Home

Norsk musikkråd frifond

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år. Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd fra Frifond organisasjon Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter

FRIFOND KOMPETANSE. Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år. Det kan være samarbeidsprosjekter eller andre ekstraordinære tiltak. Det gis tilskudd på mellom 20 000 og 100 000 kroner. En tredel av koret må være under 26 år Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på Frifond musikk, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker. Midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut Frifond forvaltes av tre paraplyorganisasjoner, Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk teaterråd. De tre paraplyene er enige om at tilbakeføringen av de 15 millionene har skapt store forventninger til at Flertallsregjeringen skal innfri Kulturløftet Norsk Musikkråd utlyser tilskuddsordning Frifond kompetanse og aktivitet. Dette er en ekstra tilskuddspott der søknad sendes direkte via LNU og Norsk Musikkråds søknadsportal stotteordninger.no, og som har egne retningslinjer Sjekk ut Frifond sine pressesider. Ditt navn (obligatorisk) E-post (obligatorisk) Melding. Lurer du på noe? Vi hjelper deg gjerne! Spørsmål om musikk? Norsk musikkråd . Møllergata 39, 0179 Oslo. musikk@frifond.no. Telefon: 22 00 56 00. Spørsmål om teater? Landsrådet for Norges barne- og.

Frifond organisasjon - Norsk Musikkråd

Om Frifond . Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til - der dere bor. . Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Meny. Forside Aktuelt Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske tilskuddsordning for barn og unge

Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Skal du søke støtte til organisasjon? Da skal du søke gjennom LNU.no. Skal du søke støtte til en musikkorganisasjon? Da skal du søke gjennom Norsk Musikkråd Frifond teater hjelper amatørteatergrupper med lokaler og oppsetninger. Frifond barn og unge støtter alt annet som faller utenfor de to andre. For mer informasjon om hvordan man søker Frifond organisasjon - musikk kan dere sjekke ut nettsidene til Norsk Musikkråd (NMR) Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er det frivillige musikklivets nettverk og opplæringsorganisasjon har en barne- og/eller ungdomsorganisasjon som allerede får Frifond-midler fra LNU eller Norsk Musikkråd En organisasjon kan kun motta støtte fra én Frifond-ordning, og organisasjoner hvor noen ledd har mottatt støtte i andre av Frifonds støtteordninger kan ikke motta støtte i Frifond organisasjon i samme kalenderår Velkommen til søknadsportalen. Her kan du søke på alle våre støtteordninger

Frifond kompetanse og aktivitet - Norsk Musikkråd

Frifond - Ko

Musikklivet jubler for de økte bevilgningene til Frifondsordningen. - Dette betyr at kor, korps og speidere kan prioritere å øve til 17. mai i stedet for å plukke søppel på dugnad for å. FolkOrg fikk i 2018 tilsagn på 540 467,- til utdeling gjennom Frifond Organisasjon fra Norsk Musikkråd. Det kom inn 33 søknader med en søknadssum på til sammen kr. 980 100,-. 24 av søknadene fikk innvilget støtte

Retningslinjer - Frifond musikk - Frifond

 1. istrerer støtteordningene «driftstilskudd landsdekkende musikkorganisasjoner», Frifond musikk og KOMP. Norsk musikkråd har prosjektlederansvar for hørselskampanjen Plugin-Turnon. Referanser Eksterne lenker. Norsk musikkråds hjemmeside.
 2. Fredag kveld delte Norsk Tipping og Norsk Musikkråd/Frifond Musikk ut årets Forbildepriser på by:Larm. Farida fra Gjøvik stakk av med den gjeveste prisen, Årets Forbilde. De andre som ble hedret, var Gundelach, Frances Wave, Whales & this lake og Unnveig Aas
 3. isteren gjennomført tidenes ran på kulturområdet, sier Norsk Musikkråd om at de statlige bevilgningene til Frifond-ordningen nå forsvinner fra statsbudsjettet

