Home

Innbyggere tønsberg

Tettstedet Tønsberg utgjør et sammenhengende tettbebygd område i og omkring den historiske byen Tønsberg, i kommunene Tønsberg og Færder, i Vestfold og Telemark fylke. Tønsberg er Vestfolds største tettsted med 53 018 innbyggere per 1. januar 2020.Bebyggelsen strekker seg fra Skallevold i øst til Vestskogen på Nøtterøy, og fra Eik i nord til Duken på Nøtterøy i sør. 17 452. Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Foruten Tønsberg tettsted (52 419 innbyggere i 2019, hvorav 17 353 i Færder kommune), finnes tettstedene Vear (3612 innbyggere), Revetal/Bergsåsen (2399 innbyggere), Barkåker (1784 innbyggere), Sem (2613 innbyggere), Kirkevoll/Brekkeåsen (967 innbyggere), Solerød (482 innbyggere), Linnestad (319 innbyggere) og Gretteåsen (206 innbyggere). ). Tettstedet Åsgårdstrand på grensen til. Tønsbergregionen er en byregion og et distrikt i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark og er fylkes største byregion etter folketall, lokalisert omkring byen Tønsberg.Regionen har en befolkning på 132 936 innbyggere per 1. januar 2020.. Regionen har til sammen en størrelse på 933 km² og 135 073 innbyggere (1. januar 2020)

Tønsberg (tettsted) - Wikipedi

Kurs for innbyggere. Her er en oversikt over kommunes kurstilbud til voksne over 20 år. De fleste kursene er gratis. Klikk deg inn på aktuelle kurs for å lese mer om innhold, tid, sted og påmelding. Tønsberg og Færder bibliotek, møterom Store Sverdrup. Innhold Det tidligere fylket har sju byer. Det største tettstedet i 2016 var Tønsberg med 51 061 innbyggere, fulgt av Sandefjord (43 222), Larvik (23 927), Horten (20 301), Holmestrand (7 169) og Stavern (5 635). I perioden 2000-2015 var fylkets befolkningsvekst på 14,1 prosent, mot 15,3 prosent for landet som helhet

Kommunefakta Tønsberg - SS

 1. Innbyggere i Norge. 5374807 personer [ 2. kvartal 2020 ] 29208 personer. Endring fra samme kvartal året før kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Norges.
 2. Tønsberg kommune følger de nye nasjonale retningslinjer som regjeringen la frem i dag. 05.11.2020 Vintersykling er populært i Tønsberg. Gratulerer til 20 heldige personer som ble trukket ut som vinnere av vintersykling konkurransen vår. De møtte opp på.
 3. Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent
 4. Horten ligger ved Oslofjorden, og omfatter en rekke øyer: Bastøy, Løvøya, Mellomøya, Østøya og Vealøs.I kommunen ligger også Borrevannet og Adalstjern.. Horten er det stedet i Norge med desidert størst forekomst av misteltein, en plante som lever som parasitt på trær.Misteltein var den første plantearten som ble fredet i Norge
 5. Kommunen grenser i nord til Tønsberg og Larvik, i vest til Larvik og i øst til Tønsberg, Tønsbergfjorden og Færder.Sandefjord har en liten eksklave, Himberg, som ligger omsluttet av Larvik like ved kommunegrensen.Sandefjord kommune innbefatter byen Sandefjord, og tettstedene Sandefjord (med 44 968 innbyggere), Andebu (2 442 innbyggere), Kodal (1 039 innbyggere), Høyjord (385 innbyggere.
 6. E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsberg

