Home

Pronomen trøndersk

trøndersk - Store norske leksiko

OMTRENTLIG STEDSANGIVELSE FOR BRUK AV ULIKE FORMER AV PERSONLIG PRONOMEN, ENTALL: Formene som begynner på j (jeg/je) finnes bare på Østlandet. Ellers brukes former som begynner på vokal. Formen vi/ve finnes på Østlandet og fra Trøndelag og nordover. I Gudbrandsdalen heter det oss Personlige pronomen. Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting. Eksempler på slike ord er jeg, meg, den, henne. De personlige pronomenene er alene om å ha kasusbøying i moderne norsk. De kan enten stå i nominativ (subjektsform) eller i akkusativ (objektsform).I tillegg til tredjepersonspronomenene her finnes kjønnsnøytrale pronomen, men disse regnes. Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet

Norsk - Målmerker - NDL

Trønderske ord og kraftuttrykk - revidert 28

Norske dialekter Skole er digg

Trøndersk ordliste - NTN

Det mest sentrale ordet med bryting i jemtsk er pronomenet je, som kjem frå gammalsvensk jak, mens trøndersk, med to unntak, Røros og Singsås, har former utvikla frå gammalnorsk ek: e(g), æ(g), ei(g), ei, i. Jemtsken har i tillegg den austlege w-brytinga: sjong 'synge', sjonk 'søkke', som manglar i norsk Trøndersk ord Forklaring Setning Brukes Link Uttale ; 4662 Egenpotet : Stabeis : 13928 egenrådi : tar ikke hensyn til andre : 5968 Egensoli/Egensole : Tverr person : 7465 eggel på sæ : hisse på seg, oppildne : 591 Eggvon

Personlig pronomen . Palatalisering . Tjukk l. Apokope . Rulle-r og skarre-r . Finnes i Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. Trøndersk og østnorsk brukes både a-mål og e-mål. Kløyvd infinitiv . I Trøndelag og Nord-Norge kan den siste vokalen falle bort. Å lev, å kast, å fesk, å dans 8. Personleg pronomen. Det personlege pronomenet i første person eintal har ei rekkje ulike former i dialektane. Derfor fungerer det godt som målmerke. I austlandsområdet heiter pronomenet je eller jæ, med forma jei i byane. I Molde og i Romsdalstraktene heiter det i. Men den mest utbreidde forma er e, eg, æ eller æg Trøndersk: Æ veit itj. I Norge er det vanlig å snakke ens egen dialekt i de fleste Parsetninger Partisipp Parverb Passiv Perfektum Personpronomen Preposisjoner Presens Preteritum Preteritum perfektum Problemord Pronomen Quiz Refleksiv Samfunn Sammensetninger Samtaler Setninger Skriving Stedspreposisjoner Subjunksjoner Substantiv Syntaks.

- Trøndersk - Vestlandsk - Østlandsk . Hva er en sosiolekt? En sosiolekt er forskjeller i en og samme dialekt. Et eksempel på dette kan være at selv om de pene by-fruene fra Egenes i Stavanger, snakker stavangersk. Har de absolutt ikke lik dialekt som en person som bor i Kvernevika Innsetmålet er bestemt trøndersk, og ligner måla i Rennebu ellers. Samtidig er dialekten i resten av gamle Kvikne kommune omtrent så trøndersk en kan bli uten å faktisk regnes som trøndersk, og skiller seg klart fra østerdalsmålet som snakkes på Tynset. Til slutt vil jeg nevne det litt unike tilfellet med Lierne og Snåsa Kongen og dronningen snakkar et bokmålsnært standardtalemål som vi kaller standard østnorsk Trøndersk har jamvektsystemet, som dei austnorske måla.Dialektane i Trøndelag skil seg likevel frå dei austnorske ved at dei norrøne langstavingsorda har apokope og ikkje e-ending.Typeeksempel frå trøndersk er såleis å vårra, å kåmmå, men å bit, å kast.Jamvektsorda i trøndersk. Nordavinden og Sola: En norsk dialektprøvedatabase på nette

Norsk, svensk, dansk, bergensk, trøndersk, engelsk, amerikansk etc. skal skrives med liten forbokstav. Se for øvrig artikkelen om stor eller liten forbokstav. stopp en hal eller stopp en halv? Uttrykket er stopp en hal. Det er et sjøuttrykk som kommer fra engelsk: stop and haul