Norsk Musikkråd: - Frifond-ordningen er reddet! • ballade

ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk teaterråd. Hos NMR består støtteordningen Frifond av to deler: Frifond organisasjon og Frifond musikk. Disse retningslinjene gjelder for Frifond organisasjon. 2. Målgruppe Gjennom Frifond organisasjon skal NMR fordele midler til lokallag og grupper som er tilknyttet e Frifond blir i sin helhet forvaltet av . Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd i fellesskap. Disse retningslinjene gjelder 4H Norges forvaltning av midler fra Frifond organisasjon. 2. Formål og målgruppe for Frifond . Intensjonen er at Frifond skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og. Dette sier generalsekretær Øyvind Stålsett i Norsk Musikkråd i en pressemelding. Videre i meldingen fra Norsk Musikkråd heter det: Den nye grunnstøtteordningen Frifond, som allerede er godt i gang, står nå i fare for å snuble på startstreken. Innenfor musikk har Frifond hittil kunne innvilge kun 8 prosent av det som er behovet Frifond organisasjon har som formål å stimulere og nå ut til lokallag som er knytt til ein nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovudaktivitet. FolkOrg søkjer kvart år Norsk musikkråd (NMR) om midlar frå Frifond Organisasjon, som dei etter søknad frå lokallaga fordeler vidare til lokale aktivitetar

Frifond kompetanse og aktivitet forvaltes av Norsk musikkråd og man søker via LNU og Norsk musikkråds felles tilskuddsportal - stotteordninger.no. Spørsmål om Frifond kompetanse og aktivitet kan sendes på epost : tilskudd(a)musikk.no Norske Trekkspilleres Landsforbund Møllergata 39 0179 Oslo Tlf. 22 00 56 35 post@trekkspillforbundet.no www.trekkspillforbundet.no Fra: Norsk musikkråd - tilskuddsordning [mailto:tilskudd@musikk.no] Til medlemsorganisasjoner, Tilskuddsordningen Frifond kompetanse og aktivitet lyses nå ut for 2020, med søknadsfrist 25. februar Frifond organisasjon forvaltes av Norsk musikkråd, og er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. Formålet er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet. Reglene for denne ordningen er fastsatt i Retningslinjer for Frifond organisasjon Norsk Musikkråd Søknadsfrist: Frifond kompetanse og aktivitet Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter

Frifond kompetanse og aktivitet 2020Norges Musikkorps

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner. Gjennom Norsk Rockforbunds medlemsskap i Norsk Musikkråd, fordeler Norsk Rockforbund Frifond-støtte direkte til våre medlemmer. I årets tildeling fra Norsk Musikkråd har NRF fått en økning i midler fra i fjor på nærmere 400 000 kr Kulturdepartementet fordeler Frifond-midler til de tre paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd, Norsk teaterråd og LNU. Det er paraplyorganisasjonenes ansvar å fordele midlene videre og behandle eventuelle klager. Det fastsettes fra statens side ikke detaljerte kriterier utover de generelle føringene i tilskuddsbrevene Samordning av retningslinjer og forvaltningspraksis for Frifond i Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Ordningen fremstår som mer enhetlig med større grad av likebehandling og ensartede krav til organisasjonene Frifond er en statlig støtteordning med en ramme på totalt 70 millioner kroner. Totalen fordeles videre på tre store paraplyorganisasjoner, hvorav Norsk musikkråd får 21 millioner. Disse fordeles igjen på medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd på basis av hvor mange medlemslag disse har med 1/3 medlemmer under 26 år Norske Konsertarrangører følger situasjonen tett og oppdaterer vår nettside fortløpende, Husk å søke Frifond utvidet frist 15. november! valgfritt, gratis kurs i året. Vi tilbyr også kurs til eksterne aktører som høgskoler, kompetansesentre, lokale musikkråd med mer. Les mer om kurs. Motta interessant informasjon