Tønsberg er en kommune i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Vestfold. Kommunen besto fram til 1988 kun av selve Tønsberg by, men ble da utvidet med omlandskommunen Sem. Før sammenslåingen hadde Tønsberg 8 896 innbyggere, mens Sem hadde 21 948 Tabellen viser alle byer i Norge med minst 10 000 innbyggere i 2019. I norsk offentlig statistikk gis tall for befolkningen i såkalte tettsteder, et begrep som i geografisk språkbruk benyttes synonymt med by. Tettsted Innbyggertall (2019) Oslo 1 019 513 Bergen 257 087 Stavanger/Sandnes 225 020 Trondheim 186 364 Fredrikstad/Sarpsborg 113 622 Drammen 107 930 Porsgrunn/Skien 93 255 Kristiansand. NAV Tønsberg vil fra torsdag 19. mars sende deg vedtak og brev digitalt. Innbyggere som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 40 timer innenfor virkedager (altså ikke lørdag og søndag), får dette ettersendt som brevpost. Digipost og e-Boks sender ikke ut brevpost og brevet blir liggende uåpnet. Oppdater din kontaktinformasjon Innbyggere og besøkende i Tønsberg, Holmestrand og Færder kan kontakte luftveisklinikken direkte for avtale. Telefonen vil være åpen for publikum kl 09.00 - 14.00 lørdag og søndag, og test vil bli utført samme dag. Ring 33 31 04 00 for avtale. Les mer om testing på kommunens samleside om koronavirus

Hver onsdag mottar husstander i Tønsberg Byavisa. Med et opplag på over 12.000 eksemplarer er Byavisa suverent størst i lokalmarkedet. Distribusjonen skjer med avisbud hjem til innbyggere og de fleste virksomheter. Tønsberg er en optimistisk, moderne og fargerik by i vekst - positive egenskaper som Byavisa deler Tønsberg kommune 1 Kommuneprofil Tønsberg kommune 2020 Tønsberg kommune Befolkning Tønsberg kommune har hatt en sterk folkevekst de siste årene, med 8,9 % vekst, eller 4 533 innbyggere fra 2015-2019. Ingen andre kommuner i Vestfold og Telemark har hatt så sterk vekst For innbyggere i Tønsberg kommune vil festeavgiften være kroner 7340,- for avsatt grav de første 20 år. Festeavgift for enkel/dobbel grav pr år kr 378,-/ 756,-Festeavgift for urnegrav pr år 222,-Gravlegging av kiste for utenbysboende 6334,-Urnenedsettelse utenbysboende 2168, VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Tønsberg fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Kurs for innbyggere - Tønsberg kommune. På grunn av koronaviruset blir alle kurs og grupper avlyst i tråd med nasjonale retningslinjer. Her er en oversikt over kommunes kurstilbud til voksne over 20 år. De fleste kursene er gratis. Klikk deg inn på aktuelle kurs for å lese mer om innhold, tid, sted og påmelding

Jarlsberg IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Jarlsberg IKT ivaretar eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 12039: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter antall innbyggere inngåtte avtaler Fylkeskommuner, Kommuner, Alle regioner, 0 - 1 999 innbyggere, 2 000 - 4 999 innbyggere, 5 000 - 9 999 innbyggere, 10 000 - 19 999 innbyggere, 20 000 - 29 999 innbyggere, 30 000 - 49 999 Statistikkbanke Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder

Innbyggere i Tønsberg, Færder og Holmestrand kan nå registrere seg for koronatesting på kommunenes nettsider. Nå trenger du ikke stå i telefonkø for å få time for koronatesting. Gå inn på kommunens nettsider, og klikk deg inn på skjemaet for registrering. Når du klikker på lenken får du opp ledige tidspunkter Fakta om Holmestrand kommune. Innbyggertallet er ca. 24 856; Landarealet er på ca. 590 km; Består av de tidligere kommunene Hof, Sande og Holmestrand, samt grensejustering fra RE kommune for områdene Langøya, Mulvika og Nordre Grettebyg

