Home

Flom kvam

Flommen og strømforsyningen – Flommen og strømforsyningen

Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom. - Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderu Hus evakuert på grunn av flom i Kvam I Øygarden på Sotra begynte det onsdag å brenne i en enebolig, trolig etter et lynnedslag. Beboerne var ikke hjemme, men huset ble helt overtent

Kvam, 2011 og 2013 Innbyggerne i Kvam har vært uheldige og blitt utsatt for to store flommer med bare to års mellomrom. Etter begge flommene ble det store ødeleggelser. Tettstedet Kvam ligger i dalbunnen ved Gudbrandsdalslågens bredd. Fra fjellet Flom igjen i 2013 Hus evakuert på grunn av flom i Kvam Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras har sperret veiene mellom Bergen og Voss Etter vårens flom på Kvam må flere hus trolig rives for godt, men kondemnering av hus som følge av flom i Gudbrandsdalen er ikke noe nytt fenomen. I flere tusen år har folk bosatt seg ved bredden av Lågen og i de bratte dalsidene - gang på gang har de måttet flytte, viser arkeologiske utgravinger i forbindelse med utbyggingen av ny E6 mellom Ringebu og Otta FLOM: Ødeleggelsene i Kvam er enorme etter Stoåa og Vesleå gikk over sine bredder. Over 150 mennesker er evakuert. FOTO: STIG HAUGEN . Beboer i Kvam: - Hele bygda er delt i to Flom Kjetting produsent - kjetting til traktor, lastebil, maskiner og bil. Leverandør - løfteustyr, sikring og vaier

Tettstedet Kvam sikret mot skadeflom - NV

Velkomen til Kvam Informasjon for nytilflyttar og turistar, kart og fakta om Kvam; Barn, ungdom og familie Informasjon om barnehagar, skular, barnevern, helse, familie, barnevern og vaksenopplæring; Helse og omsorg Informasjon om helse og omsorg, pleie, andre helsetenester, NAV, rehabilitering m.m.; Tekniske tenester Drifts- og feilmeldingar, informasjon om veg, vatn, avlaup, renovasjon. KVAM SENTRUM ONSDAG KVELD: Bare to år etter den forrige katastrofeflommen, Jeg har ikke fått høre hva de mener om hvorfor jobben etter forrige flom ikke holdt,. Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras har sperret veiene mellom Bergen og Voss. I Øygarden på Sotra begynte det onsdag å brenne i en enebolig, trolig etter et lynnedslag Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom. Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur Flomvarslingen utarbeider vannføringsprognoser og flomvarsler på regionalt nivå. Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og sørpeskred

Ny database gir bedre skredvarsel - SINTEF

KVAM I GUDBRANDSDALEN (Aftenposten): - Det er det komplette kaos, sier Anne-Jorunn Berget, som fanget flommen på film. 250 personer er natt til torsdag evakuert fra den lille bygda Det var i juni 2011 at huset til Helge og Unni Tove Hansen i Kvam i ble totalskadd i flom. Kommunen ga dem tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Området skulle nemlig flomsikres, og. Kvam er et tettsted i Nord-Fron kommune i Innlandet.Tettstedet har 762 innbyggere per 1. januar 2020, og ligger i Gudbrandsdalen midt mellom Oslo og Trondheim.Navnet kommer fra norrønt: hvammr som betyr kort da - Kvam, 2011 og 2013: Oppgaver: Til startsiden : Ottaflommen Gudbrandsdalslågen har som regel to flomtopper i løpet av våren og sommeren. Begge flommene skyldes snøsmelting. Hver vår er det flom i Gudbrandsdalslågen - eller bare Lågen som elva også kalles..

