Home

Innlandsis grønland

Grønlandsisen - Store norske leksiko

Grønlands indlandsis er det flere kilometer tykke isskjold, der dækker hovedparten af øen.. Grønlands samlede areal udgør 2.175.600 km 2, heraf dækker indlandsisen 1.726.400 km 2 og lokale iskapper uden for indlandsisen (Sukkertoppen Iskappe og Flade Isblink) 76.000 km 2, hvorfor det isfrie areal udgør 383.000 km 2.. Indlandsisen på Grønland dækker et areal svarende til omkring 81 %. Grønlands enorme innlandsis inneholder nok vann til å forårsake en økning i det globale havnivået på syv meter. Issmeltingen på Grønland har tiltatt kraftig de siste tjue årene, etter å ha vært forholdsvis stabil siden den industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature 5. desember 1888 ble Fridtjof Nansen, sammen med fem andre, de første til å krysse Grønlands innlandsis. De brukte seks uker på ski over isen fra øst til vest og måtte tilbringe vinteren 1888-89 i Godthåb (Nuuk) på vestkysten før de kunne få skipsleilighet tilbake til Norge. Sommeren 1882 var Nansen ombord i selfangeren Viking ved Øst-Grønland Grønlands innlandsis har stor betydning for klimaet, både fordi den er en betydelig kuldekilde og fordi den danner en effektiv barriere for luftstrømmer i retning vest-øst. Luftstrømmer fra vest blir gjerne bøyet av mot nord og bidrar til et relativt mildt klima langs vestkysten. På østkysten blir det ofte et «le-lavtrykk» som forsterker vestavinden i nordlige Atlanterhavet og. Grønland er i seg selv verdens største øy. Den største øya utenom hovedlandet, er Disko (Qeqertarsuaq, «Storøya») med et areal på 8 578 km². Grønlands innlandsis er videre verdens største isbre. Det er uvisst om den har noe navn, selv om enkelte deler eller brearmer er navngitt

Grønland ville da sett helt annerledes ut. De bratte, svarte østgrønlandske basaltklippene ville rage dobbelt så høyt opp som nå, og store deler av de sentrale områdene ville vært gjennomskåret av lange og dype fjorder. Kanskje ville Grønland også bli dekket av lynghei og barskog, som var tilfellet for cirka 2,3 millioner år siden Grønlandsisen er den nest største iskappen i verden med en overflate på rundt 1,7 millioner km², bare den antarktiske innlandsisen er større. Dens lengde er nesten 2 400 km i nord-sør-retning, og dens største bredde er 1 100 km ved breddegrad 77° N, ikke langt fra dens nordligste punkt.Gjennomsnittlig høyde er 2 135 m over havet, mens høyeste punkt er på rundt 3 290 m over havet På et cruise til Grønland med Hurtigruten vil de reisende få en autentisk opplevelse av fortidens kultur og et enestående dyreliv. I et land dominert av innlandsis finnes det et vell av naturattraksjoner. Se disse fascinerende faktaene om verdens største øy: 1. Inuittene kaller Grønland for «Kalaallit Nunaat» - menneskenes land.. 2

Grønland - Store norske leksiko

 1. Innlandsisen på Grønland er dødsdømt. Grønlands innlandsis smelter raskt. I Antarktis viser målinger at mengden drivhusgasser er enorm. Det er et sjansespill å utsette klimatiltak, mener Cicero-økonom
 2. Målinger de siste dagene viser at det er uvanlig varmt på toppen av innlandsisen på Grønland. Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) som driver Summit, som ligger på 3202 meters høyde
 3. INNLANDSIS PÅ GRØNLAND Isen på Grønland smelter raskere enn noensinne. Helt ekstremt, mener forsker. Disse to kartene bygd på satellittfotografier fra USAs romfartsorganisasjon NASA viser hvor raskt overflaten på innlandsisen på Grønland smeltet i perioden fra 8. juli til 12. juli i år
 4. Grønland; Grønland: Reisen til innlandsisen. Det er bare ett eneste sted på Grønland du kan kjøre bil helt til kanten av landets enorme innlandsis. Det er en flott mulighet for dem som ikke har råd til en tur med helikopter, eller har energi til å vandre en halv dag