Tønsberg - Store norske leksiko

Tønsbergregionen - Wikipedi

De 109 kommunene er nå inne i de siste forberedelsene før de 1. januar 2020 blir 43 nye kommuner. Totalt ble 119 kommuner sammenslått i perioden 2014-2017 til 356 kommuner i Norge. Dette berører en av tre innbyggere som vil tilhøre en ny kommune Samlet innbyggertall i området er om lag 3800 innbyggere, der 2500 innbyggere hører til Stokke kommune og 1300 innbyggere hører til Tønsberg kommune. Mentalt forberedt

Kurs for innbyggere - Tønsberg kommun

Fremskrittspartiet mener det fattes vedtak som tar fra valgfriheten og tjenester for våre innbyggere. Det som flere særlig har lagt merke til er: Tønsberg kommune mister sine private hjemmetjenester, vedtak er fattet om at barnehagene skal servere ett lunsjmåltid hver dag uten ekstra ressurser og ordføreren går ut i TB 23. juli og nærmest «tar» privatskolene Åsgårdstrand er et tettsted i Horten kommune, dels også Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke. Åsgårdstrand ligger ved Oslofjorden cirka 10 km sør for Horten. Av tettstedets 3 095 innbyggere (2019) bor 176 i Tønsberg kommune. Fra 1. januar 2010 fikk tettstedet bystatus. Samarbeid med Tønsberg kommune og Nestor I 2018 startet vi et samarbeid med kommunen. etter at leder Lisbeth Johansen, som er politiker i bystyret, etterspurte via en interpellasjon om kommunenes ansvar for å gi innbyggere bistand i det digitale utenforskapet

Vestfold - tidligere fylke - Store norske leksiko

Ferske nyheter fra Tønsberg by, i sentrum av Vestfold. Informasjon, innbyggertall og gratis oppdaterte nyheter hele døgnet. Tilrettelagt for innbyggere, turister og nysgjerrige. Her har vi Slottsfjellet, Slottsfjellfestivalen og Middelalderfestival med mye mer. Dette er byen der du kan oppleve mye kultur og historie. Norges eldste by. Besøk Slottsfjellet, brygga og en av de mange gode. Tønsberg- et riktig valg. Valget av Tønsberg som kommunen Re skulle slå seg sammen med, mener Jonassen fortsatt at var viktig og riktig. Nå er den tidligere Vivestad-gutten opptatt av at både innbyggere og folkevalgte fortest mulig må legge vekk «de og oss» tankegangen.-Vi blir en kommune med felles utfordringer Som kjent til ble 2200 Vear-beboere ved årsskifte nye innbyggere av Tønsberg kommune og jeg takknemlig for at akkurat vår forening, Vear IF, ble spurt å holde denne talen. Roald Amundsen, som ble født 2 år etter det første barnetoget i Norge i 1870 , har satt dype spor etter seg i Norge og ikke minst her i Tønsberg som en av vår moderne tids viktigste helter

Befolkningen - SS

Tønsberg er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Byen ligger sentralt i Vestfold og med ny E18 tar det en times tid til Oslo. Det er også gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har fra 01.01.2020 slått seg sammen med Re kommune og har 55000 innbyggere Hvert år sender vi ut kildesorteringskalenderen til alle våre innbyggere. I år kommer kalenderen i et annet format en tidligere, da vi faser ut papirversjonen av kalenderen. Kalenderen for 2020 distribueres ut i uke 49 2019. Har du fritidsbolig i en av våre kommuner, vil kalenderen bli sendt hjem til deg på våren 2020 Det har nå gått 15 år siden Selvaag Bolig startet utbyggingen av Kaldnes som ny bydel i Tønsberg. Nå ønsker utbyggeren å gjøre opp status og har tatt initiativet til en undersøkelse om hvor fornøyde brukere og innbyggere har vært i perioden Innbyggere er velkommen til å ta kontakt med Frisklivssentralen på telefon, bemerker Haugan. I tillegg er det iverksatt at hjemmetjenesten nå bruker munnbind. LES OGSÅ: Nå skal kriseledelsen møtes daglig igjen: - Smittesituasjonen har endret seg rask Byavisa Tønsberg, Tønsberg, Norway. 1,2 k liker dette. Den eneste lokaleide avisa i Vestfold. Tønsbergs fargeklatt av en lokalavis