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Merk at fritidsaktiviteter for voksne er stanset i en del kommuner. Sjekk hvordan dette er i din kommune Pengene i Frifond kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Kontaktperson. Johanne Halsnes Århus. Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon. 23 31 05 88 johanne@lnu.no. Frifond organisasjon. Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet Flere lokallag i Musikk i Skolen er i harnisk etter at Norsk musikkråd har strammet inn retningslinjene for Frifond Musikk. Dette gjør det vanskelig for lokallagene å fortsette sine aktiviteter - Med dette forslaget har kulturministeren gjennomført tidenes ran på kulturområdet, sier Norsk Musikkråd om at de statlige bevilgningene til Frifond-ordningen nå forsvinner fra statsbudsjettet. - Svarstad Haugland har med dette gjort store deler av det frivillige kulturarbeidet fullstendig avhengig av folks spilleiver. Også Christin Sund i Norsk teaterråd omtaler omleggingen som. LNU utvikler ny søknadsportal sammen med Norsk musikkråd for å gjøre det lettere å søke og rapportere om tilskudd. Vi undersøker mulighetene for å lage en felles søknadsportal for Frifond organisasjon og grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner. Det vil være mulig å levere søknad i ny portal tidligst 2021

RETNINGSLINJER FRIFOND - NORSKE KONSERTARRANGØRER § 1. FORMÅL Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammene Frifondmidlene utbetales så snart som mulig etter midlene fra Norsk Musikkråd er overført Norske Konsertarrangører, og innen innværende kalenderår. §. 11 Rapporterin Frifond forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd i fellesskap. Disse to administrerer hver for seg ulike deler av Frifond. Disse retningslinjene gjelder Frifond organisasjon forvaltet av LNU. § 2. Målgruppe for støtteordninge Exact matches only. Exact matches only. Search in titl Vil koret ditt vere med på adventskalender. Påmelding innan 15. oktober. Les mer: Vil koret ditt vere med på adventskalender. Påmelding innan 15. oktobe Norsk musikkråd har sammen med blant annet Norsk sangerforum utarbeidet Smittevernveileder for musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet og de sier følgende. Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingen

Kontakt - Frifond

Årets Frifond-midler er nå fordelt. Grunnet sent tilsagn fra Norsk Musikkråd, har vi operert med et estimat når vi har delt ut Frifond til våre medlemmer. Da tilsagnet kom i juni, så vi at det dessverre ikke var tilstrekkelig til å gjennomføre de to siste rundene i 2017 Frifond - 1. juni Momskompensasjon - 1. juni Voksenopplæringsmidler - 1. januar og 1. juli Kulturrom - 2. mars og 1 Norsk musikkråd har oppdatert veilederen Smittevern for musikkøvelser. Oppdateringen gjelder fra og med 28. oktober 2020 Norsk musikkråd administrerer støtteordningene «driftstilskudd landsdekkende musikkorganisasjoner», Frifond musikk og KOMP. [3] Norsk musikkråd har prosjektlederansvar for hørselskampanjen Plugin-Turnon Frifond Landet rundt Norsk sangerforum mener: Stimuleringsmidler til kor Veilederen Smittevern for musikkøvelser til Norsk musikkråd Nyheter 13. mai 2020. Ny kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet. Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og og andre musikkensembler. Vi vil at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et musikkorps. Attraktive aktivitetstilbud, synergieffekt gjennom samarbeid og profesjonell service som stimulerer til egenaktivitet er blant Korpsnett Norges fremste oppgaver

MakeMusic fordeler hvert år et driftstilskudd til alle lokallag via ordningen Frifond Organisasjon i Norsk Musikkråd. Hvert MakeMusic lokallag må holde sin informasjon i medlemsystemet ved like, samt legge inn søknad for at støtten skal tildeles. Merk at ingen som får denne driftsstøtten kan søke om andre Frifondmidler (f.eks. Frifond.

