Home

Hjertesykdom

Hjertesykdommer - NHI

Iskemisk hjertesykdom er en samlebetegnelse for hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Tall for hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom oppgis ofte samlet (= iskemisk hjertesykdom). «Iskemisk hjertesykdom» blir også omtalt som «kransåresykdom». Hjerneslag kan skyldes en blødning eller en tilstopping av blodårer i hjernen Kommer i anfall, brystsmertene som gjerne varer noen få minutter, sjelden over 20 minutter ved stabil hjertesykdom. Arvelig, forhøyet kolesterol Arvelig forhøyet kolesterol, eller familiær hyperkolesterolemi som det også heter, er en arvelig sykdom hvor en genfeil som gir høyt kolesterol, overføres fra generasjon til generasjon Hjertesykdom eller hjertefeil er en fellesbetegnelse på en rekke sykdommer på hjertet. Blant de vanligste finner vi atrieflimmer (hjerterytmeforstyrrelse), endokarditt (bakterieinfeksjon på hjerteklaffene og overflaten på innsiden av hjertekamrene), hjerteinfarkt og hjertesvikt Hjerte- og lungeredning (HLR) De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer, er livsviktige. Det er lite som skal til for å redde liv, du må bare vite hva

Hjertesykdom - Lommelege

Personer med hjertesykdom som trener rapporterer en tidligere og større bedring i selvrapportert helsestatus og økt livskvalitet (Marzolini S m.fl. 2012, Flynn KE m.fl. 2009). De fleste pasienter med kjent hjerte- og karsykdom vil trolig anse fordelene ved økt fysisk aktivitet som klart større enn ulempene Kvinner er fortsatt mer redd for brystkreft enn hjertesykdom, påpeker Gerdts. Men det er ikke bare kvinnene selv som mangler kunnskap om kvinnehjertet. I den nye rapporten har Rødland, og forskerne hun samarbeidet med, samlet alle vitenskapelige publikasjoner fra norske forskningsinstitusjoner - som handler om kvinnehelse eller kjønnsforskjeller i helse - mellom år 2000 og i dag Symptomer og funn. Akutt hjertesvikt gir enten lungeødem eller kardiogent sjokk.. Lungeødem: Akutt dyspné, surklende respirasjon, hoste med skummende (eventuelt rosafarget) ekspektorat, takypné, takykardi og eventuelt cyanose, klam hud, uttalt angst og uro. Kardiogent sjokk: Systolisk blodtrykk <90 mmHg, takykardi, redusert perifer sirkulasjon, symptomer fra sentralnervesystemet og. Helsekravet er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpsystemet gir en uakseptabel risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning. Årlig risiko for plutselig bevissthetspåvirkning må ikke være over 20 % for førerkortgruppe 1 og over 2 % for førerkortgruppe 2 og 3

Hjertesykdom - forebygg komplikasjoner! - NHI

Å leve med hjertesykdom. Her gis medisinsk informasjon, praktiske råd om levesett for deg med hjertesykdom. Brosjyren omtaler spesielt hjerteinfarkt og angina pectoris. Last ned. Forebygging . Hvis du har hjertesvikt, er det mange ting du kan gjøre selv for å bli bedre. Mosjon er bra Iskemisk hjertesykdom er en tilstand med utilstrekkelig blodgjennomstrømming i et område av hjertemuskelen som følge av forandringer i hjertets egne blodårer, koronararteriene. De vanligste formene for iskemisk hjertesykdom er hjertekrampe (angina pectoris) og hjerteinfarkt. Kvinner med koronar hjertesykdom synes å ha mer varierte og uspesifikke symptomer enn menn (13-15). Sentrale, anstrengelsesrelaterte brystsmerter med utstråling til skuldre og arm, som er det klassiske symptomet på koronar hjertesykdom, er sjeldnere til stede hos kvinner enn hos menn Hjertesykdom utgjør en stor andel av den totale sykdomsbyrden i den norske befolkningen og er i dag en av de hyppigste dødsårsakene. Samtidig er dette et felt det forskes mye på, slik at nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for koronar hjertesykdom, og i studier blant friske personer ser de mest aktive ut til å ha lavest risiko . I de europeiske retningslinjene anbefales 30 - 45 minutter aktivitet med hjertefrekvens på 60 - 75 % av maksimal hjertefrekvens 4 - 5 dager i uken Utredning og diagnose. Familiehistorie er viktig for å diagnostisere ARVC. Dersom mange slektninger har hatt hjerterytmeforstyrrelser eller har dødd plutselig, øker risikoen for at du har en arvelig hjertesykdom Hjertesykdom Uten pacemaker slutter Kari Annes hjerte å slå - Går batteriet i pacemakeren, går jeg også, sier Kari Anne (48), som har full jobb i helsevesenet, padler og går i fjellet. AKTIV: Kari Anne lar ikke være å leve et aktivt liv, selv om hun er helt avhengig av at pacemakeren skal holde hjertet hennes i gang Hjertesykdom er en av de vanligste grunnene til å kontakte helsevesenet i Norge. Her har våre leger valgt ut apparater som kan være nyttige for deg som har eller er i risikosonen for å få en hjerte- og karsykdom

