Home

Praktisk pedagogisk utdanning nettbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er en toårig nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, som gir deg undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet har tolv uker 100% obligatorisk praksis og én obligatorisk samling pr. semester Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde. Videre utdanning. Utdanninga kan Enten man skal ha litt nettbasert undervisning,. Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet. PPU-Y ved UiA tilbyr

PPU praktisk-pedagogisk utdanning - Hjem

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus Med praktisk-pedagogisk utdanning kan gå videre til en av våre doktorgradsutdanninger eller en masterutdanning for de som ikke har det. Velg campus og spesialisering. Vi tilbyr PPU ved våre campuser i Notodden, Ringerike og Vestfold. Du kan velge mellom heltid og deltid og ulike spesialiseringer

Kjøp boken her - Adlibris nettbokhande

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK: Pedagogiske fag årsstudium PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR TRINN 8-13 (DELTID) Pedagogiske fag årsstudium SOSIALPEDAGOGIKK: Pedagogiske fag årsstudiu Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise i grunnskulen frå 5. til 13. klassetrinn - alt etter kva fag du har Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene. Teoridelen av studiet består av fysiske samlinger, nettsamlinger og andre obligatoriske aktiviteter mellom samlingene Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Slik søker du om opptak til PPU Slik søker du. For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Vi tilbyr PPU følgende fag Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg til generell studiekompetanse, må søkerne til PPU ha enten allmennfaglig eller yrkesfaglig høyere utdanning. De ulike utdanningsinstitusjonene har noe ulik praksis i forhold til krav og studietilbud, noe du bør sjekke opp før du søker Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ei mastergrad og som vil utdanne deg til å bli lærar. Vi tilbyr PPU deltid innan realfag, nærare bestemt matematikk og naturfag. Det vil ikkje vere opptak til PPU deltid høsten 2020 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving. Utdanningen er profesjonsrettet, relevant og praksisnær

Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg. PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenne fag er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer deg til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfagleg kompetanse du har frå før. PPU ved Høgskulen i Volda vektlegg faga sin eigenart i skulen, profesjonsbasert digital kompetanse for læring, samt verdien av praktisk estetisk læringsarbeid i skulen Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Du kan selv velge om du vil studere heltid eller deltid Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen trinn 5 - 10 og i videregående opplæring. Studiet tilbys som et årsstudium fra høsten 2020, men kan også tas på deltid over to år etter opptak og avtale med studieveileder

Praktisk-pedagogisk utdanning er ei eittårig profesjonsutdanning, som startar i august. 1. semester: PEDA101 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester (15 studiepoeng) Fagdidaktikk (15 studiepoeng) Se hvilke fag som tilbys; PPUPRA101 Praksis PPU 1. semester 2. semester: PEDA102 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester (15 studiepoeng Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på ein yrkesfagleg kompetanse du har frå før. Merk at opptakskravet om mastergrad ikkje gjeld for PPU yrkesfag, det gjeld berre for PPU allmennfag. Studiet tilbyr fleksibelt opplæringstilbod med nettbasert og modulbasert undervisning

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (samlings- og

 1. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen. Opptak FPPU-Y. Søk opptak
 2. Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår. Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene
 3. Da kan praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen. På PPU heltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer
 4. Merk at det i henhold til rammeplanen for PPU kan det kun gis opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for søker som har bachelorgrad i praktiske- estiske etter punkt tre i listen over, fram til og med våren 2025. Mer om kravet om mastergrad . Masterutdanningen skal være fullført og bestått
 5. st tre års varighet som inkluderer
 6. Om du fullfører studiet folkehøgskolepedagogikk (30 stp) og resterende emner i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er du kvalifisert for å arbeide som folkehøgskolelærer, samt lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til 13. klasse på videregående, hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres på den enkelte skole
 7. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover ; Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys som deltids- eller delvis nettbasert studium. Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i skolens trinn 8-13. Studiesteder: Kjeller, Sandefjord eller Sandvika

Praktisk-pedagogisk utdanning (samlingsbasert) Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning. Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13) Hun fremhever at det viktigste for å lykkes med nettbasert undervisning skjer på forhånd: ILS er ansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning og for den største lektorutdanningen i landet, og rundt 600 studenter var ute i praksis på ungdomsskoler og videregående skoler da coronakrisen var et faktum 5303 - Nettbasert emne Pedagogisk rådgiving og veiledning Emnet gir en grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi består av 23 fagfellevurderte kapitler som er knyttet til pedagogikkdelen i den nye praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8-13 i fagfornyelsen (2020)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

