Home

Universell utforming kurs

Kurs om lovgivning innen universell utforming - Universell

Kurs: universell utforming- hva er lov? ONLINE. På dette kurset, som foregår via nettet, gjennomgår vi terminologi, tilgjengelighets- og diskrimineringslovgivning i Norge og EU og temalovgivning på områder som arbeidsliv, offentlige anskaffelser, byggverk, utdanning, helse, transport, IKT og tjenester Vi tilbyr kurs for deg som ønsker å lære om universell utforming, UX, design, teknikker, PDF, lovkrav, offentlige anskaffelser, EUs webdirektiv og WCAG

Universell utforming er et lovfestet tema i byggeprosjekter og planprosesser. Det er et ungt fagfelt under utvikling, der forskning og praksis kontinuerlig tilfører ny kunnskap som gir endring i både faglig fokus og i byggereglene Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, (begge kurs). Del 2 forklarer hva du må tenke på og hvordan du gjør det når du legger ut innhold på nettsidene dine (begge kurs)

Kurs i universell utforming - Funk

Universell utforming av PDF fra InDesign Til påmelding Kurset er for deg som skal levere godkjente PDF-dokumenter som må være universelt tilgjengelig etter kriterier Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ) har satt, som bl.a. strukturelementer, dokumentrettigheter, skannet dokument, tabellelementer, naturlig språk eller dokumenttittel Delta på vårt kurs og få konkrete tips om hvordan du skal gjøre det på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram! Kursledere: Sigrid Skavlid har en mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon, er seniorrådgiver og faglig ansvarlig digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt i Universell Utforming AS Universell utforming for servicenæringen - Kurs. null. EVU-Kurs. Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD.no Kulturdepartementet (2017). Lov om likestilling og forbund om diskriminering (Diskrimineringsloven). Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (2005) Universell utforming for svaksynte - Kurs. null. EVU-Kurs. Universell utforming for svaksynte Foto: Pixabay.com. Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer. Dette kurset vil dyktiggjøre fagfolk til.

FIBEROPTISK GARDIN - Amajo AS

Universell Utforming AS tilbyr tjenester som kvalitetssikring, rådgivning, kurs, seminarer og foredrag. Kontakt faglig ansvarlig for respektive fagområder for mer informasjon Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle. Publisert: 13. sep 2017, Sist endret: 10. aug 2020. Kurset finnes i en kortversjon og en lengre versjon for nettredaktøren, som har mer ansvar for hele løsningen Følger du reglene som trådte i kraft 1. juli 2014? Meld deg på vårt kurs i universell utforming av nettsider, kurset for deg som vil vite hva som skal til for å følge reglene som gjelder alle norske nettsider.Vi ser på WCAG 2.0 og WCAG 2.1. Eksisterende sider har frist på seg til 2021

2 Kurs i Universell utforming Påmeldingsskjema Kontakt oss . Våre kurs (142) Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato, Accelerated Testing Workshop . Bouvet Norge AS. 2 dager 13 500 kr. Kursinstruktør Loyd har over 30 års er faring fra IT-bransjen Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. Kursnr./navn: 19-1045100 Kurs i universell utforming iht. NS 11001 og TEK17. Kursavgift: kr 3 000,00. Kursavgiften inkluderer elektronisk kurshefte (PDF), pausemat og kaffe/te. Påmelding: Klikk på knappen Påmelding til kurset, send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00 I kurssesjonen andre konferansedag kunne deltakerne velge mellom å delta på basiskurs for tilrettelegging, kurs i universell utforming av IKT og kurs i læringsmiljøarbeid. Deltakerne var jevnt fordelt mellom de ulike sporene både på foredrag og kurs, noe som var et tydelig vitnesbyrd om at ansatte med interesse for tema er økende, samtidig som flere tema er aktuelle å lære mer om

Universell utforming - Kurs - NTN

 1. g- hva er lov? AVLYST. På dette kurset, som foregår via nettet, gjennomgår vi ter
 2. g samt relevant litteratur
 3. g innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutfor
 4. g og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Nyheter. 16 søknader om stimuleringsmidler i 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader
 5. g dreier seg ikke om tilrettelegging for funksjonshemmede. Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell

Universell utforming

Anbefaler «Felles fundament for universell utforming» eller tilsvarende. Ta med laptop av noe slag for praktiske oppgaver. Les mer om Bouvet Norge AS. Se flere kurs fra Bouvet Norge AS (144) 11309 Kurs i Påmeldingsskjema Kontakt os Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 er forlenget ut 2020. Det arbeides nå med en ny handlingsplan fra 2021, og vi håper og tror at kompetanseheving i høyere utdanning er et av satsingsområdene også i neste planperiode Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17