Lang QT-tid syndrom (LQTS) er en arvelig hjertesykdom der hjertets elektriske ledningssystem kan svikte. Det elektriske apparatet er viktig for å opprettholde jevn hjerterytme (sinusrytme) som igjen er sentralt for hjertets pumpefunksjon. Ved LQTS er det en defekt i en av mekanismene som styrer den elektriske spenningen i hjertemuskelcellene Hjertesykdom kan skyldes usunn livsstil, men fra tid til annen hører man om unge friske mennesker, også idrettsutøvere, som plutselig faller om på grunn av hjertestans

Karsykdommer og sekundærprofylakse hos eldre – en

Diffuse plager kan være hjertesykdom Mange kvinner kan være i faresonen uten å være klar over det. HJERTESYK: Smerter i brystet er vanlige symptomer på hjerte- og karsykdom blant menn, men hos kvinner er symptomene mer diffuse Overgangsalderen kommer til alle kvinner og med den fallende østrogenkonsentrasjon. Dette fører til de relativt umiddelbare og velkjente plagene som hetetokter, nattesvette og humørsvigninger. Nettsted for kvinner og menn midt i livet. Stoff om Overgangsalderen (menopause, klimakteriet), om hormoner, østrogen, beinskjørhet, hud, hår, øyne, skjelett, depresjon, men også reiser, spa. Mange tenker at brystsmerter er et typisk symptom på hjertesykdom, og dette stemmer. Det mange ikke vet er at kvinner ofte har mer uspesifikke symptomer på hjertesykdom, slik som verk i rygg, nakke, skulder, ubehag øverst i magen, og/ eller tungpustethet Slik anbefalingen er formulert, er diklofenak kontraindisert hos pasienter med etablert hjertesvikt (NYHA II-IV), iskemisk hjertesykdom, perifer arteriell sykdom eller cerebrovaskulær sykdom. Stor forsiktighet bør utvises hos pasienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser, så som hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes type II og røyk

Hjerte- og karsykdommer - FH

Sykdommer i arterier. Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en vanlig tilstand som gir økt risiko for aterosklerose og dermed også økt risiko for mange alvorlige hjerte- og karsykdommer. Aterosklerose, også kalt åreforkalkning forekommer i arterier og er en hovedårsak til sykdommer som angina pectoris, hjerteinfarkt og hjerneslag.Viktige disponerende faktorer for aterosklerose er røyking. For hvem? Dette er et tilbud til personer som har en alvorlig hjertesykdom eller har gjennomgått en hjerteoperasjon. Tilbudet er rettet mot personer som har behov for et rehabiliteringstilbud med en bred tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig resultat. Godthaab har et behandlingsteam som består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog. De skjulte hjertesymptomene Vanligere for kvinner. Sjekk om du er i faresonen. Vanskelige symptomer: De skjulte symptomene for hjerteinfarkt kan blant annet minne om influensasmerter, og er derfor. Hvis du har hjertesykdom er det dessverre en noe økt risiko for alvorlig sykdom dersom du er uheldig å bli smittet. Det er ikke økt risiko for å bli smittet. Det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke som for befolkningen for øvrig