STILLING LEDIG Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med ansvar for oppgradering av VA-nettet for ca 150 mill per år. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven Tønsberg kommune søker etter en turnuskoordinator (konsulent) innenfor kommunalområdet mestring og helse. Mestring og helse har ansvar for alle helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 20 år, og er organisert i syv virksomheter (sykehjemmene, hjemmetjenesten, mestring og forebyggende tjenester, tildeling helse og omsorgstjenester, psykisk helse og miljøarbeid, legevakt og allmennm Tønsberg kommune har ca 56.000 innbyggere, ca. 4500 årsverk og 8 kommunalsjefsområder. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn Tønsberg Kommune - regnskapstjenester, regnskap, årsoppgjør, rapportering, regnskapsbyrå, økonomirådgivning, regnskaontor, økonomitjenester, skatt, VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter Tettstedet Tønsberg - et eksempel. Det kreves minimum 2 000 innbyggere og en maksimum avstand mellom bygningene på 200 meter. Frankrike har et forvaltningssystem med små kommuner, og en unité urbaine defineres uavhengig av kommunegrenser. Storbritannia

Tønsberg kommun

Tønsberg Tannhelsesenter holder til i store, trivelige lokaler i sentrum av Tønsberg. VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter Åsgårdstrand ligger ved Oslofjorden, omtrent ti kilometer sør for Horten sentrum og like langt nord for Tønsberg. Tettstedet Åsgårdstrand hadde 3 129 innbyggere per 1. januar 2016. Åsgårdstrand ble ladested i 1752, men mistet bystatusen i 1965 og fikk bystatus på ny gjennom kommunestyrevedtak i 2009. Åsgårdstrand er et yndet feriested

TØNSBERG: Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester Tønsberg kommune: Tønsberg kommune har ca 56 000 innbyggere og er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. Hovedområdet Mestring og helse består av 6 utøvervirksomheter, en stabsenhet innen helseområdet og er ledet av kommunalsjef Om Tønsberg. Tønsberg er ikke bare en by, men også en kommune med samme navn, som ligger i Vestfold Fylke. Byen består i dag av 45.890 innbyggere. Tønsberg grenser mot Færder, Oslofjorden, Horten, Re og Sandefjord. Byen ligger nært Oslo, noe som gjør at mange pendler inn til Hovedstaten mange ganger i uken Spørsmål om Koronasykdom/smitte må gjøres til fastlege, legevakt eller til Koronatelefonen (Tønsberg /Færder innbyggere på tlf 33406990 kl 8-17,hverdager ,kl 11-16 lør/søndag.) Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har Pneumovax vaksinen, den finnes ikke lenger i Norge annet enn for spesielle meget alvorlige sykdomsgrupper som HIV infeksjon, blodkreft o.

Øyene - Nå kommer suksessen til Tønsberg: –Vi gleder oss

Norges befolkning - Store norske leksiko

Da hadde jeg i to år ledet arbeidet med å slå Re og Tønsberg sammen til én kommune, og derfor var det også jeg som la frem det første budsjettforslaget for den nye kommunen. For å få budsjettet for 2020 i balanse, måtte vi både bruke 40 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond, og redusere overføringene til virksomhetene med rundt 2 prosent i forhold til beregnet ressursbehov Tønsberg hadde 1200 innbyggere da denne bedriften ble startet. Og den er der ennå Holmestrand er porten til Vestfold, med snart 25 000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, den urbane landsBY og Holmestrand, byen under fjellet. Kulturminnet Eidsfoss ligger også i Holmestrand kommune