 1. Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Akershus Vil du bli lærer i fag-/yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan tas på deltid eller heltid. Jobb- og karrieremuligheter. PPU gir en yrkespedagogisk forståelse, praktiske ferdigheter og nødvendig formell kompetanse for å arbeide som yrkesfaglærer i videregående skole
 2. Du kommer til å være en viktig person i hverdagen til barn og unge. Ingen dager er like. Du får se barna lære og utvikle seg hver dag, hjelpe dem til å ta gode valg og bidra til at de har en god oppvekst
 3. Praktisk-pedagogisk utdanning skal være et profesjonsstudium som kobler sammen studentens fagkompetanse med pedagogikk, fagdidaktikk og praksis og knytter studentenes bakgrunn i fag til utfordringer de vil møte som lærere i skolen. Utdanningen skal være tilpasset studentens faglige bakgrunn og organiseres på en måte som sikrer progresjon

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) i

 1. For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU -Y) og den 3-årige. Begge studiene kan tas heltid eller deltid. Deltidsstudiet kan til en viss grad være nettbasert. Samisk høgskole og og nettbasert undervisning Bachelorprogrammet for deg. SER Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1
 2. imum to års relevant yrkespraksis • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå
 3. Søknadsfristen for Praktisk-Pedagogisk utdanning er 15. april. Du kan registrere søknaden din i Søknadsweb fra 1. februar
 4. En annerledes utdanning. Utvikle og utfordre. På Musikkhøgskolen blir du en del av Norges største fagmiljø i musikk. Du treffer studenter og lærere fra Norge og verden - noe som både vil utvikle og utfordre deg uansett hva slags musikk du liker. Ditt eget studium
 5. Praksisguiden for pedagogisk praksis er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13, (KD 2013), nasjonale retningslinjer for PPU-y (UHR 2018) og programplan for praktisk pedagogisk utdanning, godkjent av OsloMet våren 2014 (oppdatert sist 2018)
 6. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Norges musikkhøgskole (NMH) er en videreutdanning som gir formell undervisningskompetanse med spesialisering innenfor musikk. Utdanningen tilbys både som fulltidsstudium i ett år og deltidsstudium over to år

Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (18) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24) Dans (10) Drama (6) Energi (14) Helse (59) Historie (10) Hotell og reiseliv (14) IT (17) Idrett (7) Ingeniør (54) Jus (5) Kunst og håndverk (2) Lærer (49) Ledelse (27) Mediefag (14) Musikk (20) Økonomi (35 Praktisk pedagogisk utdanning deltid Over 10 millioner titler · Bli inspirert! · Alltid lave prise . Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i foku Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL), og stipend for å rekruttere personer utenfor skolesektoren til yrkesfaglærerutdanning (PPU-Y eller YFL). Skoleeier søker om stipendet. Fristen for å søke om stipend i år er gått ut PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo. Språkutdanning fra universitet i Norge og Athen, Hellas. Lang erfaring med kompletterende undervisning, samt undervisning i norsk skole og universitet

Video: Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (samlings- og

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (deltid

Det kan gis opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for søker som har en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag etter første ledd, tredje strekpunkt, fram til og med våren 2025. 0 Endret ved forskrifter 11 jan 2017 nr. 25, 5 juli 2018 nr. 1152, 19 des 2018 nr. 2149, 3 juni 2020 nr. 1133 NB: Opptak til praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid i Alta) utsettes til våren 2021. Dette studiet er for deg som har yrkesteoretisk bakgrunn og noen år med yrkeserfaring. Nå har du anledning til ta i bruk all din kompetanse og bli profesjonell lærer i alle yrkesfag

Pedagogikk er et flervitenskapelig fag som består av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenkning evaluering av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Rapporten bygger på materiale tildelt og innhentet høsten 2017. Den 27. september 2017 mottok komitéen skriftlig grunnlagsmaterialet, utviklet i fagmiljøet. Dette ble fulgt opp med et institusjonsbesøk, hvor to medlemmer av komitéen intervjuet to studenter fra 2016- og 2017-kullet. I.

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Universitetet i

PEDAGOGIKK (årsstudium) i Nettstudier - Skoler Studier

Praktisk Pedagogisk utdanning. Praktisk pedagogisk utdanning, heltid; Praktisk pedagogisk utdanning, deltid; Master. Formgiving, kunst og håndverk, master ; Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse, master ; Masterstudium i utdanningsvitenskap med fordypning i engelsk, norsk eller samfunnsfag, maste Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Studiet bygger på bachelorgrad i skapende kunst og design, eller i utøvende musikk eller komposisjon Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, OsloMet, Kjeller. 100 likes. Vil du bli lærer i fag- eller yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys som heltids-, deltids-.. Praktisk pedagogisk utdanning, heltid Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn, desentralisert, bachelor Grunnskolelærerutdanning 5-10, Notodden og desentralisert, bachelo

Praktisk-pedagogisk utdanning - Høgskulen på Vestlande

Praktisk-pedagogisk utdanning er ei eittårig utdanning der studentar som har fullført ulike fagstudium, kan kvalifisere seg for lærargjerninga. Denne lærarutdanninga byg-gjer på studium av universitets- og høgskolefag eller på ei yrkesutdanning kombinert med yrkesteori og praksis frå yrkeslivet. Praktisk-pedagogisk utdanning omfattar pe Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Planen bygger på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21. desember 2015, og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8 - 13 av 18. mars 2013, fastsatt av Kunnskapsdepartementet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) Størrelse på stipend og studieopptak. Stipendet er på 116 000 kroner for studenter som vil ta PPU og PPU-Y, og 232 000 kroner for studenter som vil gå på en treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL). Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig Praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag. Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (trinn 8-13) retter seg først og fremst mot.

