnaeus, 1758 Norsk Landbruksrådgivning har laget en oversikt over gode tiltak for pollinerende insekter. Gjennom oppfølgingen av trua naturtyper i kulturlandskapet har Miljødirektoratet i samarbeid med NIBIO fått laget maler for skjøtselsplaner og veiledningsmateriell for skjøtsel av slåttemark og høstingsskog , og i samarbeid med Lyngheisenteret fått laget informasjonsfilm om skjøtselsbrenning. Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge. Rødlista 2015 er den tredje fra Artsdatabanken. Den første rødlista fra 2006 er revidert i 2010 - og nå i 2015. Av de 2.355 truede artene på den nye rødlista er 241 kritisk truet, 879 sterk truet og 1.235 sårbare

Norske humler har fått konkurranse - NR

Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) Humler er bier I verden finnes det omtrent 250 beskrevne humlearter, hvorav 35 hører til i Norge Den nydelige norske polarhumla vil bli utrydningstruet ved bare en temperaturøkning på +3. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. I dag har vi i Norge 14 prosent av alle humlearter også hos oss. Og når temperaturene stiger, vil fjellrike Norge kanskje bli et kaldt tilfluktsted for humler som ikke tåler det varmere

Arbeidsinnsatsen til humler og bier utgjør 1/3 av verdens tilgang på mat. Blomster og bier er gjensidig avhengige av hverandre. Forsvinner humlene og biene blir det heller ingen blåklokker eller tirilltunger på engene og langs veikantene og ingen tyttebær og blåbær i skogen. 80 prosent av ville norske plantearter er avhengig av insektspollinering Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag av Miljødirektoratet gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i gressmark og åpen skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) Norsk produserte humler må konkurrere med billige importerte humler som truer biomangfoldet. De importerte humlene truer i sær norske humler, honningbier og andre ville bier. Den norske humlebol produsenten Karl Ivar Stangeland brant inne med mange humlebol i fjor Fem norske humlearter er truet. Illustrasjonsfoto: Bård Bårdløkken 06.08.2016, klokken 11:36. NTB 40 grader, forteller Roald Bengtson, som er nestleder i La Humla Suse, en forening som jobber for å spre kunnskap om humler. Humlene lever av nektar og pollen fra planter og spiller en viktig rolle for pollinering Norske sommerblomster i hagen er den siste hagetrenden - noe som også gagner bier og humler. Foto: Ellen Svalheim. Har en verdi. Ellen Svalheim, NIBIOs ekspert på blomsterenger, bekrefter at faren for at de tradisjonelle slåttemarkene forsvinner har reist et stort engasjement om «å gjøre noe.

Humler er villbier og hører til de sosiale biene som lever i samfunn med en dronning som styrer bolet og arbeidere som samler nektar og pollen og fôrer larvene i bolet. I motsetning til hos honningbiene overvintrer ikke hele bolet med dronning og arbeidere, bare nye dronninger overvintrer og er grunnlag for neste års humler Den norske portalen til Wikipedia, det frie leksikone over norske humler. Det er vel . og bra at en tar mål av seg til . å skrive fagbøker, men det er . beklagelig at man ikke benytter . seg av mulighetene for faglig

20 tidligblomstrende busker til glede for deg og humla

Blomster i norsk natur Tekst og foto: Kristin Eikanger 2017 Et lite ressurshefte om planter som blomstrer i tidsrommet juni-august i det hvite, blomster i klaser. Blomstene ser ut som små fingerbøl, og humler og andre insekter finner mye nektar inne i blomstene. Tilhører maskeblomstfamilien. Viltvoksende i kyst-og fjordstrøk på. Norsk Botanisk Forening kommer her med våre tips til deg som vil anlegge din egen blomstereng. Fem tips til en vakker blomstereng -«Du som hageeier kan være med på viktig redningsaksjon for villblomster, humler og villbier, ved å lage din helt egen blomstereng i et hjørne av hagen, eller i veikanten utenfor der du bor» Forskere frykter at norske humler utryddes Oslo (NTB): Fem av 34 norske humlearter er truet av utryddelse. Forskere mener at regjeringens humlekampanje er verdiløs Humler fra Belgia er bitte litt mer effektive enn norske humler, og litt billigere for tomatprodusentene. Prisen vi betaler, er tapet av en norsk humleindustri og et økende trusselbilde for de ville norske humlene

