Home

O https www inn no bibliotek skrive og referere

Skrive og referere EndNote Koblingen mellom EndNote og Word gjør at du kan legge referanser fra biblioteket ditt inn i teksten og automatisk opprette en litteraturliste til slutt i dokumentet Slik kan du enkelt vise at du kjenner emnet ditt og vise at du kan sette eget arbeid inn i en faglig sammenheng. Ved å referere anerkjenner du andres arbeid og kan unngå plagiering. Les mer om plagiering på Søk & Skriv. Det er også av hensyn til leserne, slik at de kan gjenfinne kildene du har brukt og identifisere hva som er ditt arbeid

Referere For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste Bibliotek » Skrive og referere Førsteamanuensis Agnete Bueie ved Institutt for språk og litteratur viser deg hvordan du kan strukturere oppgaven din. Akademisk skriving ved USN . Kontakt. Åpningstider og kontaktinformasjon; Bibliotekets ansatte; Chat med en bibliotekar; Bestill. Hvorfor referere? Du må referere fordi: Den som leser skal se hva du har brukt som kilder i teksten din, fra hvem du har hentet informasjonen og hvor leseren kan gjenfinne denne informasjonen.; Du skal gi kreditt til den/de som eier teksten du bruker i oppgaven din (kilden)

Se Søk & Skriv for meir informasjon og oversikt over vanlege referansestilar. Referanseverktøy Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote Skrive og referere Vi holder kurs for studenter og ansatte i litteratursøk, referering og referansehåndtering i EndNote . Hjelpemidler for faglig forfatterska Skrive og referere Biblioteket anbefaler deg å bruke nettstedet Søk & Skriv . Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av hvilket studiested du tilhører og hva du studerer Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

EndNote og Word / EndNote / Skrive og referere / Bibliotek

Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike måter å henvise fra kilden brukt i teksten til referanselisten. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter og årstall, fotnoter eller et nummer for referansen Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv Disse reglene for sitering tar utgangspunkt i APA-stilen. Dette er en forfatter-årstall-stil, dvs. at i dette systemet refereres det til referansene med forfatterens etternavn + årstall, i klammer (parentes)

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://www.udir.no. I ENDNOTE: Legg inn som «Government Document». Fyll ut felta Author, Title, Year og URL. NB Man kan dele et EndNote bibliotek med opp til 100 andre. Alle kan da legge til og fjerne referanser. For å kunne dele bibliotek med andre og åpne andres bibliotek må du ha en EndNote Online-konto. Del biblioteket ditt med andre. Fra EndNote Desktop: Bruk Share Library-knappen; Skriv inn epostadressen til den du vil dele me Dette viser at bøndene på Nordvestlandet hadde kontakt med det politiske og kulturelle livet i Nord- og Vest-Europa (Fet, 2003, s. 101). Dersom forfattarnamnet står i teksten, tek vi det ikkje med i parentesen: Fet (2003, s. 101-103) skriv at I LITTERATURLISTA: Fet, J. (2003). Skrivande bønder: Skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600.

Nord Bibliotek Skrive og referere Referansehåndtering med EndNote. Referansehåndtering med EndNote - introduksjonskurs EndNote håndterer referansene dine. Fra du finner referansen i en database, Koble EndNote med Word for å sette inn referanser, sitere kilder og generere litteraturliste på kildekompasset.no, Søk & Skriv og VIKO. Kildekritikk i følge Store norsk leksikon. Se også bibliotekets bøker om kildekritikk på 808.02; Artikler og videoer om Falske nyheter, Filterboble, Faktasjekking, Infodemi og Tverrlesing Innhold: Hvordan registrere referanser i EndNote - visning i Word: - Artikler i tidsskrifter - Avisartikler - Bilder, figurer og tabeller - Bokkapitler i redigerte bøker - Bøker - Doktoravhandlinger - Forskrifter - Kart - Konferanser - Leksikonartikler (med forfatter) - Leksikonartikler (uten forfatter) - Lover - Masteroppgaver - Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesninger, e-pos Bruk problemstillinga til å orientere deg. Snakk gjerne med rettleiar, medstudentar og andre fagfolk for å finne ut kva kjelder som er gode innan ditt fagfelt. # Kvifor skal ein referere til andre sitt arbeid? Å skrive akademisk er å delta i ein samtale der kjelder viser til andre kjelder

