Home

Forsvarets høgskole

Avdelinger - Forsvaret

Avdelinger ved Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole (FHS) har ett høgskolestyre, en ledergruppe, syv utdanningsavdelinger, et institutt, en fag- og en driftsstab. Vi har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner og sikkerhets- og forsvarspolitikk Forsvarets høgskole (FHS) er en fellesinstitusjon i Forsvaret som består av avdelingene Institutt for forsvarsstudier, Befalsskolen, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Stabsskolen.. FHS er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å fremme forskning og utvikling som skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers. Forsvarets høgskole : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Militær ledelse med fordypning i elektrofag: Bachelor, 3 år : Forsvarets høgskole : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Militær ledelse med fordypning i elektronikk og data: Bachelor, 3 år : Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole, FHS, driver forskningsbasert undervisning innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner, sikkerhets- og forsvarspolitikk. FHS er Norges fremste akademiske militære fagmiljø. Høgskolen har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret, og er underlagt forsvarssjefen Videreutdanningsemner ved Forsvarets høgskole. 2 semester (1 år) English.

Forsvarets høgskole - Wikipedi

Forsvaret utdanning

De formelle opptakskravene følger av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole av 29.6.2018 og forskrift om krav til mastergrad av 1.12.2005. Opptakskravet til master i militære studier er ett av følgende utdanningsløp: Militær bachelorgrad eller relevant sivil bachelorgrad (180 studiepoeng) Relevant cand.mag. gra Forsvarets høgskole har et felles kvalitetssystem for all akkerdiert utdanning, som følger normer gitt av NOKUT. Varighet og omfang. Studieretningene går over 3-3,5 år. Internasjonalisering. Moderne militær teori og praksis er internasjonal i sin natur. Dette avspeiles i pensum og undervisning Ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) gjennomføres kurs og utdanning i militær logistikk og forvaltningsfag. FLO vedlikeholder og moderniserer Forsvarets materiell ved verksteder for kjøretøy og annet landbasert materiell (Romerike, Østerdalen, Bjerkvik og Troms-Finnmark) og for Sjøforsvarets fartøyer (Bergen, Horten og Ramsund) Forsvarets høgskole Våren 2013 Masteroppgave Vinner vi krigen? Vurdering av fremgang og resultater i militære operasjoner Bård Ravn . 2 . 3 Forord Denne studien er gjennomført som en del av masterstudiet ved Forsvarets stabsskole vinteren og våren 2013 Forsvarets høgskole, Oslo, Norge. 3,7 k liker dette. Forsvarets høgskole er Norges fremste akademiske fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner..

Forsvarets høgskole - Store norske leksiko

Studentene ved Forsvarets høgskole kan opprette et studentorgan, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-1. Forsvarets høgskole skal tilrettelegge for studentorganenes arbeid. Rektor kan i samråd med studentorganene fastsette nærmere regler om etablering, organisering og gjennomføring av studentorganenes arbeid. Del paragra Forsvarets høgskole: Elever: Kapasitet til to kull á 80 elever : Beliggenhet: Forsvarets befalsskole ble opprettet i 2019 og er en del av Forsvarets høgskole. Den ligger i Sessvollmoen leir og varer i tolv uker. Beskrivelse. Befalsskole er benevnelsen på den grunnleggende. Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha noe tidligere militær erfaring. Utdanningene fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høgskoler Forsvarets høgskoleforening (FHSF) er en forening av tidligere elever ved Forsvarets høgskole(FHS) Forsvarets høgskole skal gi studentene tilstrekkelig og relevant informasjon om studienes innhold og om at det vil bli vurdert om de er skikket som offiser eller befal. Ved studiestart skal utdanningsinstitusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om reglene for å anses skikket etter universitets- og høyskoleloven og forskriften her

Podkast

Studietilbud Utdanning ved Forsvarets høgskole

 1. blir ikke kjedelig med det første, sier Katarzyna Zysk, nyutnevnt professor ved Forsvarets høgskole
 2. Stillingen rektor ved Forsvarets høgskole har nå vært lyst ut, og etter søknadsfristen gikk ut er det sju personer som skal kjempe om jobben. Dette er søkerlisten til stillingen som rektor ved Forsvarets høgskole: Brigader Morten Eggen (52) - er i dag sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell
 3. Forsvarets høgskole (FHS) Prosjekt 7 (vår 2022-høst 2022) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT) Prosjekt 8 (høst 2022-vår 2024