Humler - Wikipedi

Norsk produserte humler må konkurrere med billige importerte humler som truer biomangfoldet. De importerte humlene truer i sær norske humler, honningbier og andre ville bier. Den norske humlebol.. Sosiale humler er en gruppe humler som danner samfunn eller bol.. De fleste artene har svarte og gule hår på kroppen, skjønt noen arter har oransje eller røde farger, eller er helt svarte.. Arbeidere av sosiale humler kan skilles fra gjøkhumler blant annet på bakleggens behåring. De sosiale humlene har en pollenkurv, et glatt hårløst område, dette er behåret hos gjøkhumlene Humler, tabeller til norske arter (nøkkel for å bestemme arter). Norsk entomologisk forening. (Norske Insekttabeller; 9). 39 sider. Eksterne lenke NATUR OG MILJØ Tross sterke advarsler ble det i 2012 tillatt å importere utenlandske humler til Norge. I år viste en inspeksjon at nødvendige tiltak mot spredning av humlene i norsk natur ikke er innført. Åkerhumle. Å innføre humler til Norge var forbudt inntil 2012

Hjelp humla og andre pollinatorer! - naturvernforbundet

Det Norske Hageselskap, ByBi, FAGUS, Sabima, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, La Humla Suse, Bymiljøetaten, Norsk Botanisk Forening og Naturhistorisk museum i Oslo. Proudly powered by WordPress | Theme: Dyad by WordPress.com.. I forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet skal henvisningen til del 7.2 nr. 59 lyde: del 7.2 nr. 59 (beslutning 2013/503/EU endret ved beslutning (EU) 2015/266 og beslutning (EU) 2019/1895 Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 14 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.

Norsk serie. Hvorfor er humler så glade i blomster? Kråka og Christer drar på humlejakt for å finne svaret Bier (Apiformes) er en gruppe med familier av mer eller mindre hårete broddvepser som lever av blomsterstøv og nektar.De har stor betydning som pollinerere.Sammen med graveveps utgjør biene overfamilien Apoidea.Det er beskrevet cirka 20 000 biearter, men forskere regner med at det reelle antallet kan være nærmere 30 000. Av disse mangler cirka 500 arter giftbrodd Vår forsikring skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbryting) på treverket og bygningen, og det er denne typen sopper som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring

 • Disney world orlando priser.
 • Hvordan beregne dagmulkt.
 • Hvorfor velge magert kjøtt.
 • Nak pfingstgottesdienst 2018.
 • Landschaftsbilder ölgemälde.
 • Tear trough trondheim.
 • Maigaard fertilitetsklinik i århus.
 • Samhain god.
 • Lizard point world.
 • Schütz ibc ex.
 • Messegelände hannover open air.
 • Studentenwohnheim freiburg stühlinger.
 • Laserwash oslo.
 • Splitte tv signal canal digital.
 • Sd karte wiederherstellen mac.
 • The picture of dorian gray 2005.
 • Samsung galaxy s4 mini kontakte auf pc sichern.
 • Afrikansk øy kryssord.
 • Eldste menneske i norge.
 • Rettvinklet trekant regler.
 • Pitbull niebezpieczne dziewczyny cały film.
 • Tse transmissible spongiform encephalopathy.
 • Hvordan pakke ski på fly.
 • Bip pro kopf schweiz.
 • Komplett pc tilbud.
 • Nike treningsgenser dame.
 • Kjøp bukseseler.
 • Isabella löwengrip hus.
 • Kaba inside.
 • Norwegian dreamliner antall seter.
 • Finnick zootopia.
 • Portal isy no.
 • New online kündigen.
 • Parkgebühren parkhaus neue flora.
 • Bøk500.
 • Cola zero koffein.
 • Pronomen trøndersk.
 • Husleie kommunal bolig.
 • Abc spillet.
 • Mini mynde.
 • Overgang til lavere lønnet stilling.