Symptomene på iskemisk hjertesykdom (angina) og hjerteinfarkt kan ofte være mindre spesifikke. Disse kan være verk i rygg, nakke, mellomgulvet, vanskeligheter med å puste, at man føler seg svimmel, kaldsvetter eller at man rett og slett er veldig sliten. Kvinner kan også få mer typiske brystsmerter, som smerte i brystet, arm og skulder Koronar hjertesykdom er en felles betegnelse for Angina pectoris (hjertekramper) og hjerteinfarkt.. Begge skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod, koronararteriene, er blitt trange. Røyking, kjøtt og dyreprodukter øker risikoen for å utvikle koronar hjertesykdom både hos menn og kvinner. Vitamin E har en viss forebyggende effekt Strålebehandling mot hjerteregionen kan føre til sykdom i kransårene og klaffefeil senere i livet. Heldigvis er det bare en liten del av pasientene som opplever dette. Hos dem som får hjertesykdom etter strålebehandling, varierer det mye hvor lang tid etter strålingen dette oppstår. Hos mange kan det ta mellom 10-30 år. Legen som har behandlet [ hjertesykdom. Forskning: Personer som tar middagslur har mindre sjanse for hjerteproblemer. Mandag 23. sep. 2019 | Nyheter. Da Eline (11) ble dødssyk, kan det ha reddet livet til tvillingsøsteren Vi ser at hjertesykdom går igjen i enkelte familier. Har du flere i nær familie som fikk hjerteinfarkt før de fylte 60 år, kan dette øke risikoen for at du også rammes. Da er det ekstra viktig med sunne levevaner, fysisk aktivitet og ikke bruker tobakksprodukter

Hjerte- og karsykdommer LH

- Kvinner har dobbelt så høy risiko for hjertesykdom eller slag hvis moren eller faren har hatt det i ung alder, henholdsvis før fylte 65 og 55 år Hjertesvikt (hjerteinsuffisiens) vil si at hjertets pumpekraft er nedsatt. Det vanligste er at det er hjertets venstre kammer som har nedsatt pumpekraft Deltagerne ble undersøkt for hjertesykdom i tillegg til å få en fullstendig tannundersøkelse. Informasjon om alder, kjønn, BMI, røyking, diabetes, medikamenter og antall tenner ble også samlet inn og kontrollert for i analysen Slik anbefalingen er formulert, er diklofenak kontraindisert hos pasienter med etablert hjertesvikt (NYHA II-IV), iskemisk hjertesykdom, perifer arteriell sykdom eller cerebrovaskulær sykdom. Stor forsiktighet bør utvises hos pasienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser, så som hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes type II og røyk

De første symptomene på hjertesykdom - Lommelege

I tillegg så vet vi at den sikreste sammenhengen mellom høyintensitetstrening og hjertesykdom er økt risiko for hjerteflimmer. Det er plagsomt, men sjeldent farlig Hjertesykdom, hjerte-/karsykdom, GUCH, aortasykdom, mekanisk hjerteklaff. Linker: Trombose, antikoagulasjon og svangerskap; Smertelindring. Definisjon. Medfødt eller ervervet hjertesykdom samt sykdommer som affiserer aorta i graviditet/fødsel. Epidemiologi. Hjertesyke gravide deles inn i 5 grupper etter hvilken type hjertesykdom som foreligger Hva er kronisk iskemisk hjertesykdom? Kronisk iskemisk hjertesykdom er en medisinsk tilstand som resulterer i begrenset blodtilførsel til hjertemuskelen. Risikofaktorer for denne tilstanden er røyking, diabetes, og den naturlige aldringsprosessen. Vanlige symptomer på kronisk iskemisk h