Lag, forening eller gruppe kan søke støtte fra Frifond kompetanse og ak tivitet Må være m inst 3 personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende; Søke om støtte på beløp fra 25.000 til 200.000 kroner Søknad om tilskudd skal være Norsk musikkråd i hende innen 20. november 2014 Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av hvor mye penger de har eller hvor de bor. Det er superenkelt å sø... ke om støtte, og du kan gjøre det når som helst. Søk om støtte via www.frifond.no. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd (NMR) administrerer og forvalter støtteordningen på vegne. Retningslinjer+for+tilskuddsordninger+forvaltet+av+Norskmusikkråd+i+2018+ Frifond(kompetanse(og(aktivitet(§1Formål(Formålet)med)Frifond)er)åstimulere)barn)og. Norsk sangerforum er et av landets største forbund av kor og vokalgrupper. Vi har en lav medlemskontingent fordi vi ønsker at pengene skal brukes lokalt i hvert enkelt kor. Vi hjelper medlemmene våre med økonomiske støtteordninger, råd og veiledning, og vi arrangerer kurs, festivaler og andre aktiviteter over hele landet Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet. Vi håper NBUs medlemsklubber og -festivaler har mulighet til å besvare innen fristen 29. september

Video: Om Frifond - Frifond

Frifond musikk søkjast via Norsk musikkråd; sjå retningslinjene her. Dei har ingen søknadsfrist, og du kan søkje gjennom heile året. Ver obs på at FolkOrg sine medlemslag ikkje kan stå som arrangør/søkjar (gjeld berre Frifond musikk) Klage!skal!sendes!til!Norsk!musikkråd!innen!to!uker!etter!atsvar!påsøknad!er!sendt.!!! Klagen!vil!dabli!behandletav!klageutvalgeti!Norsk!musikkråd.!Endelig!vedtak. 15. Søknadsfrist KOMP-midler. Søknadssted Norsk Musikkråd: FEBRUAR; 1. Påmeldingsfrist Samspillhelg for de yngste musikantene 9 -11 år, Borhaug i Agder 7. - 8. mars: 1. Påmeldingsfrist Korpssentralen, konsertkonkurranse for voksenkorps janitsjar Oslo 6. juni: 15. Søknadsfrist FRIFOND - kompetanse og aktivitet. Søknadssted Norsk. Oversikt over tilskuddsordninger i Kulturdepartementet som kan bidra til å nå målene i Fritidserklæringen ORDNING OM ORDNINGEN TILSKUDDS

Musikklivets nettverk - Norsk Musikkråd

 1. Frifond-midler for 2001. Norsk Skoleorkesterforbund har på styremøte 18. april fordelt såkalte Frifond-midler for inneværende år. Til sammen har NSOF i denne omgang videreført nærmere 1, 1 millioner kroner, som nå kommer godt over hundre orkestre til gode
 2. Ny oppdatering av smitteveilederen fra Norsk musikkråd - 15. juni 2020 Norsk musikkråd har kommet med nye endringer i smitteveilederen som gjelder hele frivillig musikkliv 15. juni 2020. Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har valgt å la vårt dokument Avklaringer for korps og drill fra 10. juni stå uendret, og henviser til hovedveilederen fra Norsk musikkråd når det gjelder de.
 3. Fordi Norsk Musikkråd, som bevilger Frifond-midlene til oss, har endret på sine retningslinjer, og fordi vi ser et behov for å tydeliggjøre skillet mellom Frifond og Ad Hoc, vil ordningen se annerledes ut fra nå av. Blant annet vil det heretter være fire ordinære Frifond-behandlinger i året
 4. Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for barn og unge å drive med det de har lyst til - der de bor. Frifond blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd. Norsk Bridgeforbunds retningslinjer gjelder Frifond Organisasjon forvaltet av LNU

Retningslinjer og regler for støtte - Frifond

Midler til Frifond skal gå til barn og unges kulturaktiviteter på lokalt nivå. 62 prosent av midlene har til nå blitt fordelt som rundsumtilskudd til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, 30 prosent er tildelt Norsk musikkråd og 8 prosent er tildelt Norsk teaterråd Norsk musikkråd fra Oslo Sentrum, 100345504S1 - Norsk musikkråd