Ppu nettbasert bergen. Vi sammenligner hotellpriser fra 30 nettsider for hotellbestillinge Fleksibel PPU for allmennfag: Årsstudium : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen : Lokalt oppta . Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.Har du fullført ein mastergrad, Hvorfor studere ved Universitetet i Bergen PPU praktisk-pedagogisk utdanning: Hjem Entreprenørskap > Strandå Litteratur Om PPU-blogg Entreprenørskap - drivkraft for læring. Vi ser ofte at lærere anvender nye og eksperimentelle arbeidsmåter og at de er meget bevisste betydningen av elevenes delaktighet i.

Praktisk pedagogisk utdanning: • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig videreutdanning ved universiteter og høyskoler som kvalifiserer for arbeid som lærer, adjunkt eller lektor i barneskolens mellomtrinn, ungdomsskole, videregående skole og i voksenopplæring Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag . Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag. Kalvskinnet: Påbyggingsstudium - årsstudium, deltid: Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl. Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer: Nettbasert med samlinger: Påbygning / EV Praktisk-pedagogisk utdanning; Lærer- og førskolelærerutdannigen tilbys ved lærerhøyskolene, mens praktisk-pedagogisk utdanning er en tilleggsutdanning for de som allerede har en akademisk eller yrkesfaglig utdannelse. Praktisk-pedagogisk utdanning gir rett til å undervise i skolen innenfor et avgrenset fagfelt

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som lærer i norsk skole. Varighet 1 år (60 studiepoeng) Søknadsfrist 1. juni. Søk via Søknadsweb. Studieavgift Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO. Politiattest Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak Praktisk pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring. Opptakskrav er fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) Forlagets omtale: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi består av 23 fagfellevurderte kapitler som er knyttet til pedagogikkdelen i den nye praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8-13 i fagfornyelsen (2020)

Praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium (deltid) Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert, 2 år (deltid) Finn fram på Campus Ullandhaug; Timeplan; Finn fram på UiS. Universitetet i Stavanger har sin hovudcampus på Ullandhaug. Institutt for musikk og dans ligg i Bjergsted kulturpark og Arkeologisk museum på Våland Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium Målgruppen er personer med yrkesfaglig bakgrunn som vil bli yrkesfaglærere og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Praktisk-pedagogisk utdanning En antologi består av 21 fagfellevurderte kapitler som knytter seg til pedagogikkdelen i den nye Praktisk-Pedagogiske Utdanningen (PPU) og de delene av læreplanverket for skolen som har spesiell relevans for trinn 8 13. Boken består av seks hoveddeler hvor kapitlene er organisert tematisk med sikte på å dekke de mest sentrale delene i ny PPU og med et. Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium Er du glad i å arbeide med mennesker og har skolefag du er spesielt interessert i? Da er denne veien til lærerutdanning et godt tilbud til deg! Questions about the study. Contact person. May Jensen. Rådgiver.

Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene. Teoridelen av studiet består av fysiske samlinger, nettsamlinger og andre obligatoriske aktiviteter mellom samlingene Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Kunnskapsdepartementet foreslår at institusjonene i forbindelse med opptak våren 2020 kan gi studenter betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener, inkludert masteroppgaven, avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020 Praktisk lønnsarbeid, herunder lønnsrelatert skatt, årsavslutning og avstemming Arbeidslivets aktører, prosesser og avtaleverk Etiske problemstillinger Digitale ressurser innenfor fagområdene; Utdanningen tilbys som heltids- og deltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo og Fredrikstad, og som nettbasert utdanning med samlinger

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet

Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon; Studiestart 2020 - praktisk-pedagogisk utdanning i drama- og teaterkommunikasjon . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på PPU i drama- og teaterkommunikasjon Mulighet for å ta PPU med bachelor i praktisk-estetiske fag. Les vårt innspill til høringen «Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag»

