Home

Transformasjon bygg

Transformasjon og gjenbruk av bygg. Oppføring av et nybygg kan ikke være miljøvennlig - men gjenbruk eller transformasjon av et eksisterene bygg kan være det. Fagartikler 2020. Trans­for­masjon og gjen­bruk av bygg. Tekst. ELLEN LEDSTEN, INTERIØRARKITEKT MNIL Gjenbruk, transformasjon, ombruk, reuse, resirkulering. For tiden brukes mange ord om dette, men de handler alle om det samme: Å gi et eksisterende bygg eller område nytt liv og innhold. Når et område fraflyttes eller en bygning ikke lenger brukes til det den er bygget for, blir oppgaven for oss arkitekter å se på hvordan kan vi gi området eller bygningen ny verdi gjennom å fylle det. - Transformasjon er veldig interessant, det gir en mulighet til å følge opp bygg på en annen måte enn bygg der prosjektledelsen ønsker alt ferdig prosjektert på forhånd. Det gir større rom for improvisasjon på byggeplassen, fordi det er nødvendig, og det er interessant for arkitekter siden det gir nye muligheter for dialog med hele byggeprosessen Kurset er et samarbeid mellom NAL og Faggruppen for bygg og anlegg (FBA). Foto: Kobbervik gård barnehage, Drammen kommune. PROGRAM: Møteleder: Ole Wiig, Narud Stokke Wiig Arkitekter as. 0930 Registrering og enkel servering. 1000 (1) Er transformasjon av bygninger et tapssluk eller en pengebinge? Christian Ringnes. Hvorfor transformere Også transformasjon eller flytting av bygg blir fort mer kostbart enn å bygge nytt. - De store entreprenørene vil alltid argumentere for at det er billigst å bygge nytt, påpeker Blå-gründer og hussjef på Sentralen, Martin Eia-Revheim. Han mener staten bør ta ansvar og legge til rette for stimulering av gjenbruk av gamle bygninger

Transformasjon, omdanning, omforming. 1) Forandring av et uttrykks form, for eksempel omforming av en ligning til enklere form. Ordet brukes særlig i den analytiske geometri hvor man velger nye koordinatsystemer (koordinat-transformasjon) som forenkler studiet av kurvers og flaters egenskaper. 2) Avbildning eller korrespondanse mellom elementene i to mengder; en punkttransformasjon er for. En transformasjon er digital når den er bygd på digital teknologi. Teknologiene som understøtter digital transformasjon er ikke fastlåst. De varierer over tid og - til en viss grad, mellom sektorer og bransjer. Eksempelvis kan nye teknologier som skytjenester, stordata, 3D-printing,. Transformasjon av ikonisk bygg til Bergens nye mediehus Del artikkel Publisert av: Iselin Ekman Sist oppdatert 13.02.2018. Prosjektbeskrivelse Miljøtiltak Nøkkeltall Prosjektopplysninger Tegninger Kart Mer informasjon Skandinavias.

For transformasjon mellom EUREF89 og ED50 i havområdene må man bruke transformasjonsbiblioteket SKT2NOR1.dll. Dette biblioteket inneholder egne løsninger for Nordsjøen (Nordsjøformelen) og Norskehavet. ITRF - EUREF89. SkTrans med landsformelen kan transformere koordinater mellom IGS05, IGS08 og ITRF14 ved en gitt epoke og EUREF89 LPO arkitekter og IARK har vunnet parallelloppdraget om å transformere Schweigaardsgate 15 til et moderne flerbrukerbygg Transformasjon som et bidrag til et bærekraftig samfunn. Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. For å kunne bygge bærekraftige byer og områder må sirkulærøkonomi komme inn som et tydelig konsept. Hvordan ligger vi an her i landet når det gjelder bærekraftige bygg, og hvor står Europa i dag i forhold til Norge Bygg og bevar vil ikke bare presentere de store linjene og fremtidens vyer! Vi ønsker også å vise praktiske eksempler på ombruk og transformasjon som skjer nå! Dessuten vil vi se nærmere på om regelverket er tilpasset grepene som allerede nå tas av mange bedrifter og huseiere - nemlig ønske om ombruk av byggevarer Ifølge juryen har Torvet i Trondheim gjennomgått en total transformasjon fra et trafikkert bilbasert kryss til en festplass og sentralt viktig byrom. Juryen er imponert over den tydelige utformingen med kobling til arven fra Cicignons byplan; stramt og ryddig, sammen med nærmest myk materialbruk selv om det er hard stein med historiske og tradisjonsrelaterte elementer i byrommets gulv