Hvert år taper innlandsisen på Grønland 270 milliarder tonn is og 2017 har satt ny rekord. Forskere mener at mye av smeltevannet fra denne isen fortsatt er fanget i isen. Dette betyr at det i så fall finnes et potensial for en rask avrenning av smeltevann når disse isbarrierene revner. Det er fortsatt svært mye forskerne ikke vet om issmeltinga på Grønland, men målingene av. Innlandsisen på Grønland holder på å endre form. Langs kysten trekker frontene av isbreene seg tilbake med foruroligende fart, men nye data fra Nasa-satellitten ICESat-2 viser at isen lenger inne i landet samtidig har blitt tykkere Innlandsis kollapset Issmeltingen på Grønland er én av flere årsaker til at havnivået stiger etter hvert som kloden varmes opp. I tillegg smelter is i deler av Antarktis, og havvannet utvider. Jakobshavnbreen på Grønland var blant isbreene i verden som smeltet raskest. Nå vokser den igjen, ifølge en ny studie fra NASA. Det er likevel ikke et godt tegn - mener forskere

Innlandsis - Wikipedi

Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er de primære inntektskildene på Grønland. Landet har også stigende inntekter fra turisme og en del gruvedrift. BNP per innbygger er 25 000 euro (2006). Totalt areal: 2 166 086 km2. Innlandsis og isbreer: 1 755 637 km2. Isfritt område: 410 449 km2. Høyeste punkt: Gunnbjørns Fjeld 3693 m. Kystlinje: 44. Ettersom en stor del av nasjonalparken dekkes av innlandsis, foregår patruljeringen langs den ubebodde og 16 500 kilometer lange kystlinjen mellom 72 og 82 grader. Patruljen er organisert under Spesialoperasjonskommandoen og Arktisk kommando i Nuuk. Grønland er dansk territorium En ny studie basert på eldre foto viser at innlandsisen på Grønland er i rask retur. Det har lenge vore usikkert hvor mye bremasse Grønlandsisen har tapt og hvor raskt nedsmeltingen skjer. Etter å ha sammenlignet gamle og nye foto og satellittdata har forskerne nå fått mer kunnskap. Studien er publisert i Nature, og en av medforfatterne er Christopher Nuth, Institutt for geofag Innlandsis kollapset. Issmeltingen på Grønland er én av flere årsaker til at havnivået stiger etter hvert som kloden varmes opp. I tillegg smelter is i deler av Antarktis, og havvannet utvider seg når det blir varmere. Tidligere i sommer kollapset store deler av den siste intakte innlandsisen i Canada Gamle flybilder fra Grønland kombinert med nye satellittmålinger og geologisk kartlegging av isbreenes landskapsformer har nå resultert i et helt unikt bilde av massetapet fra Grønlands innlandsis tilbake til år 1900. Massetapet fra Grønlands innlandsis ender i havet og bidrar til en øking av globalt havnivå

Klimaforsker tror innlandsisen på Grønland vil smelte bort

Smeltende innlandsis avdekker enorme naturskatter på Grønland. Mens verdens stormakter kappes om å komme først til verdiene, må grønlenderne velge mellom natur og industri. Onsdag blir det. Isen på Grønland smelter både på grunn av at isbreene møter et stadig varmere hav, men også grunnet stigende landtemperatur flere områder på Grønland. Sebastian Mernild fra Nansensenteret i Norge, som blant annet forsker på klimaendringenes betydning for innlandsisen på Grønland, har ikke deltatt i den nye studien, men han har lest den Hetebølgen som preger deler av Europa denne uken, er ventet å flytte seg mot Grønland. FN advarer om økt smelting av innlandsisen Innlandsis er ein isbre som dekker eit kontinent.Ein vanleg definisjon av innlandsis er isbrear som dekkjer eit areal på meir enn 50 000 km². Det er i dag to iskapper i denne storleiksordenen på jorda - Antarktis og Grønlandsisen.Under den siste istida var det ytterlegare to; Weichsel-isen som dekte mykje av Nord-Europa og nordlege Sibir, og Patagonia-isen som dekte den sørlege delen av.