Thomas Slensvik | Oslo-området, Norge | Leder i Forsvarets høgskole (FHS), mediegruppen | 445 forbindelser | Se hele profilen til Thomas på LinkedIn og knytt kontak Forsvarets høgskole, Oslo, Norway. 3.7K likes. Forsvarets høgskole er Norges fremste akademiske fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk,.. Klagenemnda for Forsvarets høgskole er med unntak for faglige vurderinger etter § 14 klageinstans for enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i universitetets- og høyskoleloven

Ved Forsvarets høgskole er det ledig åremålsstilling som dekan (fire år med mulighet for forlengelse). Dekans ansvarsområde omfatter all akkreditert og nivådannende utdanning i Forsvaret og for at skolens utdanning tilfredsstiller NOKUTs krav til den akkrediterte utdanningen, bl.a. med hensyn til at det gis FoU-basert undervisning Se 10 flere studier fra Forsvarets Høgskole. Forsvarets Høgskole. Forsvarets Høgskole. Profilert studie MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LOGISTIKK. Du får en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre støtte til militære operasjoner. vis mer. Du får en. 14 personer har testet positivt for coronavirus på Krigsskolen i Oslo. Det bekrefter kommunikasjonssjef ved Forsvarets høgskole, Eivind Byre overfor VG

Biblioteket - Forsvaret

Forsvarets høgskole : Lokalt opptak Lokalt opptak Årsstudium i militære studier: Årsenhet og kortere : Forsvarets høgskole : Lokalt opptak Lokalt opptak Opptaksinformasjon: Poenggrenser er fra forrige opptak, og vil endre seg fra år til år. Kravkoder oppdateres 1. februar. Ytterligere endringer i opptakskrav finner du. FORSVARETS HØGSKOLE FHS. Organisasjonsnummer: 974713608. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 0 ansatte Bedrift underlagt FORSVARETS HØGSKOLE FHS. Forretningsadresse Oslo Mil/Akershus 0015 OSLO Oslo Kontaktinformasjon. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem

Forsvarets høgskole vil ha mer makkertjeneste på bar Spritserveringskutt, økt vekt på serveringsnekt og makkertjeneste hjem i seng. Forsvarets høgskole tar tak etter MOST-resultater. Publisert mandag 24. februar 2020 - 14:31 Sist oppdatert mandag 24. februar 2020 - 15:26 - Vi. Med de nye tilfellene, er det totalt 23 smittede ved Krigsskolen i Oslo. - Dette er som resultat av tester tatt i helgen, skriver kommunikasjonssjef Eivind Byre ved Forsvarets høgskole i en melding til Forsvarets forum tirsdag morgen. - I går testet bydelslegen resterende ansatte og kadetter. Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger og to forskningsinstitutter. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt Sersjantmajor Jan Helge Dale har fått stillingen som ny sjefssersjant ved Forsvarets høgskole. - Han har bunnsolid kompetanse og vil bli en sterk bidragsyter i videreutviklingen av høyskolen. Vi ønsker han hjertlig velkommen, sier sjef FHS, generalmajor Henning-A. Frantzen

FHS Brage: Forsvarets høgskole

En ny forskrift om å gi lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler delvis anvendelse for Forsvarets høgskole trådte i kraft 1. januar 2018. Forskriften gir de overordnede rammene for Forsvarets høgskole. Endringen er et resultat av den pågå.. Forsvarets høgskole er ein akkreditert høgskole som tilbyr blant anna mastergrad i militære emner, og har ansvar for høgare utdanning i Forsvaret. Kjerneområda for FHS er undervisning, forsking og utvikling og formidling Forsvarets høgskole Fhs fra Oslo Sentrum, 100480097S0 - Forsvarets høgskole Fh

itslearning-påloggingssid

Forsvarets ingeniørhøyskole fra , Innlandet. Skole - Høgskole. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Sider i kategorien «Forsvarets høgskole» Under vises 8 av totalt 8 sider som befinner seg i denne kategorien

Forsvarets høgskole, Oslo, Norway. 3.2K likes. Forsvarets høgskole er Norges fremste akademiske fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk,.. Ved Forsvarets høgskole er det ledig to faste stillinger som resepsjonist (konsulent) ved Akershus festning. Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret

Forsvaret

Forsvarets høgskole (FHS), Norwegian Command and Staff College jan. 2017-aug. 2017 8 måneder. Oslo Area, Norway Utdanning University of Oslo (UiO) University of Oslo (UiO) Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Relations. 2004-2010. Se hele profilen til Kristine. Se hvilke. Forsvarets høgskole (FHS) består av de to instituttene Institutt for militær ledelse og operasjoner og Institutt for forsvarsstudier, de tre krigsskolene, Cyberingeniørskolen og Forsvarets befalsskole. Fra juli 2018 ledes Forsvarets høgskole av et styre etter universitets- og høyskoleloven Forsvarets doktrine for luftoperasjoner for-klarer de overordnede og grunnleggende prinsipper for anvendelsen av norsk luft-makt i moderne luft- og fellesoperasjoner. Doktrinen beskriver og utdyper hvilken rolle norske luftstridskrefter kan og skal spille i operasjoner, både nasjonale og allierte Forsvarets høgskole, Oslo, Norway. 3.6K likes. Forsvarets høgskole er Norges fremste akademiske fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk,..

Karl Erik Haug | Trondheim-området, Norge | Professor og forskningsleder hos Forsvarets høgskole (FHS), Luftkrigsskolen | 357 forbindelser | Se hele profilen til Karl Erik på LinkedIn og knytt kontak Forsvarets høgskole Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) er utarbeidet ved Forsvarets stabsskole (FSTS), Forsvarets høgskole (FHS) Forsvarets høgskole. Forsvarets høgskole består av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier. Vi har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner, samt sikkerhets- og forsvarspolitikk

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor mi... litær kjernekompetanse. FHS består av avdelingene Forsvarets stabsskole, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sjefskurs, Forsvarets ingeniørhøgskole, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen Stikkordarkiv: Forsvarets høgskole. Samfunn. Militær disiplin ga kanonresultat i matematikk, men ellers like mye stryk som før. 23. januar 2020 Arild Johan Waagb.

Alle emnebeskrivelser Utdanning ved Forsvarets høgskole

 1. Forsvarets Høgskole. Kontaktinformasjon. Skytterlagets adresse 0806 OSLO Innmelding Bli medlem. Aktuelt n.
 2. Besøk selskapsprofilen og se en presentasjon av Forsvarets Høgskole som arbeidsplass med bl.a. ledige stillinger og evalueringer av jobbtilfredsheten
 3. Biblioteket ved Forsvarets høgskole Soldater og ansatte Ansatt i Forsvaret Soldat Regelverk Søk . F.eks. ledige stillinger, pressemeldinger eller medaljer. Kontakt oss.
 4. Forsvarets Høgskole - TELEMATIKK. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip
 5. You have been idle too long.   You will be logget out in
 6. Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Hánnoluohkká 45 NO-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino Norga / Norge. Tel:+47 78 44 84 00 Faks/Fax:+47 78 44 84 0

På Forsvarets Høgskole er det uenighet om tilstanden til norsk kinaforskning. Greier den være kritisk nok? Foto: Joey Gannon (CC BY-SA 2.0) har tatt bilde av dragen, mens bildet av de to ansatte ved Forsvarets Høgskole er Håvard Madsbakken (FAKT) Forsvarets høgskole (FHS) | 3.755 follower su LinkedIn | FHS har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning, utvikling og formidling. | Forsvarets høgskole (FHS) har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning, utvikling og formidling innenfor militær kjernekompetanse. FHS består av syv avdelinger: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Befalsskolen. FORSVARETS HØGSKOLE FHS i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell FORSVARETS HØGSKOLE i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell Forsvarets stabsskole, FSTS, var en felles stabs- og masterutdanning for militært og sivilt personell fra alle forsvarsgrener. Stabsskolen ble opprettet i 1995, og erstattet de tidligere forsvarsgrenvise stabsskoler. Forsvarets stabsskole var en underavdeling av Forsvarets høgskole (FHS), inntil den i 2017, som ledd i omleggingen av Forsvarets utdanningsordning, fikk status som.

‎Forsvarets høgskole (FHS) Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening. Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling inn Forsvarets høgskole legger forut for uttaket vekt på om søkeren har, eller forventes å bli aktuell til en lederstilling i vedkommendes organisasjon. Målgruppen for kursets deltagere er utvalgte offiserer, sivile embets- og tjenestemenn, representanter fra media, skoleverk, næringsliv og landsomfattende organisasjoner Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets ingeniørhøgskole og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste.» Forsvarsdepartementet foreslår at virkeområdet inntatt i gjeldende forskrift § 1 første punktum ikke videreføres i den nye forskriften