Transformasjon og trombone

NILs Årbok Transformasjon og gjenbruk av bygg

endringer av bygg. I ordets videste forstand kan man til og med hevde at all arkitektur er transformasjon, da all arkitektur fører til endringer av kontekst, både som direkte konsekvens av den enkelte bygning, men også som transformasjon av stedet på lengre sikt. Det er imidlertid vanligere å snakke om transformasjon av allered Vi påvirkes av endring, men som formgivende profesjon bidrar vi også til transformasjon gjennom vårt daglige arbeid med å skape arkitektur og gi vår samtid form. På årets arkitekturdag ser vi med lupe på utvalgte globale og lokale arkitektoniske løsninger på tre nivåer knyttet til samfunn, bygg og detalj - Omgjøring av eksisterende bygg kan bidra til å opprettholde kvalitet og andre boformer enn vi har i dag, forklarer Nørsterud om del to av oppgaven. - Vi mener Veterinærhøyskolen i Oslo er et aktuelt område for transformasjon. Det kan brukes som pilot på boligsektoren vi viser i oppgaven Transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet Dato: 23.09.2019 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Presentasjoner fra nettverksmøte i Trondheim 18. og 19. september 2019 Bygg og Bevar er et nettsted for deg som bor i - eller jobber med gamle hus. Her finner du artikler, fagstoff, verktøy og mange interessante temaer. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Byggenæringens Landsforening

Transformasjon / nytt fra gammelt - LPO Arkitekte

 1. Mer om vurdering. Prosjektoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt bygg som skal vurderes ombygd. Oppgaven er todelt, del 1 består i å beskrive valg av bygning, situasjonen, arkitektonisk og byggeteknisk løsninger samt beskrive bygningens utfordringer og muligheter i forhold til forvaltning, vern og mulig transformasjon og ombygging for nye funksjoner og bruk
 2. TRANSFORMASJON - Kontoret arbeider Med stor respekt og kjærlighet for faget vårt, jobber vi hardt for å skape bygg og rom som vi kan være stolte av. Se et utvalg av våre prosjekter her, og la deg inspirere. SORTERT ETTEr ÅRSTALL - lokstallen | sandnes. Mer om prosjektet
 3. Grunnen til at nettopp bygg- og anleggsbransjen bør ha digital transformasjon høyt på den stategiske agendaen, er at kundene er i ferd med å endre på kravene til sine tilbydere. Prosjekter forventes ferdigstilt raskere, og til lavere pris, men med høyere standard, med det resultat at marginene krymper
 4. For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker. Hvilke strategier kan vi bruke når vi transformerer eller rehabiliterer bygningsmassen for at resultatet skal bli klimavennlig? På frokostwebinaret kan du høre dem som viser vei og stiller klimakrav når eksisterende bygg og områder skal utvikles. Arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse og Enova

Fortiden er kommet for å bli arkitektnytt

Det enkelte bygg skaper ikke bykvalitet alene, men i sammenheng med andre bygg, gater og plasser. Kom - munen må se det store bildet, ha en visjon for det enkelte område, og ta stilling til hvordan prosjektene skal inngå i en helhet. Kommunen må ta en aktiv rolle og koordinere de ulike partene. 4. Opptre koordinert innad i kommunen og benytt e NIKUs strategiske instituttsatsing Bygning-Kontekst-Transformasjon 2016-2018. Målet for programmet er å bidra med kunnskap slik at bygninger og interiør forvaltes slik at brukerne i dag og i fremtiden kan få gode opplevelser og en tilknytning til historien