* Grønland er verdens største øy, med et areal på 2.166.086 kvadratkilometer. 80 prosent av øya er dekket av innlandsis og breer. * Grønland er en del av Danmark, men har stor grad av. * Grønland er verdens største øy, * 80 prosent av øya er dekket av innlandsis og breer * Grønland er en del av Danmark, men har stor grad av selvstyre, senest utvidet i 2009. (Kilde: NTB Innlandsisen på Grønland er dødsdømt. Grønlands innlandsis smelter raskt. I Antarktis viser målinger at mengden drivhusgasser er enorm. Det er et sjansespill å utsette klimatiltak, mener Cicero-økonom Tenk på Grønland som en stor innlandsis, omgitt av raskere elver (som er isbreer) som tømmer havet og bærer is til havet. Artikkelen finner ut at disse elvene øker,.

Grønland er dekket av en stor innlandsis, vi regner med at omlag 85 prosent av øya er under is. I tillegg er det en stor mengde is lagret i mindre breer og iskapper som omgir det store isdekket. Det er anslått at Grønlandsisen inneholder opp til 10 prosent av ferskvannet i verden I Sør-Grønland kan du se kirkeruiner og gårdsanlegg, og i Øst-Grønland kan du dra på båtturer mellom isfjell eller helikopterturer over innlandsis og breer. Om vinteren kan du selvsagt kjøre med hundeslede og gå på ski. Vest-Grønland er landets mest folkerike område, og omtrent halvparten av befolkningen bor her Børge Michael Jangaard Ousland (født 31. mai 1962 i Oslo) er en norsk polfarer, eventyrer og foredragsholder, som er spesielt kjent for sine ekspedisjoner til polarområdene.. Ousland er utdannet dykker og jobbet i perioden 1984-1993 som metningsdykker i Nordsjøen.I perioden 1989-1991 var han tilknyttet Marinejegerkommandoen.Han er sønn av illustratøren Ingrid Jangaard Ousland og bror. Issmeltingen på Grønland er firedoblet siden 2003, viser en ny studie. Den nye studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), viser at det største istapet fra tidlig 2003 til 2013 skjedde i Sørvest-Grønland, en region som tidligere ikke ble sett på som spesielt viktig i forhold til stigende havnivå, da de store isbreene ikke ligger der

Innlandsis er en bre som dekker et stort område og er så tykk at underlagets topografi ikke vises på overflaten.De største innlandsisene dekker nå Grønland og Det antarktiske kontinent, og de største målte istykkelser er henholdsvis 3200 m og 4700 m.Under istiden var Skandinavia og store deler av Nord-Europa og Nord-Amerika dekket av innlandsiser Innlandsis, iskapper og isbreer. Omtrent 10 % av jorda er dekket av isbreer, iskapper og innlandsis, hovedsakelig i polarområdene. Denne landbaserte isen har en betydelig rolle i det globale klimasystemet og er spesielt viktig når det gjelder regulering av havnivået, i motsetning til havis som ikke påvirker havnivået når den smelter Innlandsis er en isbre som dekker et større landområde. En vanlig definisjon av innlandsis er isbreer som dekker et areal på mer enn 50,000 km². Det er i dag to iskapper i denne størrelsesorden på jorda - Antarktis og Grønlandsisen. I siste istid var det ytterligere to; Weichsel-isen som dekket mye av Nord-Europa, og Patagonia-isen som dekket den sørlige delen av Sør-Amerika Aldri før i nyere tid har så mye av Grønlands innlandsis smeltet i løpet av en enkelt sommer som i år. Box peker samtidig på at isbreene på Grønland har trukket seg voldsomt tilbake Lokalvaluta på Grønland er danske kroner. Du kan bruke kort til det meste i både i Tasiilaq og Kangerlussuaq. Tid og tidssoner. Norge - 4 timer. Pass og visum. Nordmenn trenger ikke visum til Island eller Grønland, men ta med pass og en kopi av passet. Vaksinasjoner og helse. Du må ta en grundig legesjekk før turen