Skal man ha norskeksamen på videregående, må man ha kjennskap til forskjellige dialekter. Det får du i denne videoen.På https://videoteket.no/ finner du unde.. Personlig pronomen: Personlig pronomen første person entall: -je, jæ eller jæi (på Østlandet) -eg, æg, æig, æi, ai, e, æ eller i (ellers i landet) Personlig pronomen første person flertall: me eller mi, vi eller ve og åss Talemål og identitet Hvordan hører identitet og talespråk sammen Start studying Norske dialekter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Personlig pronomen. 1.person entall (eg-jeg) • Østnorsk og trøndersk - billett, stasjon • Vestnorsk og nordnorsk - Billett, stasjon. Uttrykk med verb + adverb • Østnorsk og trøndersk - Gå inn ( trykk på verbet) • Vestnorsk og nordnorsk - Gå inn ( trykk på adverbet Ingrid Bolsø Berdal prøver å gjøre trøndersk til et hardt språk. # Ord Kildeord Ordklasse Underordklasse Beta ; 1: Ingrid: fraser eksempel eksempler ord adjektiv preposisjon adverb hjelpeverb konjunksjon determinant interjeksjon substantiv nummer partikkel pronomen egennavn punktum konjunksjon symbol verb

Målmerker - spraksida

 1. Start studying dialekt prøve i norsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Trøndersk ABC: Ordet har ingenting med havet eller noe annet vått å gjøre. 'Sjø brukes utelukkende for å legge ekstra kraft bak et utsagn. c. Innføring i trøndersk: Det brukes for å legge ekstra kraft bak et utsagn. Du må bare vende deg til at ordet blir brukt hele tiden og ofte helt uten sammenheng. d
 3. Nordavinden og sola er et dialektopplegg fra NTNU der du kan høre 55 forskjellige dialekter fra hele landet. Det er den samme teksten som går igjen, slik at opplegget er svært godt egnet til heimfesting
 4. Trøndersk har også likheter med nordnorsk, som apokoper og palatalisering (at tungen presses mot ganen, for eksempel toill kaill.) Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt. Det kan være fordi de snakker med enstavelsesord, at endestavelsene er korte, eller at tonefallet rett og slett bare høres morsomt ut ; istrative grenser
 5. ubestemte pronomen, не -pronomen, preteritum av verb på -нуть uten -л, konjunktiv, aspekt i imperativ, partisipper, gerundier. Disse temaene vil bli behandlet i emnene RUS1101 og RUS1102. Strukturen i første del av denne boken (leksjon 1 - 12) bygger på strukturen på innledningskapitlene i Bjerkeng, Bräger, Nordenstam: Sosedi 1
 6. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

I følge det store norske leksikon (Venås, Norske dialekter, snl.no) blir det norske språket delt inn i fire hoveddialekter: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk.Man har også innlandsmål, som av og til kan tas med som den femte gruppe.Tradisjonelt har geografien vært den viktigste faktoren i utformingen av miljøet og dialekten ser ass trøndersk kvalitet fisk. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt. Legg til en oversettelse På trøndersk bruker man 'blæsat', svensk har 'solig', og engelsk, spansk og fransk er alle godt dekket med 'rainy', 'ensoleillé', 'ventoso' og så videre. Det har vært gjort noen spede forsøk på å introdusere 'vindig' og 'solig' på østlandsdialekt (ikke prøv å si at 'solfylt' og 'forblåst' er gode alternativ), men så langt har ikke disse ordene fått bein å gå på

dialekter - skolesid

 1. Språket vårt: Prosodi «Ingen i verden liker lærerne mer,» lød en overskrift i Aftenposten 21. september. Dette er et utsagn som kan leses på to måter, helt avhengig av om trykket legges på «mer» eller ikke
 2. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use
 3. teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet: teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet; òg i sms som bibelordbok, dialektordbok, framandordbok, handordbok.