Transformasjon av et tradisjonsrikt kvartal Meierigården og Bryne Torg. Meierigården AS skal gjøre et tradisjonsrikt industriområde til en moderne, sentrumsnær lokasjon for boliger og næring. Den foreløpige planen består av fire bygg på opptil ti etasjer, og inkorporerer det vernede meieribygget og -pipa Ifølge henvendelsen vurderes både transformasjon av eksisterende bygg kombinert med påbygg, alternativt riving og nybygg, men sett som en helhet med sine omgivelser. - Eiendommen Nobels gate 16B tilhørte en gang samme bygningskompleks, og er nærmeste nabo, som man vil søke en harmonisk volummessig og estetisk tilnærming til utbyggingsmønster, fortetting og transformasjon. har bestått av: - Jan Erik Lindjord (Klima og arealutvikling) - Nils Erik Hessen (Klima og arealutvikling) - Harald Karlsen (Utbyggingsstaben) - Michael Froentjes (Samfunn og innovasjon) - Venke Moe (Plan og bygg), forf. dokumen - Å transformere eksisterende bygg er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima. Det sa Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, da hun innledet under Byggkvalitetsdagen 2019. Bramslev pekte på at det rives over 22. 000 bygg årlig i Norge, og at dette fører til unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk Transformasjon nå. Transformasjon av eksisterende bygg har foregått så lenge mennesker har bygget hus. På 1970-tallet ble det startet en storstilt transformasjon av store havneområder i London, San Fransisco, Boston og flere andre havnebyer. Gamle industribygg ble transformert til urbane bystrøk med boliger, restauranter og annen næring

Transformasjon av bygninger - tapssluk eller pengebinge? NA

Digital transformasjon handler ikke om å lage digitale versjoner av analoge oppgaver og produkter. Digital transformasjon handler om å tenke helt nytt og løse oppgaver på helt andre måter. Her er brukerne av tjenestene i sentrum, og det er deres behov og opplevelse som styrer utforming av tjenestene Arendals Fossekompani kjøper 71 prosent av aksjene i Kontali Analyse og skal etablere det nye vekstselskapet Alytic, fremgår det av en børsmelding fredag.. Kontali ble grunnlagt i Kristiansund i 1987 og har vært den ledende kunnskapsbaserte konsulent- og dataleverandøren for norsk oppdrettsindustri Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generasjon smartenheter som er utviklet for å støtte og fremskynde bedriftens digitale transformasjon. Bygd med DNA-et fra Canons imageRUNNER ADVANCE - toppmoderne teknologi og programvare samarbeider om å digitalisere, automatisere og optimalisere innholdsrettede arbeidsflyter. Last ned brosjyr

4.6 Transformasjon og konvertering mellom koordinatsystem Det er i oppgaven valgt å se på bygg og anleggsbransjen og hva de mener om NTM- - projeksjonen. Det er altså deres synspunkter og meninger som kommer frem i denne oppgaven og som er grunnlaget for analyse og tolkning Plankompaniet AS er et framoverlent allsidig mindre konsulentfirma innen bygg og eiendom. Plankompaniet (tidligere L- Plan AS) ble etablert i 1998 og har over 20 års fartstid som leverandør av konsulenttjenester til bygg- og eiendomsbransjen Konferanse: Transformasjon og ombygging Stavanger . 10.01.20 - med fokus på oppgradering av bygg og byområder. 12. februar Transformasjon og ombygging for å møte vekslende behov; Presentasjonene vil også være relevante for de som forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Om arrangementet. Vi vil belyse de store mulighetene som ligger i digitalisering for bygg- og eiendomsnæringen