Flom, Ekstremvær Hus evakuert på grunn av flom i Kvam

 1. Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. E16 blir stengt i flere timer. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras sperret veiene mellom Bergen og Voss
 2. Flom er når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale og fører til at vannet kommer ut over områder som vanligvis er tørre. I enkelte vassdrag kan det være praktisk å definere flom som en vannføring som går over breddene. Imidlertid kan andre årsaker enn stor vannføring ofte forårsake mer lokale oversvømmelser, for eksempel ved oppstuving på grunn av ismasser i.
 3. Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. I Øygarden på Sotra begynte det onsdag å brenne i en enebolig, trolig etter et lynnedslag. Beboerne var ikke hjemme, men huset ble helt overtent. Foto: Richard Halland / NTB scanpix Foto: NTB scanpix. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam
 4. Kvam, sogn og tettsted i Nord-Fron kommune, Innlandet. Sognet omfatter, foruten tettstedet Kvam og hoveddalføret i nordvestre del av kommunen, fjelltraktene på begge sider, særlig i nordøst. Kvam tettsted har 783 innbyggere (1. januar 2019) I Kvam lå en av Norske Skogindustriers sponplatefabrikker. Stedet har hatt tradisjonsrik klebersteinindustri med mølle og talkumproduksjon
 5. Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling; Hva kan du gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare? Om flomvarslingen og jordskredvarslingen; Hvordan varsler NVE flom og jordskredfare? Ordliste for flom; Ordliste for jord-, sørpe- og flomskred. Varsel om styrtreg
 6. Flommen på Østlandet i 2013 var en flom i mai 2013 som rammet alle de store vassdragene på Østlandet.Verst rammet ble tettstedet Kvam i Nord-Fron, hvor elvene Storåa og Veikleåa ødela flere hus.. 22. mai var det vanskelig å komme seg fra Oslo til Trondheim fordi jernbanelinjer var ødelagt, mens både E6 og riksvei 3 var flommet over flere steder

FLOMMER - Gudbrandsdalslågen - Stor-Ofse

 1. Flom i Kvam juni 2011 Flom i Kvam mai 2013 Gravemaskinar i flomme
 2. Kraftig nedbør på Vestlandet ga flom, ras, evakuering og flere veistengninger. På E16 var 19 personer innesperret da det gikk ras på begge sider av tunnelen
 3. Her vil et eventuelt vannmagasin over Kvam ligge. Sweco Gode erfaringer. Erfaringen er at produsentene tilpasser seg en varslet flom ved å tappe magasinene når prognosene viser stort tilsig. Ekspertene har for eksempel studert effekten vannmagasinene hadde under storflommen i 1995 ved å regne på enkeltanlegg og modellere hele vassdraget
 4. Nord-Fron, Kvam - Skredfarevurdering Letrud. Flaumsonekart. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Samlet kontaktinformasjon for NVE,.
 5. Kvam ble hardt rammet av flom våren 2011 og igjen i 2013. Derfor er det et etterlengtet flomsikringsarbeid som nå pågår i bygda. AF-gruppen sikret seg kontrakten til en verdi av 66 millioner kroner for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Prosjektet startet i våre 2016 og pågår frem til våren 2017

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam - Dagblade

Mer flom i Norge. Men også her i landet ser flommene ut til å bli flere og mer intense. - Vi har hatt noen veldig flomrike perioder, og det blir mer flom i byene, sier Roald. Han har bidratt til studien med en historisk oversikt over flom i Norge Slik ser Kvam sentrum ut når vi fjernar all vegetasjon og alle bustader. Gjennom 11.000 år har elva frå sidedalen Veikledalen bygd opp ei stor vifte med avsettingar frå flom og flomskred Kvam herad har med bakgrunn i flere flomhendelser etterlyst en mulighetsstudie for sikring mot flom i vassdraget. Det er i tillegg sett på muligheter for å øke tilgjengeligheten til elva slik at elva også bidrar som et positivt element i sentrum. Ved tilrettelegging for ferdsel for allmennheten vil elva øke sin verd

Flom har lagt Gudbrandsdalen øde flere ganger - Tu

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras har sperret veiene mellom Bergen og Voss. Av: (NTB) NTB; Publisert: 29.08.2019 03:56 Sist oppdatert: 29.08.2019 04:13. Siste nytt. onsdag 14.10 2020. 15:4 Trond Teigen og de andre innbyggerne i Kvam i Gudbrandsdalen mener regjeringen har gjort for lite for å sikre mot flom siden 2011. - Åpenbart, sier Jens Stoltenberg Her kommer jeg lenge etter med å poste denne videoen fra flommen. Skulle egentlig poste den da nyhetene var ''ferske'', men glemte helt av det. Uansett, slik så det ut rett etter flommen hadde kommet i Kvam: Ja, jeg vet det. Skikkelig dramatisk musikk, kunne nesten tro at noen hadde dødd eller noe Det er varslet store nedbørsmengder over Vestlandet natt til torsdag og på dagtid torsdag. Klokka 2.40 melde brannvesenet i Hordaland om at et hus i Kvam var evakuert som følge av store mengder vann som kom drivende gjennom veibanen og bebyggelsen Flom Kvam Scanpix.jpg I 2011 og 2013 førte storflom i Kvam til store ødeleggelser. Arbeidet med å sikre tettstedet mot flom i fremtiden er i gang og tre bunnlastsperrer, dammer som skal holde igjen jord og grus etter snøsmelting, som er planlagt ferdige i løpet av våren