språklige problemstillinger. Hvor går grensen mellom nordnorsk og trøndersk? Er det to dialekter i denne lille kommunen? Er bindalingen nordlending, eller er han egentlig trønder? Har bygdekonflikten innad i Bindal ført til språklig divergering mellom nord og sør? Alle disse spørsmålene har jeg stilt meg selv underveis i mitt studium Stort sett jobba i/med bibliotek her: Institutt for menneskerettigheter, Forsvaret, Dialog Corp, NRK, HiNT, Trøndelag fylkesbibliotek og Verdal vgs. Eget firma siden 2007 (pronomen.no) som driver med kommunikasjon og grafisk design. Involvert i KOREDA siden 2014 - beste festivalen å jobbe med! Hobby: Golf, mat, fiksing, slacking Favorittfarge. Håper jeg ikke maltrakterte den med nord-trøndersk og i som personlig pronomen :) Bernt Smestad. 12. april · Fortsetter å dele litt av låter som jeg jobber med på egen dialekt :) Håper det faller i smak! Bernt Smestad. 3. april · Lenge siden jeg har gitt lyd fra meg på musikkfronten nå Personlig pronomen flertall engelsk pronomen - Store norske leksiko . Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i Som pronomen er hen ledig i norsk, men ikke uten lyte. Privatpersoner står fritt til å bruke det, men det er lurt å vurdere både bruksområdet og målgruppa nøye. Formelen han/hun eller hun/han er en undervurdert løsning på kjønnsnøytralitetsproblemet.. Ordet hen ble lansert i svensk i 1966 og er inspirert av det kjønnsnøytrale finske hän.I Svensk ordbok fra 2009 var den, ikke hen.

Pronomen - Wikipedi

Norske dialektar er målføre som høyrer inn under norsk.Ein kjenner til ulike dialektar i Noreg frå yngre norrøn tid (ca. 1050-ca. 1350), og dei ulike dialektane følgjer ofte tradisjonelle administrative grenser. Det finst ulike inndelingar av dialektane. Det er vanleg å skilja mellom aust-og vestnorske dialektar. I tillegg kan ein skilja ut nordnorsk og i nokre høve trøndersk som. [herren: trøndersk påpekende pronomen: denne her] Erlend Sogn har helt rett i at ren timeprising ikke er en modell for framtiden. Vi mener at det enkelte regnskapsbyrå må velge en prismodell som passer til sin egen kostnadsbase og som kommuniserer godt overfor de riktige kundene Dialekter i Norge har alltid vært vanskelig for meg å forstå/lære. Jeg husker i 10. klasse hadde vi en stor prøve om dialekter i Norge, og jeg klarte ikke å skrive noen ting. Alle elevene i min klasse, kunne noe om dialekter uten at de hadde lest. Dette er kanskje fordi jeg var så opptat

Kontekst er Gyldendal sitt norskverk for ungdomstrinnet. Læreverket er i tråd med ny læreplan (K20) Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål Powtoon gives you everything you need to easily make professional videos and presentations that your clients, colleagues, and friends will love! No design or tech skills are necessary - it's free, easy, and awesome Arne Olavs turplaner 2021 has 1,072 members. Arne Olav og Vera går Norge på langs 2018! Du kan følge turen min her:..

pronomen - Store norske leksiko

Mallard moment adele adelig, fra adelen, av adelig byrd dæm som e arve gods og guill og rettigheta, e adele sam adj. adjektiv ord som karakteriserer et substantiv og pronomen og som karakteristikkan te adjektiv e sånne teng som størrels, vækt, farge, utsjåan, spr n Nøtteskrikas Album: Tittel: Nøtteskrike / garrulus glandarius Opphavsmann: Doris Brekke Dato: 06.10.2007 Vis album. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang c ( Riksmål ) ( fugl ) Liten sort og hvit fugl som lever nær vann , en gang kåret til Norges nasjonalfugl . (vit. Cinclus cinclus) Grammatikk [ rediger ] Bøyning ( regelrett substantiv hankjønn ) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt ein fossekal Så det er jo det som er likt med trøndersk dialekt. Det er også et kjennetegn faktisk, som jeg kom på nå, er at vi må ha pronomen, altså subjektspronomen før navn. Så jeg må si, ho Camilla. Jeg kan ikke starte en setning med Camilla. Jeg må si, ho Camilla snakker med meg nå, eller, Har du sett han Per i dag? Jeg er trøndersk og sier æ like hu, uansett, Jeg, du, han, hun og det/den er personlig pronomen subjektform, altså den som utøver handlingen i 'jeg liker hun'. Meg, deg, ham, henne' er personlig pronomen objekt form, så det skal væare 'Jeg liker henne', på bokmål