Nettkurs i universell utforming av websider er et 1-dags kurs som tar for seg reglene for krav til universell utforming av nettsider. Disse reglene gjelder for alle nye nettsider fra 1. juli 2014 og innen 2021 må alle eksisterende nettsider være oppdatert og følge WCAG-standarden (WCAG 2.0) Ergoterapeututdanningen ved VID vitenskapelige høgskole inviterer til kurs i universell utforming (UU) onsdag 19. desembe Krav om universell utforming av opparbeidet uteareal som er til privat bruk følger av kravet om at boenheter i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig. Eksempler på uteoppholdsareal er balkong, terrasse, uteplass, takterrasse mv

Kurs i universell utforming av PDF - et krav ved digital

Når universell utforming ikke er tilstrekkelig skal støtteapparat på lærestedet sammen med studenten vurdere hva som vil være egnet individuell tilrettelegging. Det gjelder i alt fra undervisnings- og eksamensituasjon til det digitale og fysiske læringsmiljøet Universell utforming; november 2020. Kurs. Prosjektering. Fornyelse av eldre typehus i tre. Oslo 17. november 2020 Pris 3990,-Et typehus fra 70-tallet kan bli like godt som et nytt, med hensyn til energibruk, komfort og arkitektur. Få varsling om NALs kurs og arrangementer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Kurs universell utforming av sosiale medie

Solar effekthjul fantasiverden - Amajo AS

Universell utforming for servicenæringen - Kurs - NTN

 1. g er områder som er i sterk utvikling i helsetjenesten i Norge. Ergoterapistudenter har et spesielt fokus på dette i sin utdanning. Vi ønsker derfor å tilby et kurs på masternivå med muligheten til å få påfyll av kunnskap innenfor disse områdene. Kurset gir 5 studiepoeng
 2. g og inkluderende arkitektur» gjelder at utgifter til reise og overnatting ikke er inkludert i kursprisen. Lunsj alle kursdager og middag 24. mars er inkludert. Deltakere som booker på ps:hotell er selv ansvarlige for sin bestilling. 01.06.2019 Standard kursbetingelser for deltakere på NAL-kurs i sal
 3. g. Det finnes mange kurs i Universell utfor

Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode intensjoner som kan ødelegges av dårlig kode, så utviklere og testere har også et stort ansvar for at brukeropplevelsen blir best mulig. Samtidig er det greit å ha et kritisk blikk på leveransen slik at det ikke går med. Spiria tilbyr en rekke nettkurs inne universell utforming i reiselivet; Nettkurset Universell utforming i reiselivet gir deg forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene til reiselivs- og opplevelsesnæringen. Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til alle gjester/besøkende, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til.

Solar max wheel coral reef - Amajo AS

Universell utforming for svaksynte - Kurs - NTN

Universell utforming av dokumenter, det vil si å lage dokumenter som er tilgjengelige for flest mulig, kan ofte virke som en stor utfordring. Med riktig verktøy og kunnskap kan vi produsere dokumenter både effektivt og bra uten mye ekstra tid eller ressurser. Å lage strukturerte dokumenter som er tagget/kodet for tilgjengelighet kan man gjøre fra både Microsoft Office og Adobe-programmer Kurset er et mer spisset kurs for å få en felles forståelse for området universell utforming, hvor vi har omarbeidet materiale fra vårt heldagskurs til å passe til et online halvdagskurs. Universell utforming handler om å lage én løsning som fungerer best mulig for flest mulig brukere

Lær alt om universell utforming av PDF-dokumenter og få tips om hvordan du bearbeider dokumentene slik at de blir tilgjengelige for alle. Ta vårt kurs Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Praktisk og nyttig kurs i universell utforming som øker markedsmulighetene og styrker konkurranseevnen i reiselivet! Driftsveileder for bygedeturismeverter . Spiria.no. Nettkurs 4 700 kr . Kurs og driftsveileder for bygdeturismeverter Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr en rekke tjenester knyttet til universell utforming. Vi tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, reisekjeden, digital tilgjengelighet, tjenester, lovverk og standarder Del ditt kurs Universell utforming Fortsett til Universell utforming; Avslutt; Du er her: Universell utforming Brukerstøtte: ekurs@digdir.no; Telefon: +47 24 05 56 02 E-post: postmottak@dfo.no; Org.no: 986 252 932 Bruksvilkår; Go to top of page ↑.