Nytt kraftverk og flomvern i Kvam. Lillehammer (NTB-Trygve Bergsland): Gudbrandsdalen Energi vurderer å bygge nytt kraftverk og flomvern i Veikleåa over Kvam. Olje- og energiministeren lover en rask konsesjonsbehandling. Veikleåa er en sideelv til Gudbrandsdalslågen, som munner ut i tettstedet Kvam i Nord-Fron kommune Naturskadetaksering etter flom i Kvam Published by valdrestakst on 24. January 2018. Utført Naturskadetaksering etter flom i Kvam 2013. Categories: Referanser. Related Posts. Referanser tilstandsrapport asylmottak Utført tilstandsrapport i forbindelse med tilbakeføring av asylmottak i 2016. Referanser. Kvam i Gudbrandsdalen 10. juni 2011. Mesteparten av opptakene er fra de mindre rammede områdene sør for Storåa, og også i forkant av at Storåa gikk gjennom Brendevegen. Foto: Stian Næprud 200 personer ble onsdag kveld evakuert på grunn av flommen i Kvam i Nord-Fron i Oppland, opplyser politiet til Gudbrandsdølen Dagningen

Anlegget skal være ferdig sommeren 2017. 160 boliger i Kvam skal da være sikret, i tillegg til offentlige bygg, jernbane, E6 og annen infrastruktur. Fakta naturskade • Naturskade er en skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd Mange av husene i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen i 2013. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde akkurat flyttet inn i huset etter gjenoppbygging etter forrige flom da de ble.

- Kvam opplevde flom både i 2011 og 2013. Nå har NVE gjort en stor jobb med å redusere potensialet for skader ved en ny flom i Kvam. Det er godt å høre at også lokalbefolkningen skryter av arbeidet NVE har gjort, sier olje- og energiminister Tord Lien Flom og skader pga. flom i Kvam i Gudbrandsdalen i 2013 PHUSICOS er et stort europeisk forskningsprosjekt som skal finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme. I Kvam er det meldt om uvedkommende som har sneket seg inn i ødelagte hus, melder Gudbrandsdølen Dagningen. - Så langt har vi ikke fått melding om tyveri. Trolig er det mer for å se enn for å stjele at folk er der. Men folk bør holde seg unna husene, sier lensmann Jan Erik Rundsveen til avisa

Beboer i Kvam: - Hele bygda er delt i to - V

Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom pluss én meter sikkerhetsmargin. Siste byggetrinn har kostet 90 millioner kroner. Hele flomsikringen av Kvam har kostet over 140 millioner kroner. Det er første gang i Norge at denne typen sikringsanlegg er tatt i bruk i så stor skala Et ektepar i Kvam fikk lov til å bygge opp igjen huset sitt etter at det ble totalskadd under flommen i 2011. Etter at huset ble tatt av flommen igjen i 2013 stevnet Gjensidige Nord-Fron kommune for sju millioner kroner og tapte i tingretten. Det er satt av tre dager i mai til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett

Flom Kjetting AS - Leverandør av kjettin

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras har sperret veiene mellom Bergen og Voss I diagrammet viser vi fordelingen av erstatningene som kan knyttes til naturhendelser eller vær, samlet for perioden 2008-2018. Vi ser at over 50 % av skadene er værrelaterte vann og frostskader, mens ca. 35 % relaterer seg til storm-, flom-, skred- og stormfloskader

Kvam hera

Hei! Forrige gang det var flom i stakkars lille Kvam var internetten borte i 2-3 mnd hos oss. Tenkte bare å si fra at det kan hende det ikke blir så mye oppdateringer på bloggen. Akkurat nå var jeg så desperat etter internett at jeg måtte få mamma til å kjøre meg til nabobygda slik at jeg kunne sit Flom i Mjøsa - her reddes skovlene på Skibladner. Matlyst-arrangører: Monica Østenheden og Tor Rullestad fra Ringsaker kommune fra et pressemøte i forkant av Matlyst. Foto: Thomas Strandby. Les også. Kvam i Gudbrandsdalen 12. juni 2011. Av rapporten fremgår det at 249 av kirkene (15,3 prosent) ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for flom. Aktsomhetskartet viser områder med potensiell fare og definerer de områdene hvor NVE mener at kommunene må gjøre en mer detaljert risikoanalyse