Det vanlige er å dele dialektene inn i 4 hovedgrupper, som tilsvarer landsdelene: nordnorsk, trøndersk, østlandsk og vestlandsk. (Sørlandsk regnes som en undergruppe av vestlandsk.) Hovedtrekk. Her skal vi se på noen hovedtrekk ved dialektene, Mange dialekter har andre personlige personlige pronomen enn bokmål Helgeland er det sørligste dialektområdet i Nord-Noreg og grenser til Nord-Trøndelag i sør. Særleg i sør er det dermed mange språklege trekk som er felles med trøndersk, og dialekten i Bindal blir av og til rekna til trøndersk. Det er eit område med mykje variasjon, og ein kan dele det inn i ulike undergrupper Personlig pronomen. Infinitiv. Nordnorsk Vestnorsk. Østnorsk Trøndersk. Likheter pga skjøfart. Sosiolekt . Sosial tilhørighet. Hva er mulige utviklingsretninger for norsk skriftspråk og talemål, og hva er årsaker til at språk endrer seg. Geolekt - Geografisk avstand Trøndersk snakker de i Trøndelag, som ligger midt i Norge. Det som er typisk for trøndersk er, jamning, palatalisering, Personlig pronomen på Vestlandet er hovedsakelig eg, men i Møre og Romsdal sier de noen steder i, for eksempel i Molde. Noen store kjennetegn på vestlandsdialekt er skarre-r og bløte konsonanter

New article next to Trøndersk ordliste New article below Trøndersk ordliste Trøndersk ordliste Her samler vi opp både ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå for folk med andre dialekter eller kanskje for trøndere selv. Det kan også være lurt å laste ned appen 'Trønderomat' Gratis tekstoversetter av setninger og nettsider umiddelbart mellom bokmål, nynorsk, samisk, dansk, svensk og mange andre språk Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge.De deles vanligvis inn i fire hovedgrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og nordnorsk, trøndersk, vestlandsk o

Trøndere?? - Språk - VG Nett Debat

 1. Bevarat /k/ i västgötska pronomen. Jag har läst att västgötska dialekter ska ha kvar pronomen som jak och mäk/däk/säk utan att slutkonsonanten har blivit tonande i trycksvag ställning. Finns detta inspelat någonstans? Känns som en av de sista nordiska dialekterna som har bevarat de fornnordiska formerna
 2. Pronomenet viser altså til en kontrast i samtalen. Sett i lys av at andre blir regnet med, framstår det som spesielt ille at Pål ikke regnes med. Dermed virker den som sier dette kanskje litt ekstra opprørt når pronomenet er med. Kaja har undersøkt hundrevis av eksempler me
 3. Trøndersk tilhører den østnorske dialektgruppen.Noen fellestrekk med andre østnorske dialekter er jamning, lavtone-setningsmelodi og retroflekse konsonanter Brønnøysund-dialekt. Neste >> 1 2. HoldBriIlan Innlegg: 12706. 12.07.06 11:00. Del. Dette er, uten konkurranse, den flotteste og morsomste dialekten i Norge
 4. De norske dialektene er ofte delt inn i fire hovedgrupper, 'nordnorsk' ( nordnorsk), ' sentralnorsk ' ( trøndersk), 'vestnorsk' ( vestlandsk) og ' østnorsk ' ( østnorsk).Noen ganger regnes 'Midlandsnorsk' ( midtlandsmål) og / eller ' Sørnorsk ' ( sørlandsk) som femte eller sjette gruppe. Dialektene er generelt gjensidig forståelige, men avviker betydelig med hensyn til aksent.
 5. pronomen * je/jæ/jæi * e/eg/æ/æg * vi/ve * me/mi/mø * oss. r * skarre-r * reull -r. Bløte konsonanter * pkt blir til bdg * «vanlig» pkt. Apokope * bortfall av lyder eller stavelser i slutten av et ord. Infinitivsendelse (jamvektsforhold) * alle inf på -e * alle inf på -a * kløyvd inf * kløyvd inf + apokope * apokope av alle in
 6. Trøndersk for Ærfull. Uttales med så tjokk æll som mulig. Æsj . Æsj Personlig pronomen i de sentrale strøk av landet. Ærfugl . Uheldig uttrykk i fylla, på dialekt (fra de sørligste fylkene) vel og merke: Ær-full, må helst ikke forveksles med fuglearten ærfugl. Ærlighe
 7. Trøndersk ( Urban East Norwegian: [[trœndəʂk], även känd som trøndermål, trøndsk och trønder, är en norsk dialekt, eller snarare en grupp med flera sub-dialekter.Som är fallet med alla norska dialekter, har det ingen standardiserad ortografi, och dess användare skriver antingen bokmål eller för 0,6% nynorsk.. Det talas i regionen Trøndelag, distriktet Nordmøre och kommunen.