Årsaker til medfødt hjertesykdom. Nå, la oss se på noen av de mulige årsakene til medfødt hjertesykdom hos babyer. Som du vet, begynner babyens hjerter å utvikle seg ved unnfangelsen. De er helt utviklet ved den åttende uken av graviditeten hjertesykdom er mer varierende hos kvin-ner, og eldre kvinner har ofte mer diffuse symptomer. Brystsmerter er imidlertid et av de vanligste symptomene på hjertesykdom både hos kvinner og menn. Det er patofy-siologiske forskjeller i utvikling av iskemisk hjertesykdom hos kvinner og menn (4). Hos kvinner skyldes myokardiskemi i større gra Dette kurset tar for seg utredning, behandling og oppfølgning av pasienter med koronar hjertesykdom og pasienter med hjertesvikt. Kurset er tilpasset leger som er mot slutten av sin kardiologiutdanning. Du må ha minimum 2 års utdannelse i indremedisin Familiehistorie på iskemisk hjertesykdom i ung alder. Aterosklerose i andre arterier, blant annet claudicatio intermittens, hjerneslag og TIA. Differensialdiagnoser. Koronart syndrom. Spasmeangina. Variantangina, Prinzmetals angina. Sjelden tilstand. Anfall av 5-15 minutters varighet, sannsynligvis forårsaket av koronar arteriespasme Akutt hjertesykdom. Symptomer. Smerte i bryst over 5 minutter. kan ha utstråling til venstre arm; Kortpustet/tungpustet; Kvalme, brekninger; Plutselig kraftløs eller slap

Video: Hjerte- og karsykdommer - helsenorge

Fysisk aktivitet ved sekundærforebygging av hjerte- og

 1. 450 000 nordmenn lever med hjertesykdom. Mange er redde for å trene, og leger er usikre på hva de skal anbefale av fysisk aktivitet til sine pasienter. Nå har det for første gang kommet Europeiske retningslinjer for trening for personer med hjertesykdom. - Selv om risikoen generelt er lav, er vurdering av den enkeltes risiko for plutselig hjertedød og farlige hjerterytmeforstyrrelser et.
 2. Hjertesykdom. Oppsummert. Hjerte- og karsykdommer tar mange liv hvert år, og er en av de største dødsårsakene ved siden av kreft. Snarveier. Gå til Siste meldinger; Gå til Artikler og videoer
 3. Sex og hjertesykdom. I de fleste situasjoner er det tilsynelatende ingen hindring for å leve et godt og harmonisk seksualliv hvis man blir rammet av en hjertesykdom. Forhold rundt sykdommen kan imidlertid gjøre at det hele går i stå. Det gjelder for eksempel hvis du tidligere har hatt en blodpropp i hjertet
 4. hjertesykdom og flyreiser. Ta med deg nok medisiner i håndbagasjen, i tillegg til medisiner i den vanlige bagasjen. Flyet kan bli forsinket og bagasjen kan bli borte, forsinket eller stjålet
 5. Ved ukontrollert hypertensjon, hjertesvikt, kjent iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom, og/eller cerebrovaskulær sykdom bør behandling kun gjøres etter nøye vurdering. Tilsvarende vurdering bør gjøres før oppstart av langtidsbehandling ved risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. hypertensjon , hyperlipidemi , diabetes mellitus , røyking)
 6. st to ganger per uke (spesielt fet fisk), inntak av natrium
 7. Iskemisk hjertesykdom. Vi bedriver forskning innenfor koronar hjertesykdom. Dette inkluderer diagnoseproblematikk, behandling, risikofaktorer, ikke-invasive tiltak, registrering, biomarkører, helseøkonomi og hjertesvikt. Om gruppen. Gruppen forsker på et bredt spekter av problemstillinger innenfor iskemisk hjertesykdom