Bruk filmen eller bildet under til å forklare hva som skjedde under flommen i Kvam i 2013. Hvilke tilpasninger har kommunen gjort i Kvam for å forebygge mot nye skader fra flom og ras? Bruk et flomsonekart og finn ut om det er fare for flom der du bor. Skriv noen linjer om hvor stor faren er og hva som kan skje

Kvam (tettsted) – Wikipedia

Disse artiklene er bare tilgjengelig for medlemmer i Kvam Historiske Forening. Alle som vil kan melde seg inn i foreningen. Se hvordan du melder deg inn her: Om KHF . Søndag 6.mai 1934 var det flom i Kvam. Artikkelen ble første gang utgitt i Gåmålt frå Qvam nr 1 i 2000 FLOM: Mye regn har ført til at det har blitt flom flere steder på Østlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix . Østlandet flommer over av vann Folk på Østlandet vasser i vann, og flere steder står vannet opptil husene. 500 mennesker er evakuert på grunn av flommen Jordras og flom fører til at hundrevis av folk i Sør-Norge må evakueres. Av Heidi Marie Skarnes 117 innlegg . Av NTB 340 innlegg . Norge Publisert: 23. mai 2013 Natt til. KVAM (VG) I mai 2013 mistet Hanne Lisbeth Øverli og samboeren Gjermund Lien huset sitt i storflommen. I desember 2017 flyttet de inn i det nye huset sitt bygget på den samme tomten. Aldri har de følt seg så trygge mot ny flom som nå Div. murarbeid i Kvam, etter flommen 2013. Registrert Dato: Fredag 13. Oktober 2017. Se vedlagte dokumenter. Referansenummer: Flom 201

Video: - To ganger på to år

Beregne avstand mellom to steder - avstand med bil og flyavstand (med fly) i km og miles, flygrutt, rute på kartet og beregnet tid, total drivstoffpris og drivstofforbruk kalkulator © Fylkesmannen i Innlandet 5 Flere komplekse trusler-Klima; ras, flom-Skogbrann-Strøm og ekom-«Hybride» trusler-politisk motivert vold-Det utenkelige Flom, Kvam 201 ap flom flomsikring kvam regjeringen Regjeringen kan ikke love penger til flomsikring i Kvam i Gudbrandsdalen . Samtidig krever forsikringsselskapet Gjensidige at kommunen selv må ta regningen for bygging av hus i sterkt flomutsatte områder Kvam (tettsted) Kvam er et tettsted i Nord-Fron kommune i Oppland. 62 relasjoner: Andre verdenskrig, Arbeiderpartiet, Dovrebanen, Europavei 6, Europavei 6 (Norge), Februar, Flom, Forestia, Forfatter, Fylkesvei 312 (Oppland). P4 - 17 Feb 20 kl. 11:49 Flom stenger Østfoldbanen. Flom fører nå til problemer i togtrafikken flere steder. Det er stengt for trafikk mellom Sarpsborg og Halden på Østfoldbanen, i tillegg er Drammen stasjon og Kvam stengt på grunn av flom, melder Vy. Det er foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta før togene kan gå som normalt igjen.

Kvam er et tettsted i Nord-Fron kommune i Oppland. Tettstedet har 783[1] innbyggere per 1. januar 2019, og ligger i Gudbrandsdalen midt mellom Oslo og Trondheim. Navnet kommer fra norrønt: hvammr som betyr kort dal Flom i Gudbrandsdalslågen. 978-82-410-1068-2 1501­2832. I perioden 16.mai til 2. juni 2013 førte intens snøsmelting og mye nedbør til stor flom og mange skredhendelser i Sør Flom, nedbør, snøsmelting, Østlandet, Kvam. Mars 2015. Innhold 1 Innledning.