Grammatikk - NTN

 1. Dette gjør vi da på trøndersk også? Det er egentlig ganske mange som gjør det. En annen fin en fra trøndelagen; Æ hoillt på å datt. Sterke verb der andre bruker svake er også artig. Som en trønderkompis av meg sa; Det va så varmt at det drøyp fra taket
 2. TALEMÅL/DIALEKTLÆRE (de fire dialektområdene (nordnorsk, vestnorsk,: TALEMÅL/DIALEKTLÆR
 3. trøndersk trekk, men det har strekt seg eit godt stykke oppover Nordland. I arbeid med dette målmerket kan ein t.d. søke på tjukk l ('L') i slutten av ord blant unge informantar i Nordland: Figur-9. Søk etter tjukk L i slutten av ord blant unge informantar i Nordlan
 4. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang

 1. Trøndersk. Zur Navigation springen Zur Suche springen. Der Artikl is im Dialekt Niedaboarisch gschrim worn. Do wos dunkelblau is, werd Tröndersk gredt. Tröndersk is a norwegischer Dialekt, der wo in Tröndelag gsprocha werd. Aber an Schluß hi duans gern as Pronomen wiederhojn
 2. Gamleordføraren er en populær kar, folkeleg og endafram. Han framhever at trøndersk er ei blomstrande og morosam dialekt. Ho er i alle fall mangefasettert. Det personlege pronomenet i eintal har ni former
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Forfatter: Hanssen, Eskil; Tittel: Dialekter i Norge; Språk: Språk: Norsk (Bokmål) Hylleplassering: 439.827 HAN; Eier: granb; Klassifikasjon: 439.827; Emne: Norsk.
 5. For øvrig: Ardian, det personlige pronomenet på trøndersk er ikke jeg (jf. TV2-sporten)! Top #67458 - 08.10.2004 15:03 Re: Avslutning Tippeliga 04 [Re: bolgebah] Anonymous Unregistered Quote: Vålerenga vurderer George. Direktør Kjetil Siem om saken
 6. her:..
 7. Trøndersk er en samling av norske dialekter som tales i Trøndelag, Nordmøre og Bindal. Dialektene har en del felles med dialektene på Østlandet, Personlig pronomen, første person, subjektsform æ, og nektingsadverb itj. Chand - Diamanten Kanskje æ aldri behandla dæ så godt som æ skull kanskje æ aldri sa det det æ skull ha sag

Han er fra Trondheim og snakker trøndersk, nærmere bestemt bytrøndersk, altså den dialekten som snakkes i Trondheim by. Innenfor bytrøndersk talemål finnes det - som i de andre store byene - flere varianter. Valen snakker vel nokså nært det som gjerne kalles fintrøndersk, altså et nokså bokmålsnært trøndersk Vi fant 300 synonymer til MATRETT. matrett består av 2 vokaler og 5 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Steinkjerdialekten - Steinkjerleksikone

Språk og navn; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Trøndersk og nynorsk. Posta 02/01/2014 av odaliv. Dialekta som me pratar i kvardagen er trøndersk. Den har kjennetekn som palatalisering, apokope, tjukk l og a-verb. Me bruker «itj» elller «ikke» som nektingsadverbial, og «æ» som personlig pronomen i første person Ein deler dialektane i Noreg inn i fire hovuddeler. Vi har østnorsk, trøndersk, vestnorsk og nordnorsk. Min dialekt ligg innanfor det vestnorske området og eg synast det er interessant å finne litt meir ut av kva som kjenneteiknar dialektar innanfor dette området. Eg vil derfor peike på nokon generelle trekk når det gjeld vestnorsk Trøndersk er en samling av norske dialekter som tales i Trøndelag, Nordmøre og Bindal. Dialektene har en del felles med dialektene på Østlandet, lavtone, retroflekse konsonanter og apokope. Trøndersk er lett å kjenne igjen pga. flere språklige trekk, som de følgende Et trøndersk dialektmysterium - og litt av løsningen Saken oppdateres. Her vil jeg ta opp en slik merkverdighet, som trønderne har holdt fast på, århundre etter århundre, enda det har gitt dem problemer med grammatikken - problemer som de har funnet elegante løsninger på