1.KVA ER FRIFOND? Frifond Organisasjon er ei støtteordning oppretta av Stortinget for å betre dei økonomiske rammene for frivillige organisasjonar, og deira lokale og medlemsbaserte kulturelle aktivitet for born og unge under 26 år. FolkOrg søkjer kvart år Norsk musikkråd (NMR) om midlar frå Frifond Organisasjon, so Frifond blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd. Norsk Bridgeforbunds retningslinjer gjelder Frifond Organisasjon forvaltet av LNU. Retningslinjer for fordeling og forvaltning av frifondsmidler i Norsk Bridgeforbund Frifond skal bidra til å skape lokal aktivitet for barn og unge under.

Frifond musikk. Ca 10 millioner Deles ut av Norsk Musikkråd. Støtter band, kor og sanggrupper med opptil 10 000 kroner til større grupper, og 35 000 kroner til konsert eller festival. 259 000,- til Hedmark. Frifond teater. 9 millioner Deles ut av Teateralliansen Støtter teater, laiv, nysirkus og dans for og med barn og unge med oppti Frifond Frifond er en statlig støtteordning for barn og unge der overskuddet fra Norsk Tipping blir fordelt til lokale lag og organisasjoner. NMF håndterer tilskuddsordningen til korpsene, Norsk Musikkråd, slik som «Frifond Kompetanse og Aktivitet», med helt spesielle vilkår

Frifond organisasjon: Målgruppe er kor som er medlemmer i Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år, eller kor som har minst 5 medlemmer under 26 år. Søknadsfrist: 15. juni Frifond kompetanse: Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år Norsk musikkråd har også en ordning som heter Frifond organisasjon, men hvem som har fått penger gjennom deres støtteordning står ikke i denne oversikten. Her står kun de som får støtte gjennom LNUs del av Frifond organisasjon Frifond musikk Frifond musikk skal stimulere barn og unges musikkinteresse på lokalt nivå. Ordningen støtter band og andre musikkgrupper for barn og unge som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond Norsk musikkråd er en organisasjon som arbeider for de mange tusen som hver uke deltar i kor, korps, orkester, band eller som konsertarrangører. Norges Korforbund tilbake i Norsk musikkråd. Lørdag 14. april kom gladmeldingen om at Norges Korforbunds landsmøte enstemmig har besluttet å melde organisasjonen inn i Norsk musikkråd å forholde seg til overfor Norsk Musikkråd. Skulle du kjenne til klubber/orkestre som ikke er medlem av NTL, men som ville falle inn under kriteriene, ber vi om at du informerer om tilskuddsordningen slik at de kan melde seg inn i NTL og søke om midler fra Frifond Trekkspillforbundet. Ta kontakt for eventuelle spørsmål. Med vennlig hilse

Frifond. Trekkspillforbundet . er en statlig tilskuddsordning til Norske Trekkspilleres Landsforbunds lokale lag og foreninger som startet i år 2000. Pengene fordeles etter innkomne søknader, da NTL har korte frister å forholde seg til overfor Norsk Musikkråd Frifond. 1 like. Frifond er en støtteordning som fordeler tilskudd til frivillig, demokratisk og lokal aktivitet for barn og unge i Norge. Ordningen..