Her kan du sette inn en referanse direkte, eller trykke på go to EndNote for å velge referanser derfra. Ved å bruke CTRL-tasten kan du velge flere referanser for å legge inn disse samlet. Ved å høyreklikke på referansen i den løpende teksten og trykke Edit Citations kan du forandre på den Hvordan referanser skal se ut ved bruk av referansestilen APA 7th og hvordan man registrerer dem i EndNote. APA-stilen er en godt definert forfatter-år-stil (Harvard-stil). Versjonen som presenteres her, er basert på den sjuende revisjonen av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpasset norsk språk og tegnsetting Søk og skriv har en god oversikt over hvordan du kan se på ulike kildetyper og hvordan disse bør vurderes. Viko - en side fra NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du hjelp til alt fra å lage problemstilling, finne kilder, hvordan du skal utforme oppgaven og referansehåndtering Søk & Skriv Hjelp til litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. iKomp MOOC laget av UiT. Om læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. VIKO Interaktivt kurs om informasjonssøking og oppgaveskriving. Produsert ved NTNU. PhD on Trac

Henvisninger i tekst - Biblioteke

 1. Medisinsk bibliotek; Skrive, referere og publisere; Skrive, referere og publisere Forskningsstøtte. Ahus: Avdeling for Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format
 2. Programmet brukes sammen med Word, slik at du kan sette inn siteringer på ønsket sted i en tekst, og enkelt lage en litteraturliste basert på henvisningene i dokumentet ditt. EndNote er et nyttig hjelpemiddel ved skriving av artikler, masteroppgaver etc. Programmet inneholder en rekke referansestiler som benyttes for å definere utseende på litteraturlister
 3. Bruk av APA 7th. Ved alle typer av oppgaveskriving må det gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Mangelfulle kildehenvisninger fortløpende i teksten og/eller feil referansehåndtering er ikke i henhold til forskningsetiske normer, og kan derfor føre til at arbeidskrav eller oppgaver underkjennes
 4. Nord Bibliotek Skrive og referere Zotero Zotero er et gratis referanseverktøy hvor man samler inn, siterer og håndterer referanser på en liknende måte som EndNote
 5. Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Referere - Universitetsbiblioteke

 1. Ved å være bevisst på å referere korrekt, unngår du mistanke om plagiat. Det er viktig med kjennskap til forskningsetikk, siteringsregler, opphavsrettslige forhold, forskningsmetode og akademisk skriving. De siste årene har det dessverre vært flere eksempler på uredelighet, fusk og plagiering i utdanning og forskning
 2. Du må referere til alt som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger Referere For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste Her finner du hvordan.
 3. Dersom du ikke har norsk personnummer, kan du ikke logge deg inn via Feide. Se her hvordan du logger deg inn uten Feide. De fleste oppgaver i UiS Brage gjøres fritt tilgjengelig på internett. Unntak er konfidensielle oppgaver og oppgaver som forfatteren ikke ønsker å ha offentlig tilgjengelig
 4. Du får mulighet å legge inn informasjon om dette ved registreringen. Konfidensielle oppgaver blir tilgjengelig når konfidensialitetsperioden er over. Å ha masteroppgaven tilgjengelig på internett kan være god markedsføring av forfatteren i forhold til potensielle arbeidsgivere, og den økte tilgjengeligheten vil kunne hjelpe andre studenter senere
 5. Til hjelp i skriveprosessen finner du her formelle krav til oppgaveskriving ved VID, ressurser som gir deg tips om skriving og struktur, nyttige verktøy for referansehåndtering og litt refleksjoner rundt akademisk redelighet
 6. Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc

Logg inn. Søk i nettbiblioteket: Søk Nasjonalbiblioteke Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer Velkommen til Deichman - Oslo kommunes bibliotek og Norges største folkebibliotek. Vi holder Oslo våken

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø. Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø. Fakturaadresse: Papirfaktura: Bodø kommune Regnskapsenheten, ID 206 Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek

Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder. Oppgaveskriving - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove Det er blitt mer og mer vanlig at fagressurser ligger på nettet og at man i større grad refererer til disse og ikke til papirbaserte kilder. Eksempel kan være rapporter fra WHO og Helsedirektoratet, Statistikker fra SSB, lovtekster o.l. Mange er usikre på hvordan disse bør siteres i ei referanseliste Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli. Om redaksjonen. Redaksjonen for norsk APA-stil består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT. Redaksjonen tar gjerne imot innspill på apa@unit.no og studenter. For de som planlegger å skrive Bacheloroppgave og Masteroppgave gir EndNote mange gode muligheter: En kan hente referanser (nesten) automatisk fra Oria, Idunn og EBSCO, en kan både skrive egne notater fra de kildene en leser og finne igjen notatene, en kan enkelt sette inn referanser til kildene i den teksten som en skriver, og. Du bør sjekke kildekompasset.no om dine kilder vises korrekt. Endre kilden i ditt EndNote bibliotek. Marker kilden i teksten og velg Edit library reference. Da åpnes kilden direkte i EndNote og du kan endre. Lukk vinduet og svar ja på at du vil lagre kilden; Velg deretter å oppdatere ditt Word dokument slik at endringene vises

Akademisk skriving ved USN (video) - Biblioteket US

OsloMet - storbyuniversitetet - Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte Kildevurdering (Søk og Skriv) Kildevurdering og søk (Sunn skepsis) Skrive og publisere Skrive en akademisk oppgave og fagtekst. Fagtekster og akademiske oppgaver har ulik språkbruk og skrivestil enn mer uformelle tekster og skoleoppgaver. Den har krav til disposisjon og innhold, og presis begrepsbruk På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Chicago-stilen. Eksemplene på denne siden er basert på Chicago versjon.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Hvorfor referere? - Biblioteket - hiof

Hvis du velger Online search mode, kan du søke fra EndNote og hente inn referanser til et midlertidig bibliotek. Vi anbefaler i stedet at du går til de enkelte databasene, og henter referanser derfra. Dette står beskrevet i punktet Hente referanser fra andre databaser og bibliotekkataloger Det juridiske fakultetsbibliotek Kilder, henvisninger og litteraturliste • Bøker, artikler, nettsider, lover, dommer, forarbeider etc - KILDEKRITIKK vikti Skal du kjøpe eller selge, stort eller smått, så er FINN.no stedet. Vi er der for deg når du skal selge hytta di, finne en pent brukt sofa, fly billigst mulig til Praha, eller finne drømmebilen Sjekkliste, ordliste, kontakt og om Viko. Sjekkliste. Sjekk dette før du leverer inn oppgaven. Ordliste. Liste over ord og uttrykk i oppgaveskrivin

Referansar og litteraturlister - Høgskulen på Vestlande

Besøksadresse: Maridalsveien 29. 0175 Oslo. Tel: +47 22 99 70 00. Postadresse: Postboks 6768 St. Olavs plass. 0130 Oslo. postmottak@aho.no Biblioteker og åpningstider. Lenke til deichman på facebook Lenke til deichman på instagram Lenke til deichman på twitter Lenke til deichman på youtub

Veiledning til EndNote X9 for Windows (PDF, uis.no) Veiledning til EndNote X9 for Mac (PDF, uis.no). Lagre eller sende EndNote-bibliotek. Hvordan ta sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket (uit.no) Problemer i EndNote - tips og løsninger. Referanser inn i EndNote (manuell registrering, auto import, dublettkontroll) EndNote-wiki (ntnu.no En artikkelsamling om forsknings og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport 9-2012. Raundalen, M. og Schultz, J.H. (2011) Barn av virkeligheten, Læring for livet. Oslo: Universitetsforlaget. Ruud, E.B. (2010) Jeg vil også være med! Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen Vi indekserer og inkluderer alle våre aktive tidsskrifter i BrowZine, slik at ditt biblioteks brukere enkelt kan finne igjen og lese det vi utgir. Markedsføring av Idunn For å gjøre markedsføringen av Idunns innhold litt enklere i din organisasjon eller i ditt bibliotek, tilbyr vi kostnadsfritt materiale som alle fritt kan benytte seg av. Ta kontakt med oss for å få tilsendt materiale de blir trekt mykje dersom de ikkje oppgir kjelder og at de fører kjeldetilvisingar og litteraturliste rett. Du skal aldri gi inntrykk av at andre sine tankar, idéer, synspunkt og resultat er dine eigne. Derfor er det eit krav at du skal henvise, referere og sitere på en klar måte kvar gong du nyttar deg av ei kjelde