Tønsberg kommune har ca 56.000 innbyggere, ca. 4500 årsverk og 8 kommunalsjefsområder. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. Kommun 18 dager siden Rådgiver HR Lagre. Sykehuset i Vestfold HF. Tønsberg. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Tilbud på rimelige radonmålinger i Tønsberg kommune kr. 250 kr. 225 inkl. akkreditert analyse+rapport. Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til alle innbyggere i Tønsberg kommune. Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft

Korona i Norge: Myndighetene virker uforberedte og i

Horten - Wikipedi

Tabell 3 og figur 3 viser antall innbyggere i de samme aldersgruppene. Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor. DinRegion: Sammenlikne: Byer : Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer. Oversikt over kommunesammenslåinger og nye kommunenavn. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Tønsberg, Vevelstad, Leka, Leka kommune med 3,9 prosent befolkningsvekst (nå 584 innbyggere) er en av kommunene som samarbeidspartiene på Stortinget nå vil tvangssammenslå Tønsberg er en by i vekst og utvikling. Det e r 70 000 innbyggere og mer enn 5000 bedrifter i regionen. S tadig flere lokkes hit til flott natur og sjø samtidig som de bor med nærhet til tog, motorvei og flyplass kun en knapp time unna Os lo Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. En ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme skal avlaste Tønsberg for en del biltrafikk. Dette åpner for nye muligheter på dagens gatenett i Tønsberg sentrum

Sandefjord - Wikipedi

Støtte kan søkes for innbyggere som bor i kommunene Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand og Larvik. Det gis tilskudd for inntil 1.500,- per barn. Skal du søke om støtte til flere barn, for eksempel tvillinger eller søsken som er tette i alder, må du sende en søknad for hvert barn I løpet av høringsperioden får alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det blir invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg. Dette er de planlagt så langt: 12. desember: Åpen kontordag Nøtterøy; 14. desember: Åpen kontordag Tønsberg DPS Vestfold yter spesialisthelsetjenester til syv kommuner (Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Larvik og Sandefjord) med til sammen omtrent 181.000 innbyggere. Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper og psykose

Tjenester - Tønsberg kommun

Sør-Øst er blant landets største politidistrikt og 110-region, og har i overkant av 700.000 innbyggere. Tønsberg er den femte samlokaliserte sentralen som blir åpnet. - Operatørene på samlokaliserte nødmeldingssentraler blir en del av et større og sterkere fagmiljø som vil gi resultater i form av bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser, sier Wara videre 18. august: Innbyggere i Holmestrand kan nå registrere seg for koronatesting i Tønsberg på kommunenes nettsider. Les aktueltsak Ny krisepakke for frivillighete

MELDING MOTTATT: Arve Wilhelmsen, Geir Ove JohannessenJens Christian Mikkelsen, 1

Eldresenter Tønsberg - busstransport, avløp, busser, ferjeruter, busselskaper, offentlige tjenester, busstilbud, 177, offentlig, busstrafikk, busselskap, båtruter. Nye Tønsberg kirkelige fellesråd 2.1.2020 Godt nytt år og velkommen til nye Tønsberg kirkelige fellesråd

Mange små kommuner er desperate etter unge innbyggere. På Leka har de nå begynt å lokke med 300.000 kroner til husbyggere og stipend til studenter 31. oktober 2019 kl. 13:21 Varslet innbyggere midt på natta. Ved 01.00-tiden natt til torsdag plinget det i telefonen til innbyggere i Tønsberg. Appen «Nye Tønsberg kommune» ville formidle at. Krisesenter Tønsberg - busstransport, avløp, busser, ferjeruter, busselskaper, busstilbud, krisehjelp, hjelp, 177, offentlig, busstrafikk, busselskap - Finn firmaer. De siste tiårene har innbyggere, lokalpolitikere, velforeninger med mer i Tønsberg-regionen debattert fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Nøtterøy. I ettertid må jeg dessverre konstatere at.. Innbyggere 18 år og eldre Merknader/kommuner som inngår Vestfold HF-område 223 804 51 490 172 314 Nordre Vestfold Hort en, Holmestrand, Svelvik, Sande, Hof Tønsberg Tønsberg, Re, Nøtterøy, Tjøme Søndre Vestfold Sandefjord, Larvik, Andebu, Stokke, Larda