Om Frifond-ordningene - Frifond

Frifond finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping. Frifonds retningslinjer for 2020 (pdf) Misjonskirken UNG sentralt, søker Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om støtte, og fordeler pengene videre til de lokale gruppene 356.000 kroner i Frifond-støtte til NTLs medlemmer. Som medlem i NTL har man blant annet flere muligheter for å søke om penger. Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL) retter seg mot amatørutøvere, profesjonelle utøvere og de som bare liker å høre på musikk med trekkspill og torader Frifond. Momskompensasjon. Voksenopplæringsmidler. Andre nettsteder. Korbanken. Musikkens studieforbund. Norsk musikkråd. LNU. Norbusang. FONOKO. Ung i Kor. For korstyret‎ > ‎ Dirigentavtaler. Det er mange ulike ordninger med hensyn til ansettelse og avlønning av dirigenter for virksomheter. Nå har Norsk musikkråd og Musikernes. Norsk musikkråd administrerer støtteordningene «driftstilskudd landsdekkende musikkorganisasjoner», Frifond musikk og KOMP. Eksterne lenker Uses material from the Wikipedia article Norsk musikkråd , released under the CC BY-SA 3.0 license

Musikk for alle - Musikk

Spørreundersøkelsen som blant annet Norsk musikkråd tok iniativ til, og som ble gjennomført i september, viser at det frivillige musikklivet er i gang igjen. Mange av NASOL-orkestrene har måttet gjøre tilpasninger for å kunne overholde kravene til smittevern, men ingen har gitt opp av den grunn Frifond blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd og Norsk teaterråd i fellesskap. Disse tre administrerer hver for seg ulike deler av Fri-fond. Norsk Bridgeforbunds retningslinjer gjelder Frifond Organisasjon forvaltet av LNU I 2008 hadde Frifond til sammen ca. 155 mill. kroner til fordeling. Forvaltningen av ordningen er delegert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk Musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd (NTR) Frifond midler mottatt - blir fylt ut av 4H Norge sentralt. Dere fyller inn hva dere har brukt av disse pengene. Har dere penger igjen vil dere motta en faktura fra 4H Norge på denne summen og den må betales tilbake så fort som mulig, slik at dere kan få utbetalt nye frifondmidler innen 20.desember Norsk musikkråd 40 år. I 2016 feiret Norsk musikkråd 40 år, og i den sammenheng laget vi et jubileumshefte som du kan laste ned her

Norsk musikkråd komp. Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge KOMP Momskompensasjon Aktivitetsmidler for kor Stipendordning for kordirigenter Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene. Norsk jazzforums støtte * Adhoc og Frifond Adhoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter, dvs. anslagsvis 10-25% av totalt budsjett. Norsk musikkråds støtte. Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 33 nasjonale musikkorganisasjoner Avhengig av aktivitetens karakterer administreres Frifond av Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Teaterrådet. Størrelsen på tilskuddet er avhengig av antall betalende medlemmer under 26 år og antall lokallag med mer enn 5 medlemmer (Ødegård 2014) TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum

LNU - Retningslinje

 1. Frifond. 4,2k likar. Frifond er Norges enkleste støtteordning for barn og unge. Vi støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor
 2. Hjertelig takk til Norsk musikkråd for tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet til et spennende repertoarutviklingsprosjekt med utgangspunkt i tradisjonsmusikk fra Valdres. Prosjektet Arvegods..
 3. Frifond pengene må være brukt opp innen 30.6 i året etter tildelingen. Penger som ikke er brukt opp, eller ikke er brukt slik at det kommer medlemmene til gode, må opplyses om til sentralleddet, og vil bli krevd tilbake
 4. Norsk musikkråd, Oslo. 5,989 likes · 263 talking about this · 58 were here. Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en..
 5. EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Frifond. Frifond er en Norsk musikkråd. Oversikt over støtteordninger for det frivillige musikklivet

Støtteordninger.no - Søknadsportal for LNU, NMR og Frifond

IJO ung drives av Østnorsk jazzsenter og Hedmark og Oppland musikkråd med tilskudd fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Musikkens studieforbund og Frifond Norsk musikkråd. Mer info her: www.ijo-ung.no. foto: Eirin Lien . audunellingsen, september 24, 2018. Fra forsiden Vi anbefaler alle korenes styre å lese Norsk musikkråd sin smittevernveileder for musikkøvelser og Koralliansen sitt supplement «Hvordan gjennomføre korøvelser for voksenkor».Det er opp til korenes styre i samråd med dirigent om de anser det forsvarlig å igangsette korøvelser Frifond Landet rundt Nordland Innlandet Buskerud Medlemsfordeler Sammen med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund oppfordrer vi til koraktiviteter som vil bidra til å holde på gamle og rekruttere nye medlemmer