Havnivået endres ikke av at sjøisen smelter - derimot fører smelting av breer og innlandsis på Grønland og i Antarktis til havstigning (les mer om dette i artikkelen om havnivå). Forskere undersøker også andre effekter av issmelting og stigende temperatur i Arktis, blant annet på vinder og værforhold Ting å gjøre i Nuuk: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Nuuk, Sermersooq Municipality på Tripadvisor Grønland (grønl. Kalaallit Nunaat [kalɑːɬit nunɑːt], «menneskenes land») er verdens største øy.Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa.. Grønland inngikk i Norgesveldet i 1261.I 1814 ble realunionen mellom Danmark og Norge oppløst som følge av Kieltraktaten, og Norge ble tvunget inn i en ny union med Sverige.De gamle norske skattlandene Island, Færøyene.

Innlandsis som dekker 85 prosent av Grønland og er opptil 3 kilometer tykk. Ismassene inneholder nesten 10 prosent av ferskvannet i verden. Isen ble dannet for 250.000 år siden. Den er i dag i ferd med å smelte på grunn av global oppvarming. Kilde: Store Norske Leksiko Hetebølgen fra Europa er på vei til Grønland. Det bekymrer FN. Foto: David Goldman / AP / NTB Scanpix. Vis mer Grønland Hetebølge kan føre til rekord-smeltin

Grønlands indlandsis - Wikipedia, den frie encyklopæd

Grønland fikk selvstyre i 2009, men lever på 3,5 milliarder kroner i overføring fra København. Men økt selvstendighet forutsetter at øyfolket skal klare seg mer på egen kjøl Grønland feirer selvstyre, Grønlandsk navn: Kalaallit Nunaat* Verdens største øy. 81 prosent av arealet er dekket av innlandsis* Del av Danmark med utstrakt hjemmestyre fram til 21. juni. Nå får øya selvstyre på de fleste områder, bortsett fra i utenriks- og sikkerhetspolitikken Sjekk innlandsis oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på innlandsis oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Grønland: - Issmeltingen har ikke vært større på 7000 år

 1. Grønland er verdens største øy, med verdens nest største innlandsis. Polarklimaet og inuitkulturen gjør at øya skiller seg fra sine nordiske naboland, men både naturen og kulturen har blitt preget av avtrykket etter den moderne sivilisasjonen. Dansk-norske Kim Leine vant Nordisk Råds litteraturpris 2013 for første bind i sin Grønlands-trilogi, danske Iben Mondrup er aktuell med den.
 2. Aasivissuit-Nipisat, inuittisk jaktområde mellom innlandsis og hav Aasivissuit-Nipisat (Grønland) 67°08′01″N 51°24′48″V Koordinater : 67°08′01″N 51°24′48″
 3. Grønland er verdens største øy, med verdens nest største innlandsis. Polarklimaet og inuitkulturen gjør at øya skiller seg fra sine nordiske naboland, men både naturen og kulturen har blitt preget a
 4. Isen smelter. Ida Frisch debuterte med romanen Klør i 2018, og denne våren er hun aktuell med diktsamlingen Kjære Grønland- som av forlaget beskrives som et langdikt, en sørgesang, et brev, en ønsket samtale mellom et menneske og verdens største øy. Grønland ligger i Arktis, og merker klimaendringene godt. Store deler av øya er dekket av innlandsis som nå er i ferd med å smelte
 5. Issmeltingen på Grønland er firedoblet siden 2003, viser en ny I desember 2018 fant en annet studie publisert i forskningstidsskriftet Nature at issmelting fra Grønnlands innlandsis,.
 6. Danske forskere mener de nå kan varsle om nye storflommer fra smeltende innlandsis på Grønland. - Opp til myndighetene om de vil ha det. En ny studie fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), viser ganske nøyaktig hvordan smeltevann fra den grønlandske innlandsisen rennur ut i elvene som drenerer iskappen
 7. FN bekymret for økt issmelting på Grønland under hetebølgen Hetebølgen som preger deler av Europa denne uken, er ventet å flytte seg mot Grønland. FN advarer om økt smelting av innlandsisen