Personlig pronomen - db0nus869y26v

Den eneste kapreren som overlevde, fikk senere oppholdstillatelse i Norge, ble utlevert til et annet land, men kom tilbake og sonte deler av straffen her. En tv-film om kapringen har byens navn. FN har hatt fredsbevarende styrker i landet. En som snakker trøndersk og har norsk pass, er nå en fremtredende politiker i landet der byen ligger Tiljamning = vokalane blir meir like, som i væ:ta. Utjamning = vokalane blir heilt like, som i va:ra. Kløyvd femininum: svake feminine substantiv endar på -a, sterke på -e. Frå norrøn tid. Produktiv dativmorfologi : Særleg substantiv og ein del pronomen får ei eiga bøying i visse syntaktiske posisjonar (kart 16) Sunnmørsk hører til et større dialektområde som kalles nordvestlandsk. Dette området består av Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal, der romsdalsmålet er et overgangsmål til trøndersk.. Bymålet i Ålesund er er påvirket av bokmålet, og har personlige pronomen som «é. Kristiansund dialekt - Språk - Diskusjo

Personlig pronomen dialekt - jugendstilinterior

Forfatter: Hanssen, Eskil Tittel: Dialekter i Norge; Språk: Språk: Norsk (Bokmål) Hylleplassering: Språk 439.827 H; Klassifikasjon: 439.827; Emne: Norsk språk. Så stas..! Og så fint! En som heter Bernt synger sangen min på en skikkelig fin måte Denne ordstillinga, med verbet på tredje plass, kjenner vi best fra trøndersk og nordnorsk (Ka du sei?), men det går også nedover på Østlandet et stykke. Et trekk som skiller hedalsmålet fra ringeriksmål, er også uttalen av ord som hvit/kvit anaforisk: Ord (oftest et pronomen) som viser tilbake til noe tidligere i en setning eller tekst. analogi: En endring der et ord slutter å følge ett mønster og i stedet begynner å følge et annet (og oftest sterkere) mønster. Rammer ofte enkeltord, som da det gno. sterke verbet 7á Qkk svak bøying etter mønster av den svake nå-klassen Jeg kan ikke dialekten, men jeg vet at den består av bløte konsonanter, ikke har palatalisering, har a-infinitiv, ikke tjukk l, nektingsordet ikkje, har skarre-R, ikke monoftongering, ikke jamning, har segmentering av dobbel L, og det personlige pronomenet me/mi

Norske dialekter © - Frøya 3 - Google Site

Trøndersk språkhistorie Dette verket er delt i fire hovuddelar (etter ei kort generell innleiing og ei forklaring av lydskrifta). Del 1 er den lengste, nesten 250 sider; den handlar om trøndermåla frå vår tid tilbake til reformasjonen, med arnold Dalen som hovudforfattar. Han skriv om talespråket, dei fonologiske og morfologiske tilhøva

 • Gardinstang 350 cm.
 • Jeger alkohol.
 • Øreverk voksen varighet.
 • Nrk troms radio konkurranse.
 • Zahn 2 rad center kassel.
 • Dnb gullkort.
 • Best free antivirus for xp.
 • Panini shop österreich.
 • St. pauls blue blogg.
 • Samhain god.
 • Emil meek vs usman full fight.
 • Hilton munich airport park sleep fly.
 • Tannhjulspumpe 12v.
 • Strikke grytekluter.
 • Björn borgs fru sjukdom.
 • Hvordan takle silent treatment.
 • Hva er feminist.
 • Partnersuche tipps.
 • Laag midden hoog opgeleid cbs.
 • Kvila camping.
 • Google find my phone lock.
 • Motivasjon til skole.
 • Polizei nachrichten rhein neckar kreis.
 • Bose quietcomfort 35 ii review.
 • Visma support norge.
 • Fradeling av tomt skatt.
 • Hdmi til vga jula.
 • Skam kris.
 • Gmt utc same.
 • Odnes hotell.
 • Kyllingpålegg oppskrift.
 • Kryssord fisken.
 • Kriegsschiffe klassen.
 • Plexus brachialis eingeklemmt.
 • Vicia.
 • Fotballdrakt barn.
 • Tannpleier deltid.
 • Dialyse shunt verstopft.
 • Jochen schweizer hotels.
 • Zouq.
 • Hdr10 wiki.