Norsk Musikkråd: - Frifond-ordningen er reddet! - Ballade

Kontakt oss. Norsk musikkråd Telefon: 22 00 56 00 E-post: nmr@musikk.no. PB 4651 Sofienberg 0506 OSLO. VIS KONTAKTSKJEMA OG KAR Lumsk er et norsk folk metal-band, som ble stiftet i Trondheim i 2002.Lumsk kombinerer tradisjonell norsk folkemusikk med progressiv rock og heavy metal.Musikken har både kvinnelig og mannlig vokalist, og i tillegg til gitar, bassgitar og trommer, brukes fiolin og synth-elementer i lydbildet deres.Lumsk fikk penger fra Frifond som de brukte på å spille inn sin første demo

Godt begynt er halv fullendt – Norsk MusikkrådOBOS gir 40 millioner i koronastøtte til lag og foreningerVi oppfordrer til 14 dagers pause i kommuner med smitteSamarbeidspartnere – ToppenkursetTilskudd – Innlandet musikkrådInstrumentfond – Rogaland musikkrådNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet | Nyheter | nmrTilskudd | Østfold

Søk på dette nettstedet. Nyheter; Bli medlem; Medlemsfordeler; Medlemsregister; Navigasjo Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012. Rådet må i 2-årsperioden 2007-2009 ha en spesiell beredskap overfor de endringer som. utenforliggende faktorer kan bringe, spesielt eventuelle endringer i fylkes-organisering og. eventuell etablering av regionale offentlige nivåer i Norge Norsk musikkråd, Oslo. 5,750 likes · 40 talking about this · 57 were here. Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en.. Norsk musikkråd er et samarbeids- og interesseorgan for det frivillige musikklivet i Norge. Rådet har sentraladministrasjon i Oslo, fylkesmusikkråd i alle fylker og om lag hundre tilknyttede musikkråd over hele landet. Om lag 40 av musikklivets foreninger, forbund og sammenslutninger er medlemmer i Norsk musikkråd. Norsk musikkråd har som oppgave å skape bedre rammer for, og yte.

 • Wer die nachtigall stört pdf.
 • Ü30 party kassel 2018.
 • Panorama auschwitz.
 • Vinsmaking i bergen.
 • Muskel navn.
 • Bromelie giftig für menschen.
 • Vackert julkort.
 • Entstehung himalaya kurzfassung.
 • Min kamp wiki.
 • Aboriginal art wikipedia.
 • Asdal ressurssenter.
 • Chad president.
 • Polizeiliches führungszeugnis kosten.
 • Ich hab noch einen koffer in berlin hildegard knef.
 • Bridgestone forhandler.
 • Nebl coin.
 • Fly københavn.
 • Pangea festival 2018 tickets.
 • Polizei kärnten jobs.
 • Stortingsmelding 18.
 • Aktiv dødshjelp belgia.
 • Inline kurier.
 • P r parkhaus klein flottbek hamburg.
 • Wann zweites date ausmachen.
 • Send mail from temporary mail.
 • Alte schmelze wiesbaden preise.
 • Dba annonce.
 • Bugaboo fox test.
 • Viburnum opulus kaufen.
 • Ingrid hjelmseth kjæreste.
 • Hvorfor er vann polart.
 • Google find my phone lock.
 • Effektivisering av jordbruket.
 • Sikring av hagedam.
 • Kvinnedagen 2017.
 • Day spa csomag budapest.
 • Bricks bag oslo.
 • Problemer med audi a4 allroad.
 • Aldersgrense vape.
 • Leie garasje ålesund.
 • Bomullsgarn nille.