Merverdien av grønne bygg er et resultat av svært mange faktorer, og vil aldri kunne presenteres som en samlet tallverdi eller en samlet relativ økning i forhold til et «brunt bygg». Et slikt arbeid vil derfor dreie seg om å sannsynliggjøre hvordan viktige bærekraftsindikatorer skaper verdi og - ikke minst - hvordan et grønt bygg minsker risiko for tap Transformasjon og trombone. Ta for deg gamle bygg, betong og asfalt. Gjør det om til et nytt boligstrøk. Fortsett med dette i over tretti år. På avstand så det sikkert ut som heisekraner i alminnelig bevegelse. Men den som befant seg på Sjølyst i Oslo 19. september 2004, kunne se at kranene beveget seg til musikk

Kan gammelt skrot redde verden

Bygg og anlegg Trudvang barnehage og barneboliger. Trudvang barnehage og barneboliger er et nybygg i regi av Tromsø kommune. Landskapsarkitektur Dronning Mauds gate. Prosjektet omfatter transformasjon av Dronning Mauds gate fra bilvei med flere kjørebaner til en beplantet gate som prioriterer byens syklister og fotgjengere. Landskapsanalyse - Transformasjon av Lierstranda og Brakerøya 100 Horisontlinje Horisontlinje Stoppen gård Nedre Stoppen Industri Drammen trafikkstasjon Lierstranda 75 50 25 0 100 75 50 25 0 Stoppen gård Nøste Industri Lierstranda Gilhusodden Stoppen gård Nøste Lierstranda 100 75 50 25 0 Gullaug Horisontlinje Treffpunkt ved høyde bygg 15.

transformasjon - Store norske leksiko

Digital transformasjon. Nå i juni vil 1200 ansatte på Nordmøre få nytt arbeidsverktøy. Sammen med 9 andre kommuner på Nordmøre går Smøla kommune i anskaffelse av to nye dataløsninger som tar sikte på raskere saksbehandlingstid og en bedre innsynsløsning NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn. Hvilken rolle har energisystemet i samfunnets omstilling til nullutslipp Ifølge buildingSMART, som er et uavhengig internasjonalt organ med mål om å drive digital transformasjon framover innen bygg- og anleggsbransjen, har en av de bremsende faktorene innen infrastruktur-sektorene vært mangel på åpne, internasjonale standarder. — Mange programvareselskaper har sine «walled gardens» Atea bidrar til digital transformasjon for et av Norges ledende bygg- og anleggsselskaper - Vi er kjempeglade for at Consto valgte oss som sin partner for de neste fire årene. Med denne avtalen bygger vi virkelig landet med IT, sier Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge

«Forbilledlig transformasjon» Statens bygg­kvalitets­pris går i år til Ålgård sentrum. «Fremragende byggkvalitet er brukt som en offensiv strategi» heter det i juryens uttalelse Profesjonaliser lederskap for transformasjon og bygg eller bring inn ledere med transformasjonskompetanse. Bygg kultur og kompetanse som støtter opp under strategien, som også operasjonaliserer mentalitet og endringsvilje. Og ikke minst: Prøv, feil og lær

Oslo S - stasjons- og høyhusprosjektet Nordisk lys

Digital transformasjon Digitaliseringsdirektorate

Fortetting og transformasjon gir også muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene ved bymiljøet. Innfyllingsbygg i sentrum av Stavanger 2008, Haga&Grov arkitekter (Foto: Jon Låte). Mange foretrekker byens og stedenes tetthet og nærhet, liv og aktivitet, variasjon og overraskelser, fremfor et byområde som er spredt utover Byggkvalitetsdagen ble arrangert på DOGA 25. september. Hovedtema for dagen var transformasjon og gjenbruk av bygninger og bebygde områder, og hvordan gi plass til nye funksjoner der de opprinnelige er blitt borte. Statens pris for byggkvalitet ble også delt ut og vinner ble Gjesdal kommune med sitt transformasjonsprosjekt Nye Ålgård sentrum Selv bygg uten store kulturhistoriske, De består av rom, komponenter eller materialer som kan ha verdi, og de kan få nye uventede verdier gjennom transformasjon Tabell 2: Transformasjon av boliger etter bygg-type etter transformasjon, 2000-2011* Figur 2: Transformasjoner etter byggtype etter transformasjonen . bygg