om sykepleie og tilgrensende fag, som fysioterapi, ergoterapi og ernæring f.o.m. 1976. Hovedfokus er tidsskriftartikler, men har også noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. CINAHL er beste database for kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Tilgan Bibliotek og byarkiv | Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 09 00 biblioteket@tromso.kommune.no | Ansvarlig redaktør: Mona Magnussen | Web-koordinator: Per Ivar Somb

Ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har vi utarbeidet flere hjelpemidler som kan være til hjelp når du skal skrive faglige tekster. Siden god faglig tekst fordrer god språkføring, har vi laget en oversikt over språkregler og skriveråd (edu.hioa.no) Nytt når det gjelder å referere til 3 eller flere forfattere (side 6 i APA-manualen). Helst ta med sidetall i litteraturlisten din, ikke bare ved direkte sitat (side 5 under Parafrasering, og side 3-4 i APA-manualen). Besøk bibliotekets APA-side for viktig informasjom om APA-stil i Word og bruk av tabeller, figurer og bilder. De Paragraftegnet brukes som oftest ved paragrafer i lovtekster, vedtekter, traktater, regler og liknende. Paragraftegnet brukes bare foran numeriske tall. Det skal være mellomrom mellom paragraftegnet og tallet. Bruk helst hardt mellomrom, så unngår du at paragraftegn og tall havner på hver sin linje ved orddeling Skrive oppgave? Visste du at det på Idunn ligger over 28 000 artikler innen et stort antall fagområder? Når du skal skrive prosjektrapport, bacheloroppgave eller masteroppgave er det denne typen artikler du trenger å lese. Kvalitetssikret fagstoff som du kan referere til og bruke som bakgrunn for din oppgave hjelper deg på veien

skole.salaby.no «Studenter (og forskere) innenfor samfunnsfag og humanistiske fag må skrive innenfor en akademisk sjanger. Særtrekket ved denne sjangeren er drøfting» (Førland, 1996, s.11). Parafrase (indirekte sitat) En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater

Skrive og referere Arkitektur- og designhøgskolen i Osl

Video: Referansestiler Søk & Skri

 • Vanngym oslo.
 • Bildausschnitt brennweite.
 • Profixio tjejligan.
 • Mosaik selber machen vorlagen.
 • Gedesag tulln.
 • Disney world orlando priser.
 • Yahoo persönliche daten ändern.
 • Lil peep dead body.
 • Cavitas glenoidale.
 • Irländsk dans stockholm.
 • Appel quicktime player.
 • Bumble and bumble thickening.
 • Keegan allen instagram.
 • Ufo observert i norge.
 • Rec silicon.
 • Sandgotna skole arbeidsplan.
 • Yumyum nudler.
 • 2 zimmer wohnung hannover leinhausen.
 • Les miserables historie.
 • Jordbærgele innhold.
 • Catch 22 forklaring.
 • Römische zahlen tattoo schriftart.
 • Rothenburg ob der tauber deutsch.
 • Ville poteter.
 • Høgtun folkehøgskole skolerute.
 • Mat på bordet sjokoladekake.
 • Ef utbildning.
 • Teilzeitjob herborn.
 • Hvor mange farger finnes det.
 • Esp lampe lyser mercedes.
 • Innvandrere i norge 2017.
 • Gamle grunnloven.
 • Triumph scrambler 2017.
 • Bild mit led hintergrundbeleuchtung.
 • Kjøpe berbere krydder.
 • Kjeldsberg kaffe pris.
 • Ålgårdbanen kart.
 • Siberian husky uppfödare.
 • Largest cruise ships 2017.
 • Brasserie oslo.
 • Angst symptomer.