På ski over Grønland (1888-1889) FRA

 1. Prognoser tyder på at den varme luften nå tar veien mot Grønland, opplyser FN-organet Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). annonse - Dette vil resultere i høye temperaturer og påfølgende økt issmelting av Grønlands innlandsis, sier WMOs talskvinne Clare Nullis
 2. Når innlandsis smelter stiger havet. I perioden 2000-2008 bidro smeltingen på Grønland med gjennomsnittlig 0,46 millimeter til det stigende havnivået. Siden 2006 er tallet økt til 0,75.
 3. Nye analyser av innlandsisen indikerer at Grønland begynte å bli varmere for omkring 19 000 siden. Det er mer enn 4000 år tidligere enn tidligere antatt
 4. Isen på Grønland har vokst for første gang siden 2000 Danske forskere har gode nyheter om isen på Grønland: Den har lagt på seg 44 gigatonn is, og det er første gang den vokser siden årtusenskiftet
 5. Grønland er verdens største øy og nesten åtti prosent av dette selvstyrte området er dekket av innlandsis og mange isbreer. Det isfrie området er fortsatt nesten like stort som hele Sverige, men kun en liten del av dette er dyrkbar jord. Grønland har færre enn 57 000 innbyggene, hvorav 15 000 bor i hovedstaden, Nuuk
 6. Det paradoksale er at en av de største isstrømmene på Grønland, Jakobshavn isbreen, trakk seg tilbake under Yngre Dryas, til tross for kalde atmosfæriske temperaturer. En isstrøm er en type isbre, og kjennetegnes ved å være et område av en innlandsis som beveger seg betydelig raskere enn isen som ligger rundt

Klima på Grønland - Store norske leksiko

I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet innlandsis. samanhengande is som dekkjer eit stort landområde. innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland: innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland samanhengande is som dekkjer eit stort landområd innlandsis (innlandsisene) innlands | is m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet innlandsis. sammenhengende isbre som dekker et stort landområde. innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland: innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland sammenhengende isbre som dekker et stort landområde innlandsis (innlandsiser) innlands | is m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet innlandsis. sammenhengende isbre som dekker et stort landområde. innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland: innlandsisen på Grønland innlandsisen på Grønland sammenhengende isbre som dekker et stort landområde Forskere avslører USAs forsøk på å få kontroll over Grønland. I en ny bok avslører forskere omfanget av topphemmelige politiske maktkamper og vitenskapelige forviklinger mellom USA og Danmark under den kalde krigen Krysse grønlands innlandsis på langs ved hjelp av ski og kite. Etter drøyt ett års planlegging står vi plantet på sydspissen av Grønland, på Qaleragdlit Gletcher med til sammen 300 kg utstyr som skal være med oss de 2300 km til Qaanaaq, den nordligste bosetningen på Grønland. Vi var kanonheldige med været i starten

KLIMAENDRINGER: På Grønlands innlandsis, 75 grader nord og 2700 meter over havnivå, arbeider norske og internasjonale forskere akkurat nå på forskningsbasen EastGRIP. Han besøkte Jotunheimen og dro senere på en farefull seilekspedisjon fra Ålesund til Grønland - Den arktiske havisen er allerede rekordlav på denne tida av året, så det er åpenbart at vi kan være i en situasjon hvor både havis i Arktis og innlandsis på Grønland har rekordstore tap. Grønland; Grønland: Langs Vestkysten med båt. En båtreise der turister og grønlendere rulles og gynges i hop, under sjøgangen mellom sør og nord. Åpent skip med åpne losjier og bagasjerom. Åpne sanser i møter med et åpent folk, ville naturscener og landganger i fargerike småsteder Siste innlegg. Amazon skrudde prisene skyhøyt i været for å profitere på pandemien; Donald Trump: - Jeg ville drepe Assad, men Mattis ville ikke la meg gjøre de