Transformasjon av ikonisk bygg til Bergens nye mediehu

Transformere koordinater Kartverket

Forside / Våre tjenester / Bolig, bygg og eiendom / Kart- og oppmåling / Tilgang til digitale kartdata. Tilgang til digitale kartdata. Innhold. f.eks. konvertering av filformater og transformasjon av koordinatsystemer. Som hovedregel tar kommunen et gebyr eller et timeshonorar for å tilrettelegge data I Stavanger-arkitektfirmaet Helen & Hard har de gjennom alle år hatt fokus på miljø og gjort ulike gjenbruksprosjekter - både transformasjon av ulike bygg, men også med fikse interiørdetaljer, som Mosvangen studentboliger med lamper laget av bil-lys og Geoparken utenfor Oljemuseet hvor objekter og utstyr fra oljeindustrien har blitt aktivitetspark Sammen med Grønn Byggallianse, FME ZEN og Enova, kartlegger FutureBuilt de fremste innovative klimaløsningene innen bygg- og eiendomssektoren Gjenbruk og transformasjon. Vi stiller oss undrende til at bygg- og anleggsbransjen, som står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp, i så liten grad er omtalt i Klimakur 2030. Et nytt forskningsprosjekt i regi av SINTEF sammenligner «livsløpet» for over 120 norske byggeprosjekter

LPO og IARK valgt for transformasjon av - Bygg

Typiske kartprojeksjoner i bruk i Norge er EUREF89 UTM (sone 31-35) og EUREF89 NTM med 26 soner tilpasset Norge, i tillegg finnes det en rekke eldre systemer som NGO1948, ED50 og Oslo lokal. EUREF89 NTM legges til grunn i Norsk standard for bygg- og anleggsnett (NS3580) Transformasjon og gjenbruk av bygg og områder har i år vært hovedtema for Statens pris for byggkvalitet. Etter å ha vurdert over åtti kandidater og befart sju, sitter juryen nå igjen med tre finalister. Les også: Syv konkurrerer om å bli årets beste byggverk

Byggkvalitetsdagen 2019 - Direktoratet for byggkvalite

Transformasjon av eksisterende bygg gir som regel også en ekstra kvalitetsdimensjon, f.eks historisk, arkitektonisk, materialmessig og opplevelsesmessig, som man ikke finner i nybygg. Kunstsiloen er nok en ytterlighet når det gjelder transformasjon og ombruk, men også en helt unik institusjon, som har noen ekstra dimensjoner å vinne på gjenbruk av et kjent industribygg Stikkord: transformasjon Infill, onfill eller refill? Tre råd for mer ombruk i byutviklingen. By groha. On 10. desember 2019. In ofte gjennom områdetransformasjon hvor eksisterende bygg rives for å gi plass til ny kompakt, flerfunksjonell bebyggelse rundt kollektivknutepunkt. Byveksten brukes også til å muliggjøre store,.