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - OsloMe

Praktisk-Pedagogisk Utdanning(PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid i grunnskole og videregående opplæring. Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen Praktisk pedagogisk utdanning. Sluttinnlegg. Lagt ut på november 4, 2016 november 4, 2016. Hvordan opplever jeg i jobben som lærer elevenes motivasjon og mestringstro? Hva kan man som lærer gjøre konkret for å øke elevenes forventning om mestring og skape et trygt læringsmiljø Praktisk pedagogisk utdanning. Skroll ned. Sluttinnlegg. Hvordan opplever jeg i jobben som lærer elevenes motivasjon og mestringstro? Hva kan man som lærer gjøre konkret for å øke elevenes forventning om mestring og skape et trygt læringsmiljø

Praktisk-pedagogisk utdanning - PP

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er det også krav om 2 -års yrkesteori før lærerutdanningen. Etter behandling av søknaden vil du få et vedtak om du fyller kravene eller ikke. Husk å oppbevar vurderingen og vedtaket - det er en dokumentasjon på at du fyller kravet om 2 års yrkesteori ved tilsetting som. Jeg vil også trekke fram at jeg har 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og pedagogikkemnet Motivasjon og læring (10 VT). Det at jeg som student valgte disse emnene, viser at interessen for undervisning var til stede allerede den gang. Disse studiene har utgjort en solid faglig grunnmur for min pedagogiske utvikling Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Foreløpig er det mulig å bli lærer ved å ta en 3-årig utdanning ved universitet eller høgskole og bygge på med ett år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Men fra høsten 2019 blir det innført et krav om å ha mastergrad for ta PPU Barne- og ungdomsarbeider er for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker fagbrev. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, oppvekstvilkår og utvikling hos barn og unge Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller annen lærerutdanning rettet mot skolen er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig, men kan i kombinasjon med annen kompetanse gjøre at kravet oppfylles. UHR har utarbeidet veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse og disse kan være til hjelp ved dokumentasjonen

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning (startkull 2019) Undervisningstider PPU heltid 2020/2021. PPU-heltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag, tirsdag og onsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning alle ukedager i uke 35, 36 og 4 Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som ønsker å undervise på sitt hovedinstrument. Didaktikk og praksis er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk virksomhet og kan gjennomføres med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig tilleggsutdanning for kandidater med fagstudium fra universitet eller høyskole hvor pedagogisk teori og praksis ikke er en del av utdanningen, eller med yrkesutdanning og praksis fra yrkeslivet, og som ønsker å få fast ansettelse som fag- eller yrkesfaglærer, adjunkt eller lektor. Består av de tre hoveddelene pedagogisk teori, fag- eller. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) bør endre navn til praktisk-pedagogisk lærerutdanning for yrkesfag (PPL-Y). Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal utdanne autonome yrkesfaglærere som har god kunnskap om og forståelse for elevers læring og utvikling i en mangfoldig opplæring i 8.-13. trinn Denne rapporten er et resultat av KS-Utdanning sitt fou-prosjekt Pedagogisk entreprenørskap, der formålet med prosjektet har vært å bidra til å utvikle en felles forståelse av begrepet pedagogisk entreprenørskap, og få fram eksempler på hvordan læring gjennom pedagogisk entreprenørskap kan komme til uttrykk i skolen Forkunnskap Takstmann utdanning. Dersom du finner en som tilbyr kurs som ikke har minstekrav til utdanning, så bør du være på vakt. Det finnes alltid folk som ønsker å tjene penger på at «en takstmann ikke er en beskyttet tittel» En bachelor i byggfag vil nok også kunne bli takstmann dersom han/hun har praktisk erfaring

 • Tattoo studio møbler.
 • Formelark tep4105.
 • Angst symptomer.
 • Miniküche holz.
 • Neubrandenburg einwohner 2018.
 • Joey badass mr robot.
 • Salgsstaller norge.
 • America's got talent 2017 watch online.
 • Bromelie giftig für menschen.
 • Wet n wild gold coast.
 • Verdens styggeste språk.
 • Gryte med svinekjøtt og tomat.
 • Krankenhaus mühldorf bewertung.
 • Gta v pc money.
 • Anbefale flyttevask trondheim.
 • Sandfliegen neuseeland wikipedia.
 • Pasta med kantarell.
 • Disney jul nrk 2017.
 • Verdens styggeste språk.
 • Triceps med tau.
 • Hva betyr agenda.
 • Cover letter the balance.
 • Immobilien job wien.
 • Bridgestone forhandler.
 • Skilsmisse barnebidrag.
 • Visma support norge.
 • Meiose tetrade.
 • Kløe på brystene brystkreft.
 • Zwergchamäleon kaufen.
 • Teilzeitjob herborn.
 • Sukrin gold oppskrift.
 • Samsung galaxy s7 dual sim.
 • Highbury pub quiz.
 • Språkutvecklande material förskolan.
 • Sozialamt wunstorf öffnungszeiten.
 • Srixon tour.
 • Lauryn hill genre.
 • Olympus em10 mk2.
 • Gassco germany.
 • Ting å gjøre i hamar med barn.
 • 1976 amc pacer.