Grønland - Wikipedi

Hvordan ville Grønland sett ut uten innlandsis? illvit

 1. Dette var tiden da Grønlandsisen ble dannet som en stor innlandsis. Modellen deres simulerer klimaet i fortiden. Det var påvirket både av endringer i jordbanen og av CO 2-forandringer og simuleringene viser hvor stort isdekket på Grønland var til enhver tid. Modellen gir også en realistisk simulering av dagens grønlandsis
 2. I motsetning til smelting av havis, som ikke bidrar til høyere nivå, vil smelting av innlandsis føre til et høyere havnivå. Petermann-breen er en av om lag 130 breer som flyter fra innlandsisen på Grønland og ut i havet, hvor store biter is brekker av og former små og store isfjell
 3. Grønland er verdens største øy. Nesten 80 prosent av dette selvstyrte området er dekket av innlandsis og mange isbreer.Grønland har rundt 57.000 innbyggene. 15.000 bor i hovedstaden, Nuuk.Grønland er en del av Danmark, men har stor grad av selvstyre
 4. Mottoet var vestkysten eller døden. Mennene trosset alle farer og klarte det få hadde trodd var mulig. De seks mennene var de første til å krysse Grønlands innlandsis. Både tekst, illustrasjoner og tegneseriestriper blir brukt for å formidle den strabasiøse ferden. Faktabok for mellomtrinnet. Har bibliografi ISBN: 978-82-02-37699-4.
 5. kende isbreer i andre deler av verden bidrar til havnivåstigningen. • Havet stiger ikke like mye i alle deler av verden

Ismassen på Grønland smelter mye raskere enn tidligere. Issmeltingen på Grønland er firedoblet siden 2003, viser en ny studie. Publisert Publisert . I desember 2018 fant en annet studie publisert i forskningstidsskriftet Nature at issmelting fra Grønnlands innlandsis,. Nansen over Grønland. Ousland, Bjørn. Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images gallery. Nansen over Grønland . Ousland, Bjørn. Veiledende pris. kr 299,00. I salg. ISBN/Varenr. De seks mennene var de første til å krysse Grønlands innlandsis Grønland. s #2 // 2018 7 Eventyreren Karen Karen er veldig eventyrlysten, og har alltid vært glad i å være ute i skog og mark. Selv ikke skole eller konfirma-sjon kunne hindre henne. Hun hadde bestemt seg for at mai måned skulle tilbringes på Grønland. For å kunne krysse Grønlands innlandsis, må man være minst to, helst flere. Hun gik

Grønlandsisen - Wikipedi

Istiden gjorde comeback for 12 500 år sidenDer isen smelter uten varme | Sørpolen 1911-2011Kjære Grønland / KapittelPÅ SKI OVER GRØNLAND (1888-1889) - FramMuseumIsbre – WikipediaIstidstur over en hvalskrott – Turspor
 • Sandfliegen neuseeland wikipedia.
 • Hvordan holde orden i eget hus internkontroll.
 • Arbeitsamt ludwigsburg stellenangebote.
 • Baby begynner å gråte under amming.
 • Bohuslän kajak.
 • Upstalsboom heringsdorf angebote.
 • Mosaik hauswand selber machen.
 • Karaktersystem i usa.
 • Utbetaling vikinglotto.
 • Webkamera las vistas tenerife.
 • Trödler albstadt.
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper.
 • Norrøne guder.
 • David snl.
 • Steak wellington.
 • Dinosaurs list.
 • Movie credits template word.
 • Eierskifteforsikring vannlekkasje.
 • Fpso crew.
 • Jeger alkohol.
 • Midnight sun full movie online.
 • Odden camping øyer.
 • Charlotte casiraghi kind.
 • Finn jon.
 • Powell's books.
 • Diana ross sanger.
 • Innlandsis grønland.
 • Afd partei programm.
 • Spanien stormakt 1500 talet.
 • Kafka traunstein eintritt.
 • Vektøkning hos barn.
 • Rundschau wuppertal barmen.
 • Følgerett.
 • Hellweg radio mediathek.
 • Teoribok bil lydbok.
 • Incirlik air base türkei.
 • Hva gjør en takstmann.
 • Hann sau.
 • Røa butikker.
 • Singelliv tv4.
 • Kan jeg se viafree i utlandet.