Ombruk og håndverk på årets Bygg og Bevartreff - Byggmestere

Askim / Lantto arkitekter har bred erfaring fra prosjektering av småhus, hytter og eneboliger til større prosjekter som kulturbygg og landskapsoppgaver. Vi jobber med nybygg, ombygginger, rehabilitering, transformasjon, tilbygg / påbygg og tar gjerne hånd om hele prosessen fra innledende skisser fram til ferdig bygg Med en stagnert økonomi, kan dette kun opprettholdes av en etterspørsel for nye bygg. Dessverre eksisterer denne etterspørselen på grunn av en lite bærekraftig rivekultur. Bygninger mister hele sin verdi i løpet av bare to til tre tiår, og halvparten av alle bygg rives før de er 38 år gamle Bygg. Vi bygger fremtiden med dere. Eiendomsforvaltning. Løsninger for fremtidens eiendomforvaltning. Infrastruktur bygg. Prosjekter infrastruktur sikkert. Disse selskapene har nemlig aldri gått gjennom en digital transformasjon fordi de har blitt etablert med en digital forretningsmodell fra starten av Transformasjon og gjenbruk av bygg og områder har i år vært hovedtema for Statens pris for byggkvalitet. Etter å ha vurdert over åtti finalister. - Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, bør transformasjon være førstevalget. Hele samfunnet er tjent med økt fokus på gjenbruk av bygg og områder Transformasjon av eksisterende høydebærende data. Det utarbeides en bin-fil for transformasjon fra NN1954 til NN2000. Kartdata. Alle høydebærende offentlige kartdata, vil få transformert høydeangivelsene. Dette kan være høyder på bygg, VA-anlegg osv. Høydekotene må imidlertid konstrueres på nytt

Video: Torvet i Trondheim vant - bygg

klimavennlig transformasjon av eksisterende bygg (27. mai 2020) sirkulære byer (9. juni 2020) sosial bærekraft (september 2020) plast i bygg/fossilfrie bygg (oktober 2020) grønn mobilitet (november 2020) Abonner på vårt nyhetsbrev så får du fortløpende informasjon om kommende frokostmøter og innovasjonsworkshops Studio Sted er et nystartet kontor i Oslo som praktiserer i grenselandet mellom arkitektur og landskapsarkitektur. Studio Sted arbeider med prosjekter i alle størrelser, fra byplanlegging, offentlige rom, fellesrom og til private hager 2. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig for både nåtidens og fremtidens ledere. 3.Vær endringsvillig og nysgjerrig! Bygg en kultur der det er lov å prøve og feile. 4. Få trening! Gjør gjerne små piloter så billig som mulig for å få denne treningen. 5. Begynn med en gang! Det er ingen vits i å. Et bygg som er produsert avfallsfritt vil i gjennomsnitt ha et 30% mindre karbonavtrykk enn om det var bygget tradisjonelt. DIGITALISERING Avfallsfrie Byggeplasser stiller høye krav til gode informasjonssystemer som kan behandle og presentere store mengder informasjon på en effektiv måte

Transformasjon - ny praksis i gamle og nye bygg? Kl. 12.20-13.15. Eksempler fra sektoren - Pecha Kuca: Campusutvikling - hva har vi lært? ved Knut Kismul, prosjektleder areal og drift, Høgskolen på Vestlandet Transformasjon av eksisterende arealer i tråd med strategiske mål ved Gro Adsen Sokn, fakultetsdirektør, Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavange Rehabilitering er å reparere det bestående, byggfornying er transformasjon - evne å tenke nytt og litt annerledes. Ny bruk, ny arkitektur og funksjonalitet og kanskje også nye materialer, nye tekniske løsninger (ENØK). Byggfornying styrker byggets attraktivitet i markedet - forlenger byggets levetid

Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke nye historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om? Arkitekturdagen 2018 vil belyse transformasjoner globalt og lokalt, og spenningsforholdet mellom tradisjon og nyskaping Regjeringen januar 2020: Y-blokken skal rives. Regjeringen april 2020: Gjenbruk av gamle bygg er viktigere enn å bygge nytt Transformasjon og fortetting . Seminar og workshop med Brønnøysund som case. 27. - 28. mars 2014. Sted: Rådhuset i Brønnøysund . Tema for byromseminaret i Brønnøysund var knyttet til konsekvenser av transformasjon og fortetting av byer og tettsteder, og hvordan bygningenes volum og høyder har betydning for byens uterom og plassdannelser A Bygg har med Advanias hjelp gått gjennom en reell digital transformasjon. Da A Bygg skulle finne et nytt forretningssystem, var de fast bestemt på at det skulle være en skybasert løsning. De var også villige til å strekke seg langt for å ta i bruk standard løsninger istedenfor å be om spesialtilpasninger