Seks ting alle kvinner bør vite om hjerteinfark

En del dyr får ekstraslag (arytmier) ved hjertesykdom og det kan bidra til hjertesvikt. Ofte, men ikke alltid, kan man høre en arytmi med stetoskop. Hvis veterinæren mistenker arytmi behøver man EKG for å bekrefte mistanken og avgjøre hvilken type arytmi som foreligger I løpet av 12 år utviklet 6,1 prosent av personer med helseangst iskemisk hjertesykdom, som angina eller hjerteinfarkt. Til sammenligning gjaldt dette 3 prosent av personene med lav skår på helseangst. Når forskerne korrigerte for kjente risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom, ble risikoen redusert, men fremdeles signifikant høyere iskemisk hjertesykdom; arytmier; Vi har ikke tall på hvor mange kvinner med kardiomyopati, iskemisk hjertesykdom eller arytmi som gjennomgår svangerskap. Vi vet imidlertid at hjertesykdom (både medfødt og ervervet) kompliserer 0,2 - 4 % av alle svangerskap i vestlige industri-aliserte land NSAIDs er en av de viktigste årsakene til sykehusinnleg- gelser som følge av legemiddelbivirkninger. En systema-tisk gjennomgang av 25 publiserte studier fant at NSAIDs står for 10-20% av alle sykehusinnleggelser på grunn a Bekhterevere må forebygge hjertesykdom 5. desember 2015 / i Nytt & Aktuelt Bekhterevere er nesten syv år yngre enn normalbefolkningen når de har sin første bypassoperasjon

Hjertesvikt - Hjertesvikt - Hjerte og kar - Legevakthåndboke

Iskemisk hjertesykdom. Iskemisk hjertesykdom. 53 min . Akutt koronarsyndrom. 57 min . Oppfølging av iskemisk hjertesykdom. 14 min . Caster til Play. Har du noen spørsmål?. Hjertesykdom - hjerneblødning, akutt, hjertesykdommer, helse, cellegift, akne, epilepsi, forskning, herpes, akuttmottak, astma, brystkreft - Finn firmaer, adresser. Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 274 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 98 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millioner kroner i erstatning

Ny forskning: Bruk Viagra mot hjertesykdom. Et stoff i de kjente ereksjonspillene kan brukes i behandling av hjertesykdom, hevdes det i en ny samlestudie Sammen har vi greid å isolere en gruppe proteiner fra blodet som indikerer hjertesykdom, nemlig såkalte kromograniner. Disse proteinene lages i hjertemuskulaturen når hjertesvikt er under utvikling. Vi har funnet ut at alle kromograniner øker i mengde i hjertemuskulaturen og blodet hos personer med hjertesykdom

Hjerte og karsykdommer (§§ 25-29) - Helsedirektorate

Hjertesvikt forårsakes av nedsatt hjertefunksjon, og det finnes to former for dette: Venstre eller høyre hjertekammer. Ved venstre hjertekammersvikt pumpes ikke blodet godt nok ut i årene som går ut til kroppens organer Du søkte etter Iskemisk hjertesykdom og fikk 4983 treff. Viser side 1 av 499. iskemisk hjertesykdom. Iskemisk hjertesykdom er en tilstand med utilstrekkelig blodgjennomstrømming i et område av hjertemuskelen som følge av forandringer i hjertets egne blodårer, koronararteriene. De vanligste formene for iskemisk hjertesykdom er hjertekrampe (angina. Store Medisinske Leksiko Rehabilitering for deg med hjertesykdom Rehabilitering for deg (over 18 år) som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjerteoperasjon eller har andre hjertesykdommer, og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse, økt trygghet, selvstendighet og mestringsevne

Hjertesvikt LH

 1. Personer som har utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter, har en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Det er ikke økt fare for å bli smittet
 2. Det vanligste tegnet på hjertesykdom er bilyd på hjertet. Hvis det dreier seg om en medfødt misdannelse finnes bilyden oftest allerede hos den lille kattungen. I en del tilfeller er bilyden svak i begynnelsen og blir mer fremtredende når hjertet vokser. I enkelttilfeller kan lyden bli svakere eller forsvinne helt
 3. Suksess-forfatteren Tore Rem (48) falt om på fotballbanen og fikk vite at han har en hjertesykdom nesten ingen får. Dette er tre historier om hvor skjørt livet er
 4. En ny studie ved Sorbonne-universitetet i Paris, tyder på at det kan være en kobling mellom lettbrusforbruk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer, melder CNN
 5. Denne videoen handler om oppfølging av pasientene som rammes av iskemisk hjertesykdom

iskemisk hjertesykdom - Store medisinske leksiko

 1. e til samme hjertesykdom jeg selv har. Paal-André Grinderud. Forfatter og skribent. I går 07:00. Paal-André Grinderud skriver om håpet som aldri blir borte. Foto: Dan Petter Neegaard . Det er uvanlig at en familie blir rammet så hardt, sier legene på sykehuset
 2. utte
 3. Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med alvorlig hjertesykdom. Det kan ha en rekke negative konsekvenser for den det gjelder, og både nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler rutiner for screening av slike symptomer, men per i dag er dette i liten grad en etablert praksis ved norske sykehus

Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner

 1. Hjertesykdom og tilhørende forhold, slik som fedme , diabetes og høyt blodtrykk represen. Hvordan behandle atrieflimmer Venstre udiagnostisert , atrieflimmer vil føre til at hjertet til å slå seg uberegnelig og kan føre til hjerneslag eller hjertesvikt
 2. Utredning av hjertesykdom, workshop 6.nov 2014 •Godt oppmøte, alle avdelinger representert med alle faggrupper til stede •Gjennomgang av hovedpunkter med mulighet for diskusjon •Samarbeid med andre spesialiteter, patologer. Viktighet av å ta vare på biologisk materiale •Pasientjournal, registrering av kritisk inf
 3. Dette kan også avhenge av hva slags hjertesykdom du har. Hvis du er bekymret for dette vil jeg anbefale deg å kontakte fastlegen din for en samtale. Anbefalingene for å unngå smitte er å være nøye med håndvask og gjerne bruke alkoholholdig hånddesinfisering, unngå kontakt med personer med influensa eller influensasymptomer og å dekke til nese og munn når man hoster og/eller nyser
 4. Forskere har lenge visst at stress kan føre til hjerteinfarkt. Nøyaktig hvordan, har vært et mysterium. Helt til nå
Ny forskning: Kaffe kan beskytte mot hjertesykdom - TrdDette er symptomer på høyt blodtrykk du absolutt ikke må

Hjerteisentrum utreder og behandler pasienter med hjertesykdom. Vi har driftstilskudd fra Helse-Vest, og pasienter må ha henvisning fra lege. Legekontoret har lokaler i Nattlandsveien 89 - 2. etg., og det er heis i bygget. For tidenRead More.. Ny forskning: Denne øre-folden kan avsløre livsfarlig sykdom. En liten fold på øreflippen kan avsløre om du står i risikosonen for å bli alvorlig syk Én av fire type 1-diabetespasienter har ukjent hjertesykdom som bør behandles, viser norsk oppfølging av pasienter i over 45 år

 • Otakustream hunter x hunter.
 • Hel daughter of loki.
 • Barnetrygd eøs.
 • Hvordan gjøre det slutt når man har barn.
 • Daikin varmepumpe feilsøking.
 • Patalavaca vær.
 • Romantische orte in bielefeld.
 • Vida lill dreads.
 • Ikea dusj.
 • Trøndersvøm 2018.
 • Dyreliv på kreta.
 • Bringe videre kryssord.
 • Gravid uke 20 vondt nederst i magen.
 • Indre sogn sparebank postadresse.
 • Blockchain norges bank.
 • Steike banneord.
 • Adidas chanel nmd.
 • Fotball bursdag.
 • Eduroam anmelden rwth.
 • Telttur bergen.
 • Striphair hest.
 • Tyngdeakselerasjon forsøk.
 • Tv3 program i dag.
 • Koble høyttalere til forsterker bil.
 • Hvordan dirke opp kodelås.
 • Profixio tjejligan.
 • Skipass lermoos grubigstein.
 • Cupcake recipe vanilla.
 • Zitate englisch übersetzung.
 • Studentinfo uio.
 • History of the world wide web.
 • Wetter bludenz 3 tage.
 • Digital kunnskap.
 • Sims 2 support.
 • Adidas t shirt.
 • Augsburg treffen.
 • Gaming pc wikipedia.
 • Dyktig definisjon.
 • Free sms service.
 • Veranstaltungen hundisburg.
 • Nrk troms radio konkurranse.