Vi tilbyr Universell Utforming A

Universell utforming av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen UU-lab'en holder kurs i Universell Utforming for svaksynte av Anne Britt Torkildsby på 4. februar 2020 i Ukategorisert «Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer

E-læringskurs om universell utforming av nettinnhold

 1. g er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, ad
 2. g AS holder kurs om universell utfor
 3. Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket
 4. g Kursavgift: kr 10 800,00 Kursavgiften inkluderer vannmerket standard: NS 8175:19 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper til en verdi av 652, - og et elektronisk kurshefte (PDF)

«Med kurs for universell utforming på ferje» er et resultat av prosjektet «Funksjonshemmet i ferjefylker». Prosjektet er gjennomført i 2009 av Norges Handikapforbund (NHF) Nord Vest, som omfatter fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Prosjektansvarlig er regionstyret i NHF Nord Vest Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse

Kurs i universell utforming, UU Qross Kurssente

 1. g. Først ute med viktig kurs om universell utfor
 2. g av nettsider er lovpålagt, og det er verken økonomisk eller ansvarlig å utestenge store grupper fra nettsider grunnet manglende tilpasninger og dårlige løsninger. Ved å teste nettsiden ofte og tidlig kan du hjelpe til med å lage et internett som er bedre for alle
 3. g - fordypning UX og grafisk hos Bouvet Norge . Start her. 100% sikkert skjema . Tar ett
Norsk vs

Vi tilbyr kurs i universell utforming av websider. Kurset er et 1-dags kurs som tar for seg reglene for krav til universell utforming av nettsider. Disse reglene gjelder for alle nye nettsider fra 1. juli 2014 og innen 2021 må alle eksisterende nettsider være oppdatert og følge WCAG-standarden (WCAG 2.0) Tiltaket omfatter kurs og rådgivning knyttet til valg av kartleggingsverktøy, gjennomføring av kartlegging, kartleggingsnivå, prioritering av hvilke avvik som bør utbedres samt nødvendig opplæring i basiskunnskap om universell utforming av skolebygg

Universell utforming av dokumenter, det vil si å lage dokumenter som er tilgjengelige for flest mulig, kan ofte virke som en stor utfordring. Med riktig verktøy og kunnskap kan vi produsere dokumenter både effektivt og bra uten mye ekstra tid eller ressurser Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing Universell utforming av opparbeidete uteområder. P-750. Universell utforming av byggverk - Veifinning. NS-EN 12464-1:2011 . Lys og belysning. Belysning av arbeidsplasser. Del 1: Innendørs arbeidsplasser. NS 8175:2012 . Lydforhold i bygninger. Av disse er kun NS 8175 Lydforhold med som krav i forskrifte Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk

Kurs: Universell utforming - felles fundament 202

Universell utforming standard

Universell utforming av bolig Den universelt utformede boligen skal være funksjonell for alle - både ved nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, nedsatt syn eller hørsel eller ved astma og allergi Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 35. Tilføyd hjemmel: Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13. Endret ved forskrifter 17 sep 2012 nr. 892, 13 aug 2020 nr. 1637 (i kraft 1 nov 2020), 3 sep 2020 nr. 1720 (i kraft 1 nov 2020) Vi tilbyr kurs i universell utforming. Vi hjelper deg med å øke kunnskapen om hvordan UX og universell utforming henger sammen. Universell utforming og UX går hånd i hånd. Vi følger naturligvis kravene i WCAG 2.1 og EN 301 549. UX for alle: Vi leverer delikate og trygge konsepter, informasjonsstrukturer og prototyper som møter brukernes.

Universell utforming og tilgjengelighet er et tema som har engasjert meg lenge, og jeg har blant annet skrevet om temaet i Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv og på Medium. Særlig gjennom arbeidet med Norges Blindeforbund, Store Norske Leksikon og Confrere har jeg gjort meg erfaringer om hvordan universell utforming kan inkorporeres i designprosesser og innholdsproduksjon Vi tilbyr kurs i universell utforming av websider for bedrifter. Kurset er et 1-dags kurs som tar for seg reglene for krav til universell utforming av nettsider. Disse reglene gjelder for alle nye nettsider fra 1. juli 2014 og innen 2021 må alle eksisterende nettsider være oppdatert og følge WCAG-standarden (WCAG 2.0) Del 1 - Introduksjon til NTNU forskningslaboriatorium for Universell utforming. 1005 -1100 Om laboratoriet og forskningsvirksomheten Johnny Nersveen, faglig leder, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik. Del 2 - Kjenne på kroppen i laboratoriet. 1100 -1200 Praktiske øvelser Johnny Nersveen og medarbeidere på.