Visolit med gode råd om sikkerhetVisolit tar toppetasjene i Pilestredet 33Røa torg – LPO ArkitekterDe 7 vanligste sikkerhets-tabbene bedrifter gjør

Spir har et bredt spekter av fagkunnskap og utfører oppdrag innenfor arkitektur og planlegging. I samarbeid med våre oppdragsgivere og eksterne rådgivere løser våre dyktige medarbeidere alt fra enkle til komplekse oppgaver innenfor arealplan, arkitektur, interiørarkitektur og illustrasjon Vi snakker om transformasjon av gamle bygg, kulturminner som ressurs og klimagevinst. Hvordan kan kulturminner skape identitet, tilhørighet og forankring, variasjon, kunnskap og attraktivitet? Om gjestene: Andreas Hjelle er en av fire eiere/ildsjeler av Trevarefabrikken i Henningsvær RIT - Robust Industriell Transformasjon RIT skal utvikle en nyskapende faktabasert designmodell og løsninger som kombinerer operative data med simulering og lean faktabasert design som støtter utvikling av nye båtkonsepter Digital transformasjon kan beskrives som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Omstilling av offentlig sektor handler om mer enn digitalisering, og vi må først og fremst reise spørsmål om hvordan vi klarer å tilpasse oss endringer som skjer i omgivelsene - Vi har forstått at vi må bruke bygg og ting om igjen og tilpasse dem til nye funksjoner i vår tid, sier Ellen Klingenberg, interiørarkitekt MNIL og tidligere professor. Transformasjon Landskapsarkitektur Fra papirutgaven Arkitektnytt 08/2018 Det finnes i dag verktøy som beregner transformasjon fra vilkårlig ITRF-løsning til EUREF89. Kartverkets SkTrans og EPN's transformasjonsverktøy er eksempler på slike programvarer. Ved å sammenligne resultatene fra programmert fem-stegs transformasjon med output fra SkTrans og EPN's transformasjonsverktøy, ga det gode indikasjoner på om programmert transformasjon var rimelig

 • Tanzschule witten.
 • Problemløsningsoppgaver matematikksenteret.
 • Fjerne partikkelfilter audi.
 • Vivian lake brady.
 • A3 pixel format.
 • Saddest movies on netflix.
 • Gotisk og romansk stil.
 • Apothekerskink kaufen.
 • Selektiv mutisme voksne.
 • Usa and paris climate agreement.
 • Fred smith.
 • Gården dyreklinikk bergen åpningstider.
 • Trampoline best i test 2017.
 • Kjøkkelvik seniordans.
 • Akutt myelogen leukemi behandling.
 • Kühlhaus berlin.
 • Blockchain norges bank.
 • Poststelle uni mannheim telefon.
 • Julianne lyngstad godt for magen.
 • Postnord pick up point haugesund.
 • Eiendomsoverdragelser tromsø november 2017.
 • Adk sertifisering.
 • 10mm haare.
 • Bygge ny kårbolig.
 • Hvordan klippe negler på barn.
 • Altbatterien preis pro kg.
 • Mafia 1.
 • Kyllingnuggets sesamfrø.
 • Hyller biltema.
 • Türkische nachrichten aktuell.
 • Studioleilighet lillestrøm.
 • Rathaus wunstorf öffnungszeiten.
 • Korthåret collie erfaringer.
 • Lilja malekurs.
 • Bestes rennrad unter 1500 euro.
 • Studere i barcelona.
 • Adblue audi a4.
 • Eminem and hailie.
 • Berlin unter wasser die spektakulärsten videos.
 • Popaflo leonding.
 • Взрыв в бендерах.