Forsvarets Høgskole anmoder om at reglementet publiseres i FOBID. Sjef FHS anmoder at alle adressater gjør reglementet kjent for sine underavdelinger. Alle henvendelser angående reglementet rettes til FHS NIH/F som har utøvende fagansvar for militær idrett og trening (MIT) på vegne av sjef FHS Forsvarets høgskole; Videos Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending History Get YouTube Premium Get YouTube TV Best of YouTube Music Sports Gaming. Kontaktperson ved praktiske spørsmål (inkl. evt. spørsmål om sikkerhetsklarering) er kurskonsulenten ved Forsvarets Høgskole, Liv Kørra: Tlf. 23 09 57 11. Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen 28. februar 2020. NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen. Les mer om Sjefskurset på Forsvarets Høgskoles nettsider

Steenberg, Thomas

Forsvarets høgskole gjennomfører Informasjonskurs nr. 60/2021 på Hotell Hadeland i perioden 3. til 8. januar 2021. Kommunikasjonsforeningens medlemmer kan søke, og søknadsfristen er 23. august 2020. Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal. Forsvarets høgskole Fhs er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Forsvarets Høgskole Fhs 99596721 I 2009 gjennomførte hun sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Blatny har vært leder for avdelingen siden 2014. Johnny Bardal. Johnny Bardal er forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU) Ved Forsvarets høgskole (FHS) er det ledig stilling som assisterende dekan. FHS ble sammenslått med høgskolemiljøene i Bergen, Trondheim, Jørstadmoen og Linderud 1. august 2017. Forsvarets Høgskole er en fler-campusskole og vil gi mange muligheter til å være med å forme fremtidens militære utdanning i Norge

Klagenemnda ved Forsvarets høgskole skal som klageinstans behandle saker som gjelder: formelle feil ved gjennomføringen av spesielle opptakskrav til utdanning ved Forsvarets høgskole, jf. forskrift om å gi lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler delvis anvendelse for Forsvarets høgskole § 23 andre led Oversikt over forsvarsministre i USA: År Person 1947-1949 James V. Forrestal 1949-1950 Louis A. Johnson 1950-1951 George C. Marshall 1951-1953 Robert A. Lovett 1953-1957 Charles E. Wilson 1957-1959 Neil H. McElroy 1959-1961 Thomas S. Gates 1961-1968 Robert S. McNamara 1968-1969 Clark M

Kaarbø, Tom Mitchell

Se mer av Forsvarets høgskole på Facebook. Logg inn. elle Forsvarets høgskole med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-7 om studentopptak, 4-7 om annullering av eksamen eller prøve, 4-8 om utestenging og bortvisning, 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold, 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering og 4 Dokumentet Forskrift om å gi lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler delvis anvendelse for Forsvarets høgskole fra 15.des.2017 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Høring - forslag om endringer i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høgskole under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler Forsvarsdepartementet sender med dette ut på høring forslag til endring i forskrift 15. desember 2017 nr. 2135 om å gi lov om universiteter og høyskoler (uhl.) delvis anvendelse for Forsvarets høgskole (FHS) Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets ingeniørhøgskole . Oppdatert 13.11.2020 3 Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarets operative hovudkvarte

 • Disney world orlando priser.
 • 10 plagen film.
 • Vannbåren varme strømforbruk.
 • Sharpsburg maryland.
 • Kurere herpes.
 • Theater gummersbach.
 • Rheingau tourismus.
 • Osen kommune postliste.
 • Bird eater spider.
 • Ikke statlige organisasjoner eksempler.
 • Tekken wiki tekken 7.
 • Canon t6s.
 • Musikschule kapfenberg tag der offenen tür.
 • Österreich bundesländer.
 • Fiskebensmønster gulv.
 • Bästa pizzerian i västerås.
 • Klubben as idrettsbutikken.
 • Kia soul external charger error.
 • Appel quicktime player.
 • Sportarten mit geringem verletzungsrisiko.
 • Buzz lightyear sprechende figur (30 cm).
 • Rikshospitalet avdelinger.
 • Hvordan skjule sist aktiv på facebook.
 • Transcendental meditasjon teknikk.
 • Otitis media ohrentropfen.
 • Stadt wetzlar.
 • Wizards of waverly place mason.
 • Kia soul external charger error.
 • Naga jolokia.
 • Tyga ethnicity.
 • Uit the arctic university of norway.
 • Iphone 7 skjerm.
 • Ballet offenburg.
 • Sie meldet sich nicht mehr beziehung.
 • Bedarfsgemeinschaft wg.
 • Eminem and hailie.
 • Goxplore login.
 • Kavitasjon.
 • Dab radio tilbud.
 • Musical berlin 2017.
 • Samsung galaxy s4 mini kontakte auf pc sichern.