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam - Aftenposte

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. 716.000 japanere bedt om å evakuere som følge av skredfare. 21 personer evakuert etter flom i Brumunddal. 1 2 3... 8 Side 1 av 8. Resett er: Ansvarlig redaktør. Helge Lurås [email protected] Redaksjonssjef. Lars Akerhaug [email protected] Kontakt Resett Flom fører nå til problemer i togtrafikken flere steder. Av Patrick Honningsvåg Mandag 17.02 2020. Del. Det er stengt for trafikk mellom Sarpsborg og Halden på Østfoldbanen, i tillegg er Drammen stasjon og Kvam stengt på grunn av flom, melder Vy. Det er foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta før togene kan gå som normalt igjen. Del

Flommen tok gamlehuset - bygget nytt på samme sted: - Nå

Det er vedvarende sterk flom - verst fortsatt i Kvam. Der er situasjonen slik at vi bare må avvente med å gå inn for å få oversikt. Ellers i distriktet vårt er det 10 abonnenter fortsatt uten strøm - 5 fikk igjen strømmen i natt etter hard jobbing fra våre folk Flom arbeid Bakkom Søre-Lia. Nye renner blir lagt og muret inn med stein. Gårdsplassen ble også bra. Diverse arbeid flom i 2013. Flomarbeid på Kvam. Flomarbeid på Sør-Fron. Flomarbeid på Sør-Fron. Vi tar på oss de fleste oppdrag og klarer vi det ikke selv kan vi videreformidle til noen som kan Mange av husene i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen i 2013. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde akkurat flyttet inn i huset etter gjenoppbygging etter forrige flom da de ble rammet igjen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Vis mer Gjensidige tapte i retten - må betale for hus som ble flomskadd to ganger i Gudbrandsdale Kvam får ny bunnlastsperre for sikrere boligstrøk. I tidligere år har Kvam blitt hardt rammet av flom. Flommen har ødelagt så mye de siste årene at de har å bo der igjen. Flommen har i de tidligere årene gitt skader for over 250 millioner kroner. Nå er bygda snart trygg igjen. Bunnlastsperren bli maksimal flom (PMF). Beregning av flomvannføring, hydraulisk utforming av flomavledningsorgan og energidreperbasseng, samt prosjektering av selve konstruksjonen. Kvam, Nord-Fron kommune Bunnlastsperre Fagervoll Side 1 av 2. Kunde: NVE, Region øst Bunnlastsperre Fagervoll, Kvam, Nord-Fro

Varsom: flom og jordskredvarsle

DinTur Velkommen til aktiviteter og feriehus i Norge! Booking hjelp: (+47) 74 07 30 00Mandag til fredag kl. 08:00-15:30 Søk og bestil Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. Store vannmengder har ført til evakuering av et bolighus i Kvam. Flere ras har sperret veiene mellom Bergen og Voss. Store vannmengder har preget Vestlandet også natt til torsdag. Først måtte hovedveien E 16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras Slik ser Kvam sentrum ut når vi fjernar all vegetasjon og alle bustader. Gjennom 11.000 år har elva frå sidedalen Veikledalen bygd opp ei stor vifte med avsettingar frå flom og flomskred. Sist veke vart Kvam enno ein gong råka av flom

250 beboere evakuert fra flommen i Kvam - Aftenposte

Ektepar mista hus i flom to ganger: Nå krangler - NR

Hus evakuert på grunn av flom i Kvam. E16 blir stengt i flere timer. widget-list . Store vannmengder har preget Vestlandet også natt til torsdag. Først måtte E16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras Familie evakuert etter flom. En familie på fire måtte evakueres i Kragerø i natt, etter plutselig flom. Av Harald Nygaard Kvam Søndag 11.09 2011. Del. Uten forvarsel fosset vannet inn i huset til familien og en vegg raste ut da en elv i nærheten gikk over sine bredder, melder TV2 Det er ikke bare sauer som har hatt behov for redningsmannskap. Ni personer er evakuert etter jordras på tettstedet Kvam i Sokndal, ifølge NRK. Enda flere har blitt evakuert i Lyngdal i Vest-Agder etter flom. - Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert Han forteller at brua ved E6 Kvam nå ble åpnet i morgentimene. -Vi er svært glade for at vi klarer å åpne denne viktige delen av E6. Flere steder i Gudbrandsdalen har et godt reparasjonsarbeid etter flommen i 2011 bidratt til at vi kan åpne raskere, sier Torgeir Haugen