Universell utforming berører områder som nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper. Høgskolen i Innlandet har laget et Canvas-kurs om universell utforming. Dette har de delt med resten av sektoren Kurs for håndverkere. Etter initiativ fra Rogaland fylkeskommune inviterte Stavanger Byggmesterlaug våren 2010 sine 2000 medlemmer og deres ansatte til å delta på kurs i universell utforming Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019

Hjem - NCS - Natural Colour System

Du er her: Forsiden › Universell utforming. Ingen kurs satt opp for øyeblikket. Du finner oversikten over alle kurs her. Vi utvikler også løpende nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Hvis du vil ha beskjed om nye kurs som kommer fra oss, abonner på vårt nyhetsbrev, så mottar du. Belysning og universell utforming . Kurset ser på Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen! Leave this field empty if you're human: Lyskultur Lysaker brygge 24, 1366 Lysaker Finn oss på google maps. Skrift og lesbarhet kan også gjøres tilgjengelig slik at blinde og svaksynte også får nyttiggjort seg av informasjonen som blir gitt

Friluftsrådet VestGenerelt om vegkonstruksjonen | Statens vegvesen

Videreutvikler system for kontroll av universell utforming i skoler NKF har utviklet et internkontrollsystem som alle kommuner kan bruke for å påse at kommunale bygg er i forskriftsmessig stand. Med støtte fra Bufdir skal NKF i høst videreutvikle systemet for å sikre at det bedre fanger opp krav til universell utforming (UU) i skoler Online-kurs: web og universell utforming Apper og nettsider skal fungere for alle. 16 oktober kan du delta på et lærerikt halvdagskurs med demonstrasjon av hvordan hjelpemidler fungerer, lovpålagte tilgjengelighetskrav (WCAG) og introduksjon til hvordan du tester selv Du er her: Universell utforming for skribenter Brukerstøtte: ekurs@digdir.no Telefon: +47 24 05 56 02 E-post: postmottak@dfo.no Org.no: 986 252 93

UNIVERSELL UTFORMING Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Trondheim, 13.- 16. oktober 2014 HVORFOR ER UNIVERSELL UTFORING VIKTIG? 2 Praktisk drift av gravplass INNLEDNING |«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte a I disse tider da alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme, er det en fin anledning til å oppdatere seg på om universell utforming. Vi har samlet en del videoer som du kan se fra din egen PC og kurs du kan ta via nett. Dette er både gratiskurs og kurs mot betaling Universell Utforming Fra 1. juli 2014 er alle nettsider tiltenkt allmenheten pålagt å følge retningslinjene for universell utforming. Det vil si at de nettsidene vi lager skal være tilrettelagt for alle brukergrupper, det være seg blinde, fargeblinde, personer med lese og skrivevansker osv Funkas kurs i hvordan UX og universell utforming hører sammen tar i bruk tydelige eksempler for å vise deg hvordan du kan oppnå design for alle. Vi gjennomgår de viktigste aspektene ut fra brukerperspektivet - alltid med kundens forutsetninger som utgangspunkt

 • Razer deathadder elite.
 • Horoskop schütze januar 2018.
 • Vw halle braunschweig veranstaltungen 2017.
 • Vagabond herr.
 • Nøkkel til gammelt sikringsskap.
 • Takttid.
 • Reisebrosjyre mal.
 • Razer deathadder elite.
 • Sonntagsbrunch wil.
 • Sz treffpunkt pirna.
 • Singel day.
 • Verdens dyreste klokke.
 • Radiografutdanning deltid.
 • Russisk brød, oppskrift.
 • Latino freistadt öffnungszeiten.
 • Torsk i form creme fraiche.
 • Motiverende intervju kurs bergen.
 • Adobe creative cloud photo.
 • Rosa piller.
 • Siebbeinzellen.
 • Private barnehager bergen.
 • Hdmi til vga jula.
 • Komprimere bilder for e post.
 • Hvitt eller grått kjøkken.
 • Privatvermieter greifswald.
 • Bø blad annonser.
 • Zombie apocalypse game.
 • Aliexpress epacket tracking.
 • Synnøve og vanessa adams matkasse.
 • Solliheimen sykehjem.
 • Kulturkalender weiden oberpfalz.
 • Gaming pc wikipedia.
 • Korrigere misvisning.
 • Computer zubehör saarbrücken.
 • Dhbw master kosten.
 • Segment kryssord.
 • Free spins utan insättning mobil.
 • Sykle fra dalen til skien.
 • Vatikanstaten innbyggere.
 • Sonesamling fotball rogaland.
 • Wyprzedaże zara 2017.