Regjeringen har besluttet at vi fra 2021 skal ha kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes. Helfos organisering. Last ned Helfos organisasjonskart i pdf. Helfo saksbehandling og utbetaling. Helfo saksbehandling og utbetaling behandler krav om refusjon av utgifter til helsetjenester til innbyggere og helseaktører Politiet i Sør-Øst rykket tirsdag kveld ut etter melding om at en mann skal være knivstukket i Tønsberg. Mannen skal ha pådratt seg skader i foten, og blir tatt hånd om av helse. - Det er. Barnevernstjenesten Tønsberg - busstransport, avløp, busser, ferjeruter, busselskaper, offentlige tjenester, busstilbud, 177, offentlig, busstrafikk, busselskap. Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan stå på venteliste Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn som har din adresse Tønsberg Arbeiderparti innfrir løfter! I utvalg for oppvekst og opplæring fikk vi vedtatt matservering til alle barnehagebarn i hele Tønsberg! Samtidig skal bemanning i barnehagen diskuteres til høsten, og vi fikk enstemmig vedtatt at behov for bemanning for matservering skal vurderes

Norges eldste by, Tønsberg, blir nå rasert av utbyggereGjengangeren - Vil ha ny vei rundt Åsgårdstrand: Må innom

Tønsberg er knutepunkt på pilegrimsleden gjennom Vestfold. I Tønsberg kommune er det ni sokn, og det bor 55.706 innbyggere i kommunen. Tønsberg er bispesete for Tunsberg bispedømme, og bispedømmerådets ansatte har sine kontorlokaler i byen Kommunens areal er ca 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngen av innbyggerne i gamle Horten by (ca 17 000). De øvrige tettsteder i kommunen er Åsgårdstrand med 3 000 innbyggere, Kirkebakken (Borre) med 1 000 innbyggere, Skoppum med 2 000 innbyggere og Nykirke med 1 000 innbyggere Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven

 • Universität hannover namhafte absolventen.
 • Lavkarbo grøt fiberhusk.
 • 4 zimmer wohnung münster.
 • Zombie apocalypse game.
 • Smaragd stava sjø.
 • Wochenende nordsee ferienwohnung.
 • Betale mer skatt.
 • Når barnet vil flytte til far.
 • Chocolate leipzig after work xing.
 • Vörder see, bremervörde.
 • 1976 amc pacer.
 • Nederland 2. verdenskrig.
 • Toyota yaris test.
 • History of the world wide web.
 • Maine coon orange.
 • Fiskebensmønster gulv.
 • Dybdeanalyse av dødsulykker.
 • Enkle tapasretter oppskrift.
 • Gardin vaier.
 • Gjeruldsen slottet.
 • Såter kryssord.
 • Cafe baumhaus köln.
 • Träumerei michelstadt öffnungszeiten.
 • Pizza amore malmö.
 • Treider fagskole trondheim.
 • Espresso house aker brygge.
 • Kopalnia soli wieliczka.
 • Wesco superboy türkis.
 • Vegetarisk paj utan ägg.
 • 100 høyfrekvente ord nynorsk.
 • Øst tyskland kart.
 • Fotos sammeln und teilen.
 • Erfaring med operasjon av tennisalbue.
 • Airshell rabatt.
 • Yamaha xj6 neupreis.
 • Oppvarming sang.
 • Metallskilt med norsk tekst.
 • Terte med vaniljekrem.
 • Ringperm.
 • Vinkelsliper sikkerhet.
 • Antarctica tallest mountain.