Flomskader for 100 millioner hittil - Vær og uvær - VG

Kvam (tettsted) - Wikipedi

Politikk og organisasjon. Følg med i lokalpolitikken i Nord-Fron. Sjå politiske møter på nett, møtekalender, råd og utval. Sjå korleis Nord-Fron kommune er organisert, postlister og høyringar Flom kan ha mange årsaker og ta mange former. Med utgangspunkt i flomskredene i Kvam i Gudbrandsdalen i 2011 og 2013 har NGI samlet dataene i en database. Databasen utarbeides med Sintef og NVE som partnere og inngår i det store forskningsprosjektet Klima 2050 Bygda Kvam i Gudbrandsdalen er bygd på avsetninger av løsmasser, såkalte skredvifter, etter tidligere store flommer. Den løse grunnen pluss bratte dalsider gjør området spesielt utsatt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor jobbet med å sikre Kvam etter skredhendelsene i 2011 og 2013, med bistand fra NGI og andre Veikleåa i flom gjennom Kvam, Gudbrandsdalen, 2011. Flom og flomskred ved Langhelle, Bergensbanen, 2005 (Foto. Jernbaneverket) Flom/flomskred ved Langhelle, Bergensbanen, 2005 . Notodden 2013 4. Soknedalen, mars 2012 Adressa 18.03.2012 Foto: Ole Jørgen Kjellmark, Soknedalen -utrasing av fylling

Informasjon om tidligere flommer er nå tilgjengelig på

DigitaltMuseum found 41 hit Flom skadene er på nå pr kl 14.00 80 millioner kr. Skal du ut og reise i den nærmeste tiden vil jeg anbefale og sjekke : trafikkflyt Posted in Blogg Tagged Dovrebanen , flom , Heddalsvannet , Kvam , Millioner , Nor -fron , Notodde

Regnet skaper problemer - Norge - Klar TaleFlam_BeitelenKlimaendringene er her – Ytring

DigitaltMuseum found 36 hit Flom Kvam i Nord-Fron 10. juni 2011 Foto:Fredrik Weikle. Pearley Agustus. Follow. 5 years ago | 11 views. Flom Kvam i Nord-Fron 10. juni 2011 Foto:Fredrik Weikle. Report. Browse more videos. Playing next. 1:37. Flom på gården Sygard Skurdal i Sør-Fron i Gudbrandsdalen.

I 2011 og 2013 førte storflom i Kvam til store ødeleggelser. Arbeidet med Ã¥ sikre tettstedet mot flom i fremtiden er i gang og tre bunnlastsperrer, dammer som skal holde igjen jord og grus etter snøsmelting, som er planlagt ferdige i løpet av vÃ¥ren På Kvam traff derimot været tyngre, og et hus er evakuert. - Huset er ikke værende i, og to personer som er evakuerte. Vi har ikke vært inne i det, men det er sagt at vannet fosset gjennom det, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 Meråker Organisasjonsnr: 835231712. Vi tar gjerne i mot faktura i EHF-format Når det er flom finner ofte vannet nye veier å renne. Kanskje har elva i alle år vært nødt til å svinge rundt en voll. Plutselig er vannstanden blitt høyere, og noe vann finner en vei å renne over toppen av vollen. Det rennende vannet graver med seg litt jord og sand. Da blir det lettere å renne der, og mer vann kommer til Overdragelsen omfatter også Skutlalia 17 (Gnr 31, bnr 276) - Eiendomsprise Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold. Aarrestad, 200-års flom. For ørretbestanden i innløpselva til Nedsttjønna ansees tiltaket å ha liten effekt

 • Assassins creed origins papyrus puzzle.
 • Pengegave konfirmasjon 2018.
 • Tripsta email address.
 • Daily show guests.
 • Test ditt gehør.
 • Hjertekammer wiki.
 • Frases de wisin de amor.
 • Pferde kaufen ebay.
 • Knapphus bussreiser.
 • Muzikant overleden.
 • Keegan allen instagram.
 • Cupcake recipe vanilla.
 • Birgittalosjen.
 • Valget i 1945.
 • Wg gesucht anzeigennummer suchen.
 • Jihadist.
 • Ord på q.
 • Puno garn drops.
 • Strandbad übersee restaurant.
 • Scott stapp.
 • Ultralyd indre organer.
 • Gt masters 2018.
 • Radioaktiv isotop kryssord.
 • Adobe photoshop cs6 windows 10.
 • Kan katter se sin egen skygge i mørket.
 • Nittedal ungdomsskole ansatte.
 • Menn og graviditet.
 • Fotballdrakt barn.
 • Big horn sandnes.
 • Spill undervisning.
 • Spill undervisning.
 • Desaster kreuzworträtsel.
 • Lillehammer swingklubb kurs.
 • Disney 11.
 • Heißluftballon fliegen preise.
 • Dekktrykk nissan leaf.
 • Graves new runes.
 • Comedy bayrisch frau.
 • Hip hop dans lillestrøm.
 • Love lyrics.
 • Nav oslo postadresse.